ÖPNVKarte, unha nova capa destacada en www.openstreetmap.org

ÖPNVKarte, unha nova capa destacada en osm.org. Teselas cortesía de MeMoMaps.

OpenStreetMap.org ten agora unha nova capa destacada que amosa datos enriquecidos de diversas rutas: ÖPNVKarte.

ÖPNVKarte é un mapa de transporte público que amosa rutas de transporte público de trens, tranvías, ferrocarrís lixeiros, autobuses, transbordadores, metro e tamén puntos de interese para viaxeiros do transporte público. Melchior Moos, o creador da capa, espera que a inclusión no sitio global “axude e premie ós mapas de todo o mundo facendo máis visibles os seus esforzos de mapeo de transporte público”.

A lenda do mapa ÖPNVKarte pode atoparse no portal web de ÖPNVKarte https://öpnvkarte.de (e tamén en OpenBusMap.org). Para os que se preguntan polo nome, provén do alemán para “mapa de transporte público”.

ÖPNVKarte está xa despregada en: openstreetmap.de, openstreetmap.no, Mappa-Mercia, Facilmap , OSM inspector e nalgunhas aplicacións móbiles.

A capa ÖPNVKarte é unha capa adicional ás outras capas destacadas:

 • Estándar(OpenStreetMap Carto), é a capa por defecto de osm.org,
 • Ciclista(teselas cortesía de Andy Allan),
 • Medios de transporte(teselas cortesía de Andy Allan) e
 • Humanitario (teselas de HOT OSM, hospedada por OSM Francia)

O Grupo de traballo de operacións de OSM está interesado en novas capas destacadas que poñen de relevo diferentes aspectos de OpenStreetMap e podes ler aquí os criterios.

O Grupo de traballo de operacións de OpenStreetMap

Queres traducir este e outros artigos á túa lingua? Envía un correo electrónico a communication@osmfoundation.org co asunto: Helping with translations in [a túa lingua]

O Grupo de traballo de operacións é un dos Grupos de traballo de voluntariado da Fundación OpenStreetMap. A Fundación OpenStreetMap é unha organización sen ánimo de lucro, formada para apoiar o proxecto OpenStreetMap. Dedícase a fomentar o crecemento, desenvolvemento e distribución de datos xeospaciais gratuítos para que calquera os poida usar e compartir. A Fundación OpenStreetMap posúe e mantén a infraestrutura do proxecto OpenStreetMap, está financiada con cotas e doazóns e organiza de forma anual a conferencia internacional do Estado do Mapa. Non ten empregados a xornada completa e apoia o proxecto OpenStreetMap a través dos nosos grupos de traballo. Por favor, considera facerte membro da Fundación.

OpenStreetMap foi fundado en 2004 e é un proxecto internacional para crear un mapa gratuíto do mundo. Para iso, nós, miles de voluntarios, recollemos datos sobre estradas, ferrocarrís, ríos, bosques, edificios e moito máis a nivel mundial. Os nosos datos de mapas poden ser descargados gratuitamente por todo o mundo e usados para calquera propósito, incluído o uso comercial. É posible producir os teus propios mapas que resalten certas características, calcular rutas etc. OpenStreetMap úsase cada vez máis cando se precisan mapas que se poidan actualizar moi rápido ou facilmente.

Unha nova licenza para as teselas do estilo estándar de openstreetmap.org

Un dos produtos importantes da comunidade OpenStreetMap é a capa de mapas de estilo estándar en openstreetmap.org. Esta ten licenza CC BY-SA 2.0 practicamente desde a súa creación. Nese momento, os datos de OpenStreetMap tiñan licenza neses mesmos termos, sen embargo, hai 8 anos cando cambiamos a licenza de datos a ODbL 1.0, pero non cambiamos a licenza das teselas deixándoa tal e como estaba.

