Program Mikrograntów Fundacji OSM: gratulacje dla wybranych projektów

Po wielu tygodniach rozpatrywania 48 złożonych wniosków do programu Mikrograntów Fundacji OSM, komitet ma przyjemność ogłosić 12 projektów, które zostały wybrane do dofinansowania. Choć wszystkie zgłoszenia zawierały przemyślane i potencjalnie bardzo wpływowe propozycje, musieliśmy wybrać tylko niektóre z nich, aby zmieścić się w planowanym budżecie – maksymalnie 5 tysięcy euro na projekt, w sumie do 50 tysięcy euro. Wybrane wnioski zawierają pomysły na najwyższym poziomie – dzięki dofinansowaniu z programu mikrograntów będą wpierać nas w kształtowaniu społeczności OpenStreetMap przez całe nadchodzące 12 miesięcy.

Oto wnioski, które zostały zaakceptowane:

 • Ulotki promujące OSM (Leaflets to Promote OSM)
  Seria ulotek promujących OpenStreetMap dopasowanych do celów Lokalnych Oddziałów Fundacji. Dofinansowanie zostanie wykorzystane na pokrycie kosztów druku i dystrybucji ulotek. Prace nad projektami ulotek zostaną wykonane w formie wolontariatu.
 • Mapy dotykowe dla niewidomych i niedowidzących dzieci (Tactile Maps for Blind or Visually Impaired Children)
  Inspirowanie innych ludzi oraz promowanie OpenStreetMap przez stworzenie mapy, która będzie używana przez niewidome dzieci. Mapy zostaną podarowane szkołom dla dzieci niewidomych i będą używane podczas lekcji poświęconych nauczaniu poruszania się po mieście.
 • Darmowy wideotutorial dla początkujących na temat mapowania wysp na Oceanie Spokojnym z wykorzystaniem OSM i QGIS (A Free Video Tutorial for Beginners about Mapping Pacific Islands using OSM and QGIS)
  Projekt ma na celu stworzenie i udostępnienie darmowego materiału edukacyjnego na temat OSM oraz QGIS ulokowanego w kontekście Oceanu Spokojnego.
 • Budynki OSM Ireland (OSM Ireland Buildings)
  W ramach naszego projektu chcemy zmapować wszystkie budynki w Irlandii przy użyciu OpenStreetMap.
Członkowie Zarządu OpenStreetMap Ireland podczas niedawnego spotkania online.
 • Utrzymanie mapy z wykorzystaniem StreetComplete (Map Maintenance with StreetComplete)
  Rozszerzenie aplikacji StreetComplete o funkcjonalność, która pozwoli jej użytkownikom na aktywne i ciągłe dbanie o aktualność przekazywanych danych.
Tobias Zwick, twórca StreetComplete.
 • Nauczanie OSM w Albanii poprzez LibreTech School (Teaching and learning OSM in Albania through LibreTech School)
  Organizacja lekcji dla początkujących i nowych autorów OpenStreetMap z lokalnego środowiska. „Nauczyciele”, którymi będą chętni wolontariusze, zorganizują lekcje online, w których wezmą udział członkowie grup niedostatecznie reprezentowanych w Albanii. W procesie nauczania będą korzystać między innymi z filmów instruktażowych wyjaśniających pierwsze kroki w pracy z OSM oraz wprowadzających do społeczności OSM.
 • Mapowanie wsi i osad w Kosowie (Mapping Villages and Settlements in Kosovo)
  Planujemy organizację dwunastu mapathonów, podczas których uczniowie szkół średnich będą mapować tereny swoich osad i wsi. Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z ASSET – projektem zajęć pozalekcyjnych, którego celem jest rozwijanie zdolności do zatrudnienia i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz budowanie pozytywnego nastawienia do ich przyszłego życia.
 • Mapowanie źródeł wody oraz urządzeń sanitarnych na terenie nieformalnych siedlisk w Nairobi (Water and Sanitation mapping in Nairobi’s informal settlements)
  Mapowanie na terenie czterech siedlisk w celu uzupełnienia i aktualizacji danych dotyczących publicznych toalet, punktów czerpania wody oraz urządzeń sanitarnych.
 • Mapowanie ośrodków zajmujących się zwalczaniem HIV na Filipinach z wykorzystaniem OpenStreetMap (HIV facilities mapping in the Philippines on OpenStreetMap)
  Wirus HIV jest bardzo rozpowszechniony na terenie całego kraju. Osoby zakażone HIV są szczególnie podatne na zagrożenia, szczególnie w okresach klęsk żywiołowych oraz wybuchu epidemii. Celem tego projektu jest zmapowanie i weryfikacja lokalizacji oraz danych kontaktowych wszystkich ośrodków zajmujących się HIV na Filipinach z wykorzystaniem OSM.
 • Mapowanie nowych miast w Ugandzie (Mapping Uganda’s New Cities)
  Projekt ma na celu zmapowanie wszystkich 15 zatwierdzonych niedawno miast na terenie Ugandy.
Niektórzy z członków MapUganda.
 • Projekt Road Completion (Road Completion project)
  Zautomatyzowane przetwarzanie oficjalnych baz sieci dróg i wyświetlanie porównania w formie, która pomoże maperom w dodawaniu lub korygowaniu sieci dróg w OpenStreetMap.
 • Kalendarz OpenStreetMap (OpenStreetMap Calendar)
  Kalenarz OpenStreetMap upraszcza organizację wydarzeń i pozostawanie na bieżąco z nadchodzącymi wydarzeniami.

Wszystkie projekty muszą zostać ukończone w ciągu 12 miesięcy od startu. Od oficjalnego rozpoczęcia, które nastąpi niebawem, powinny także wykazywać obiecujące postępy i rezultaty. Najbliższe kroki obejmą zawarcie porozumień dotyczących finansowania i wypłatę środków. Następnie rozpocznie się etap realizacji zaakceptowanych projektów.

Na terogoczną rundę mikrograntów Zarząd przeznaczył łącznie 42 368 euro (kwota ulegnie jeszcze pewnemu zmniejszeniu w związku z wykorzystaniem wspólnej infrastruktury do wideorozmów i innymi drobnymi poprawkami). Wszystkie wnioski obejmował zakaz modyfikacji treści i charakteru projektu w celu zwiększenia szans na wyselekcjonowanie – podstawą do oceny była forma pierwotnie zgłoszona. W procesie wyboru brane były pod uwagę wyrazy poparcia ze strony społeczności. Wstępnie wyselekcjonowane propozycje zostały także zaopiniowane przez Zarząd Fundacji OSM.

W skład Komitetu ds. Mikrograntów wchodzą Christopher Beddow, Janet Chapman, Geoffrey Kateregga, Clifford Snow oraz Hanna Krüger. W imieniu całego komitetu pragniemy złożyć wielkie podziękowania dla Joosta Schouppego za wszelkie porady i uczestnictwo w ocenie wniosków w trakcie całego procesu. Dziękujemy również Craigowi Allanowi oraz Michaelowi Collinsonowi, którzy pełnili rolę neutralnych obserwatorów w drugiej połowie działań komitetu. Na koniec, szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy włożyli pracę i wysiłek w opracowanie wniosku na temat projektu skupionego na ulepszaniu OpenStreetMap – poświęcenie, które nie zawsze wiąże się z nagrodą, jednak obrazuje ducha wolontariatu i innowacyjności, pozwalającego całemu projektowi OpenStreetMap bujnie się rozwijać.

Komitet ds. Mikrograntów Fundacji OSM

Informacje na temat Mikrograntów Fundacji OSM: ramy projektu, protokoły posiedzień komitetu