Co paso dos anos, este provocou unha situación na que o uso das teselas (as imaxes individuais que forman o mapa mque se amosa) estivo suxeito máis a restricións legais das necesarias e inhibiu o uso de imaxes en moitos proxectos o que non debería de ter sido así. O absurdo desta situación pode ser máis evidente se consideramos que se pode tomar o estilo do mapa con licenza CC0 e os datos de OSM e producir as mesmas imaxes só quedando restrinxido polos termos do ODbL para obras derivadas.

Durante moitos anos estivo claro que a situación era insostible e creaba friccións con terceiros (por exemplo, con PLOS One) sen motivo polo que deberíamos pasar a unha licenza só de atribución. Non obstante, a pregunta principal para a cal o Grupo de traballo de licenzas non tiña resposta foi: “que licenza deberían ter as teselas no futuro?”. Dado que as licenzas son dez centavos por cada ducia, isto non suporía un problema, sen embargo, fóra das licenzas usadas por organismos gobernamentais (é dicir, OGL e derivados), non hai unha licenza popular e recoñecida de “só atribución” xa en uso e queriamos evitar crear a nosa sempre que fose posible.

En 2019 presentamos ó consello da Fundación OpenStreetMap cunha proposta para cambiar á licenza CC BY 4.0 xunto cunha renuncia a eses termos que van máis aló da exixencia da atribución. O noso razoamento foi que sería preferible empregar unha etiqueta coñecida e renunciaríamos a termos que tanto os licenciatarios como os licenciantes polo normal ignoran, polo que aínda que non se entendesen as complicidades legais, as cousas sairían ben.

A proposta nin sequera fora discutida polo consello cando se atopou coa oposición masiva da comunidade. Aínda que o Grupo de traballo de licenzas cre que o razoamento da oposición é incorrecto, remitimos a proposta ao consello a principios deste ano, esta vez simplemente afirmando que as teselas deberían ser licenciadas como unha obra derivada ODbL sen termos adicionais. Isto xa fora discutido como unha alternativa e parece ser unha solución ben aceptada para o problema. O texto legal relevante pódese atopar no 4.3 do ODbL https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/index.html e esencialmente só require a atribución de forma adecuada.

O mes pasado o consello aceptou a proposta e puxo a estrada en vigor da nova licenza para o 1 de xullo de 2020. Se ben poderemos cambiar o texto na versión inglesa da páxina “Dereitos de autoría” de openstreetmap.org, as traducións aínda tardarán un pouco e pedimos paciencia a todos ata que todo se adapte.

Simon Poole do Grupo de traballo de licenzas


Queres traducir este e outros artigos á túa lingua? Envía un correo electrónico a communication@osmfoundation.org co asunto: Helping with translations in [a túa lingua]

A Fundación OpenStreetMap é unha organización sen ánimo de lucro, formada para apoiar o proxecto OpenStreetMap. Dedícase a fomentar o crecemento, desenvolvemento e distribución de datos xeospaciais gratuítos para que calquera os poida usar e compartir. A Fundación OpenStreetMap posúe e mantén a infraestrutura do proxecto OpenStreetMap, está financiada con cotas e doazóns e organiza de forma anual a conferencia internacional do Estado do Mapa. Non ten empregados a xornada completa e apoia o proxecto OpenStreetMap a través dos nosos grupos de traballo. Por favor, considera facerte membro da Fundación.

OpenStreetMap foi fundado en 2004 e é un proxecto internacional para crear un mapa gratuíto do mundo. Para iso, nós, miles de voluntarios, recollemos datos sobre estradas, ferrocarrís, ríos, bosques, edificios e moito máis a nivel mundial. Os nosos datos de mapas poden ser descargados gratuitamente por todo o mundo e usados para calquera propósito, incluído o uso comercial. É posible producir os teus propios mapas que resalten certas características, calcular rutas etc. OpenStreetMap úsase cada vez máis cando se precisan mapas que se poidan actualizar moi rápido ou facilmente.

Cara á resolución das controversias relacionadas con iD

O Consello de Administración da Fundación OpenStreetMap trata de resolver as controversias surxidas periódicamente en torno ás actualizacións e melloras do editor iD. Esperamos que esta solicitude de comentarios conduza á adopción de estruturas comunitarias que non respondan ó Consello ou sexan influenciadas por ela, de acordo coa filosofía de OSM: o Consello apoia a OSM mais non lle di a ninguén que debe mapear ou como debe facelo. Pedimos que se fagan comentarios na lista de correo de OSM-talk (rexístrate en OSM-talk) ou, se es membro de OSMF, na lista de correo de OSMF (rexístrate en OSMF-talk).

Suxestións e recomendacións da OSMF para a xestión de iD

iD é o editor web predeterminado sinxelo e amigable de OpenStreetMap, un software de importancia central para o proxecto. Hai moita paixón polo seu desenvolvemento e iso ás veces parece converterse nun problema.

O Consello da OSMF convocou recentemente unha pequena reunión para falar de como mellorar o ambiente de desenvolvemento de iD. Se ben é certo que houbo momentos en que as decisións importantes sobre iD provocaron conflitos, a gran maioría dos debates sobre o seu desenvolvemento non se polarizan e son produtivos. O encontro centrouse nas áreas clave nas que xorden problemas (a maioría das veces, pero non só, na etiquetaxe) e en formas de permitir o desacordo e resolucións construtivas sen que desenboquen en polémicas que prexudican ó proxecto.

Esencialmente, as persoas encargadas de manter o iD precisan dun espazo produtivo para desenvolver o seu traballo; deberían escoitarse aos e ás contribuíntes, ás persoas usuarias e interesadas; o proceso de toma de decisións debe ser comprendido e respectado; e as disputas deben ter unha forma de escalar e de se resolver.

Non hai solución técnica para este tipo de situacións. O que se require é un proceso e organización. Para tal efecto, a continuación amósanse varias suxestións e recomendacións do Consello da OSMF que o proxecto de iD pode considerar apoiar e adoptar. Agardamos que o proxecto iD atope estas suxestións útiles e agardamos discutir o que soa factible e o que non.

OSMF establecerá un proceso de apelación

A OSMF está pensando seriamente en crear ou designar un organismo para resolver varios tipos de litixios tecnolóxicos, capaces de aproveitar coñecementos ad hoc para determinar o mellor camiño a seguir para a comunidade. Os proxectos de software poden optar por empregar este proceso de chamamento, non sería obrigatorio. Este proceso de apelación pode implicar simplemente a arbitraxe de desacordo entre distintas partes ou proxectos e axudar a atopar un acordo entre elas ou podería implicar tomar ou cancelar decisións. Este mecanismo está en discusión nun punto moi precoz e aínda por definir.

Se as decisións controvertidas non se puideran resolver directamente no marco do proxecto iD polas persoas responsables e as partes interesadas, entón a cuestión posería elevarse a este proceso de apelación.

O papel deste grupo certamente non sería obrigar ás e ós desenvolvedores a engadir certas funcións. Non obstante, de se lle formular preguntas, este podería asegurarse de que as novas funcións engadidas (por exemplo, as preestablecidas, as normas de validación ou a inclusión de servizos externos) se axustan a unha opinión de consenso.

Se isto parece xa moi útil nesta etapa, OSMF pide a iD que comparta as súas aportacións e expectativas para que o proceso sexa máis efectivo.

A OSMF apoiará o desenvolvemento de mellores sistemas de etiquetado de decisións, documentos sobre o status quo de iD e separación de asuntos

O único xeito de avaliar as etiquetas “correctas” é unha avaliación en profundidade das distintas fontes de documentación OSM: wiki, lista de correo de etiquetas, taginfo. Isto deixa as ferramentas de edición e consumo na posición de “decidir” sobre que etiquetas son apropiadas ou non para OpenStreetMap. Cando existe unha controversia, ó mellor trátase dunha distracción desafortunada e, no peor caso, o desenvolvemento pode acabar bloqueado. Para iso, a OSMF promove o desenvolvemento dunha mellor documentación, a toma de decisións e un proceso de curación de etiquetas. Se é necesario, a OSMF está preparada para axudar nestes esforzos con infraestruturas e outro apoio. Isto proporcionaría un maior grao de claridade ós e ás desenvolvedoras de ferramentas. Se se impugna unha acción realizada sobre presets en iD, o problema podería escalarse ó proceso de apelación descrito anteriormente.

Por parte de iD, mentres o traballo nos sistemas de etiquetaxe está en marcha, recomendamos engadir os detalles sobre o enfoque de status quo que iD adopta para tomar decisións en CONTRIBUTING.md. Está claro que iD aspira a absterse de tomar decisións sobre as etiquetas apropiadas para OpenStreetMap; máis ben, iD pretende representar a vista de consenso sobre etiquetas en presets. O “consenso” é actualmente subxectivo e o proxecto de iD apoia fortemente (cremos, por favor, dío se cres que non é así) os esforzos en OSM para dar máis claridade ó desenvolvemento das etiquetas.

Pódense solicitar axustes preestablecidos en problemas e en PR (pull requests), así como unha discusión sobre o tema. O mantedor de iD resérvase o dereito a incluír ou excluír determinadas etiquetas / presets por motivos técnicos ou de usabilidade, aínda que o obxectivo é evitar curar etiquetas e tomar decisións sobre o mérito das etiquetas en xeral. Se parece haber consenso, baseado na avaliación da documentación de orixe e se atende a outra necesidade, aceptaranse os presets. Se non hai un consenso claro, a predefinida (ou regra de validación etc.) non será aceptada.

Formalizar reunións de planificación trimestrais e publicar anotacións e tempos de sincronización quincenalmente

OSMF recoméndalle a iD a celebración dunha videoreunión trimestral (máis ou menos) con partes interesadas de iD. Esta reunión é unha oportunidade para saír do traballo cotián de iD e asegurarse de que o todo vai polo bo camiño. A axenda sería unha avaliación do desenvolvemento durante o último trimestre, a discusión dos requisitos e as necesidades prioritarias e fixar plans para o próximo trimestre e os seguintes. Ademais, se as decisións ou temas se mostraron difíciles ou disputados no último trimestre, este é un momento para a discusión directa. A acta da reunión sería distribuída.

Ademais, iD celebra sincronizacións quincenais, pero non son moi coñecidas. iD podería promover estas sincronizacións quincenais anunciándoas en canles adicionais, incluído https://ideditor.blog/; e asegurarse de que as notas destas sincronizacións sexan visibles e accesibles.

iD pode mellorar a claridade na toma de decisións e na comunicación

Recomendamos que en CONTRIBUTING.md os administradores de iD engadan unha nova sección que explique como se toman decisións en iD. Algúns puntos aquí expostos están condicionados a adoptar outras recomendacións. A nova sección explicaría o seguinte.

 • Hai moitos lugares para discutir e contribuír ao desenvolvemento de iD: problemas de GitHub e PR, as sincronizacións mensuais, reunións de planificación trimestral e como resposta aos anuncios en https://ideditor.blog/.
 • As e os desenvolvedores de iD comprometéronse a ser sensibles e transparentes. De xeito predeterminado, os e as mantedoras de iDs determinan a secuencia e o calendario de correccións, cambios e melloras para optimizar o traballo técnico.
 • Convite dos e das interesadas a unirse ó proceso de “proba de aceptación”, onde se solicitan e xestionan comentarios sobre as versións durante un período de tempo delimitado.
 • A decisión final sobre a aceptación de PR é co mantedor de iD, Quincy Morgan.
 • Se hai unha disputa sobre unha decisión, será escalada á reunión trimestral de planificación e / ou a un proceso de apelación xestionado dentro da Fundación OSM.

Ademais, recomendamos que iD publique unha folla de ruta e actualice regularmente o estado das versións principais de iD. Os plans de iD3 compartíronse por última vez no SotM EUA. O enfoque cambiou, con máis foco nunha IU actualizada e máis esforzos iterativos na composición. Sería bo ter unha idea clara de onde están as cousas e a onde van (tanto como esté de claro agora) e especialmente onde se precisa axuda para poder impulsar este importante esforzo.

Documentar como se manexa o Código de Conduta

iD ten un Código de Conduta iD ten un código de conduta pero carece de detalles sobre como denunciar un incidente nocivo no ambiente de desenvolvemento de iD e como se adxudican os informes. Anteriormente as queixas sobre o Código de Conduta abordábanse abertamente como problema en GitHub, pero os mantedores dirixiron a xente cara ao comité privado de OSM EUA. A claridade no proceso é igual de importante, se non máis, para que unha CoC poida ser útil para o proxecto. Se ese proceso non está ben definido, cómpre pensar, quizais dentro da reunión trimestral de planificación. A nosa recomendación é engadir unha sección sobre o proceso no Código de Conduta.

Allan Mustard
Presidente do Consello de Administración da Fundación OpenStreetMap

A Fundación OpenStreetMap é unha organización sen ánimo de lucro, formada para apoiar o proxecto OpenStreetMap. Dedícase a fomentar o crecemento, desenvolvemento e distribución de datos xeospaciais gratuítos para que calquera os poida usar e compartir. A Fundación OpenStreetMap posúe e mantén a infraestrutura do proxecto OpenStreetMap, está financiada con cotas e doazóns e organiza de forma anual a conferencia internacional do Estado do Mapa. Non ten empregados a xornada completa e apoia o proxecto OpenStreetMap a través dos nosos grupos de traballo. Por favor, considera facerte membro da Fundación.

OpenStreetMap foi fundado en 2004 e é un proxecto internacional para crear un mapa gratuíto do mundo. Para iso, nós, miles de voluntarios, recollemos datos sobre estradas, ferrocarrís, ríos, bosques, edificios e moito máis a nivel mundial. Os nosos datos de mapas poden ser descargados gratuitamente por todo o mundo e usados para calquera propósito, incluído o uso comercial. É posible producir os teus propios mapas que resalten certas características, calcular rutas etc. OpenStreetMap úsase cada vez máis cando se precisan mapas que se poidan actualizar moi rápido ou facilmente.

Comunicado de prensa conxunto de OSMF e GraphHopper: lanzamento de GraphHopper Routing Engine 1.0

Nota: a Fundación OpenStreetMap e GraphHopper publican esta nota de prensa conxunta motivada pola adhesión corporativa de ouro de GraphHopper GmbH. Se queres ser membro corporativo de OSMF podes participar en https://join.osmfoundation.org/corporate-membership/

O 25 de maio foi anunciada a liberación da versión 1.0 para o motor de enrutamento de código aberto GraphHopper. A primeira versión 0.1 do motor de enrutamento foi lanzada en 2013 e desde entón converteuse nunha solución madura integrada en openstreetmap.org desde finais de 2014 e agora é empregada por miles de empresas de todo o mundo.

A nova versión contén unha función rápida de rutas alternativas, así como un novo enrutamento personalizable que permite ás persoas modificar o comportamento das rutas incluso sen coñecementos de programación.

A nova característica de GraphHopper Routing Engine de rutas alternativas rápidas
Enrutamento personalizable: aquí o modo de bicicleta está obrigado a preferir as rutas oficiais en bicicleta, aínda que isto signifique un gran desvío. Outro caso de uso sería unha bicicleta de carga onde se teñan en conta propiedades adicionais como a largura da estrada.

Para obter unha demostración e coñecer máis sobre as novas funcións podes ler o anuncio completo en graphhopper.com

Un dos xogadores clave da comunidade GraphHopper é GraphHopper GmbH. A misión de GraphHopper GmbH é crear a pila de software de enrutamento do futuro, con tantos programas de código aberto como sexa posible e tamén empregar datos abertos, como OpenStreetMap. GraphHopper GmbH apoia o proxecto de OpenStreetMap co patrocinio do servizo de enrutamento para openstreetmap.org, utilizando e mellorando os datos e difundindo a palabra. Desde 2018, GraphHopper GmbH é tamén membro corporativo de ouro da OSMF.

Que é GraphHopper
GraphHopper Routing Engine é un proxecto de software de código aberto iniciado en 2012. GraphHopper GmbH é unha empresa fundada en 2016 en Alemaña para apoiar o desenvolvemento dos seus proxectos de código aberto como o GraphHopper Routing Engine e jsprit.

O enrutamento de GraphHopper forma parte de www.openstreetmap.org, xunto co enrrutamento de OSRM.

Que é OpenStreetMap
OpenStreetMap foi fundado en 2004 e é un proxecto internacional para crear un mapa gratuíto do mundo. Para iso, nós, miles de voluntarios, recollemos datos sobre estradas, ferrocarrís, ríos, bosques, edificios e moito máis a nivel mundial. Os nosos datos de mapas poden ser descargados gratuitamente por todo o mundo e usados para calquera propósito, incluído o uso comercial. É posible producir os teus propios mapas que resalten certas características, calcular rutas etc. OpenStreetMap úsase cada vez máis cando se precisan mapas que se poidan actualizar moi rápido ou facilmente.

Que é a Fundación OpenStreetMap
A Fundación OpenStreetMap é unha organización sen ánimo de lucro, formada para apoiar o proxecto OpenStreetMap. Dedícase a fomentar o crecemento, desenvolvemento e distribución de datos xeospaciais gratuítos para que calquera os poida usar e compartir. A Fundación OpenStreetMap posúe e mantén a infraestrutura do proxecto OpenStreetMap, está financiada con cotas e donazóns e organiza de forma anual a conferencia internacional do Estado do Mapa. Non ten empregados a xornada completa e apoia o proxecto OpenStreetMap a través dos nosos grupos de traballo. Por favor, considera facerte membro da Fundación.

State of the Map 2020 – Convocatoria para o envío de pósteres

Envía hoxe o teu póster!

Partimos da cultura do anterior Estado do Mapa (State of the Map) e estamos encantados de ver o que se fixo cos datos de OpenStreetMap e, como o lema deste ano tamén é a “Arte do Mapa”, queremos ir máis alá. Por iso, estades convidados a participar na exposición de pósters para o Estado do Mapa virtual deste ano 2020.

O teu póster ben podería ser o cartograma da túa rexión cun bonito novo estilo ou un novo mapa. Pode estar centrado no proxecto da túa comunidade ou nas súas estatísticas para explicalo e achegar a máis persoas a el. Queremos que OSM sexa o tema principal. Tamén aceptamos pósters académicos sobre investigacións con datos de OpenStreetMap.

Precisas de máis inspiración? Bota un ollo ós pósters do 2019.

Normas de presentación

 • O póster debe ter tamaño A0 (841 × 1189 mm)
 • O póster debe estar relacionado con OSM
 • O póster debe ser aberto, innovador e transparente (sen copiar)
 • O póster debe estar baixo licenza aberta. Recomendamos CC-BY-SA 3.0, ou posterior, ou CC0 🙂
 • Máximo de dúas aportacións por persoa, equipo ou institución

Como participar

 • Carga o teu póster no wiki de OSM
 • O tamaño máximo do arquivo é 30-40 MB
 • Formato PDF
 • Por favor, envía un correo electrónico a sotm@openstreetmap.org cunha descrición do teu póster. Por exemplo, a intención do proxecto ou o que consideres importante para poñelo en contexto –todo o que dirías á xente se les amosases o póster–. Publicaremos este texto xunto co cartel na páxina do Estado do Mapa https://2020.stateofthemap.org/calls/posters/
 • Por favor, incorpora nesta mensaxe de correo tamén unha ligazón ó póster para que poidamos saber a cal corresponde

Prazos e datas límite

 • Inicio: 10 de maio de 2020
 • Data límite: 30 de xuño de 2020

O equipo do Estado do Mapa espera seleccionar sobre 20 pósters que se publicarán no noso portal web e nalgunhas outras canles do Estado do Mapa baixo CC BY SA 3.0 (ou posteriores).

O grupo de traballo do Estado do Mapa


Queres traducir este e outros artigos á túa lingua? Envía un correo electrónico a communication@osmfoundation.org co asunto: Helping with translations in [a túa lingua]

A conferencia Estado do Mapa é a conferencia anual internacional de OpenStreetMap, organizada pola Fundación OpenStreetMap. A Fundación OpenStreetMap é unha organización sen ánimo de lucro, formada no Reino Unido para apoiar o proxecto OpenStreetMap. Dedícase a fomentar o crecemento, desenvolvemento e distribución de datos xeospaciais gratuítos para que calquera os poida usar e compartir. A Fundación OpenStreetMap é propietaria e mantén a infraestrutura do proxecto OpenStreetMap e podes apoialo converténdote en membro. O Comité Organizador do Mapa é un dos nosos grupos de traballo de voluntarios.

OpenStreetMap foi fundada en 2004 e é un proxecto internacional para crear un mapa gratuíto do mundo. Para iso, nós, miles de voluntarios, recollemos datos sobre estradas, ferrocarrís, ríos, bosques, edificios e moito máis a nivel mundial. Os nosos datos de mapas poden ser descargados gratuitamente por todos e usados ​​para calquera propósito, incluído o uso comercial. É posible producir os seus propios mapas que resalten certas características, calcular rutas etc. OpenStreetMap úsase cada vez máis cando se precisan mapas que se poidan actualizar moi rápido ou facilmente.

Facemos máis sinxelo unirse á Fundación OpenStreetMap

Unirse a OpenStreetMap Foundation require do pagamento dunha tarifa como persoa socia (15 libras ó ano e que é posible facer a través de PayPal ou mediante transferencia bancaria). Así é todo, se estás inmerso no proxecto OpenStreeMap e non podes pagar esta tarifa é posible pedir unha exención. Algúnhas persoas usuarias de OSM viven en estados baixo sanción ou embargo económico (e sen Paypal). Outras moran en lugares onde o custo dunha transferencia bancaria supera o valor da cota da Fundación. Tamén hai outras persoas que viven en circunstancias nas que esta tarifa por si mesma constituiría unha dificultade financeira persoal. Unha das principais razóns do programa de exención de cotas é o desexo de ser máis representativos entre as persoas mapeadoras de todo o mundo.

Para solucionar isto, foi creado o programa de exención de tarifas que, a quen reúna uns requisitos, lle será outorgada a condición de persoa socia da Fundación sen custo e suxeito á renovación anual.

Algunhas razóns para unirse a OSMF

Como persoa membro da Fundación, puedes influír na dirección futura do proxecto:

 • coa túa participación nas discusións con outras persoas discusións entre membros e
 • coa votación nas eleccións anuais da Fundación OSM para a xunta que dirixe o proxecto.

Sen ser membro podes editar OpenStreetMap, mediante a creación dunha conta gratuíta en https://www.openstreetmap.org e axudar á Fundación ó unirte a un dos Grupos de traballo.

Requisitos para socilitar a exención da tarifa

Actualmente podes solicitar a exención da tarifa si:

 • es unha persoa activa como mapeadora e es dun estado que carece dos métodos de transferencia de diñeiro adecuados.
 • es unha persoa activa como mapeadora e pagar a cota de membro representaría una carga irrazoable para ti debido a dificultades financieras.

Ten en conta que puede haber cambios despois da Asemblea Xeral Anual de 2019.

Idiomas

Podes solicitalo nunha lingua diferente da inglesa.

Donde encontrar más información

Por favor, le o manual de exención de tarifa na wiki de OSM para coñecer como encher os formularios, o procedemento e as ligazóns dos formularios.

Como axudar

Se tes interese en axudar a máis persoas da túa comunidade a convertirse en miembros da Fundación, por favor:

Grazas.

O Grupo de traballo de membros

O programa de exención de tarifas foi desenvolvido baixo a dirección da xunta por persoas voluntarias do Grupo de traballo de membros, con especial agradecemento a Joost Schouppe, Michael Spreng e Steve Friedl, quen mantiveron o traballo regular co rexistrador.


Queres traducir esta e outras publicacións do blog ó teu idioma? Envía un correo electrónico a communication@osmfoundation.org co asunto: Helping with translations in [o teu idioma]

A Fundación OpenStreetMap é unha organización sen ánimo de lucro, formada para apoiar o proxecto OpenStreetMap. Dedícase a fomentar o crecemento, desenvolvemento e distribución de datos xeospaciais gratuítos para que calquera os poida usar e compartir. A Fundación OpenStreetMap posúe e mantén a infraestrutura do proxecto OpenStreetMap, está financiada con cotas e doazóns e organiza de forma anual a conferencia internacional do Estado do Mapa. Non ten empregados a xornada completa e apoia o proxecto OpenStreetMap a través dos nosos grupos de traballo. Por favor, considera facerte membro da Fundación.

Celebra os 15 anos de OSM cunha festa de aniversario!

O 15 aniversario de OpenStreetMap vaise celebrar o 10 de agosto de 2019!
Imaxe do Grupo de traballo de comunicación de OSM, CC-BY-SA 3.0. OSM logo de Ken Vermette, CC-BY-SA 3.0 e aplican os dereitos de marca.

O aniversario de OpenStreetMap pérdese no comezo dos tempos. A celebración do aniversario da creación de OpenStreetMap acontece arredor do 9 de agosto, día no que foi rexistrado o nome de dominio OpenStreetMap.org. A idea de OpenStreetMap é anterior ó rexistro deste nome de dominio mais esta data é a máis acaída para o aniversario.

Este ano o aniversario ímolo celebrar o 10 de agosto!

E se fas unha festa polo aniversario de OSM?

Como organizar a túa celebración de aniversario comunitaria:

 • Contacta con outras persoas usuarias de OSM da túa zona e falade entre vós. Decidide o que queredes.
 • Pode ser tan grande ou tan pequena como ti queiras. Hai quen queda para beber ou comer algo e outros organizan un evento máis grande. Depende das posibilidades que se teñan.
 • Convida a nova xente! É unha forma ideal de dar a coñecer OSM. Promociona o teu evento.
 • Podes facer ou encargar unha torta. Mira estes exemplos de pasteis de OSM de anos pasados nos que te podes inspirar. Non esquezas a atribución.
 • Se fas fotos, podes compartilas no wiki de OSM.
 • Edita esta páxina no wiki cos detalles do teu evento.
 • Lémbrate do principio básico de OSM: goza!

Se a edición da wiki non é o teu, podes enviar un correo electrónico a comunication@osmfundation.org cos detalles do evento e nós engadiremos os datos do teu evento.

Xa hai eventos organizados en Xapón, Bielorrusia, Alemaña e nos EUA. Participa!


Queres traducir artigos en inglés de OSM ao teu idioma? Envíanos un correo electrónico ó enderezo comunication@osmfundation.org co asunto: Helping with translations in [o teu idioma]

OpenStreetMap foi fundado en 2004 e é un proxecto internacional para crear un mapa gratuíto do mundo. Para iso, nós, miles de voluntarios, recollemos datos sobre estradas, ferrocarrís, ríos, bosques, edificios e moito máis a nivel mundial. Os nosos datos de mapas poden ser descargados gratuitamente por todo o mundo e usados para calquera propósito, incluído o uso comercial. É posible producir os teus propios mapas que resalten certas características, calcular rutas etc. OpenStreetMap úsase cada vez máis cando se precisan mapas que se poidan actualizar moi rápido ou facilmente.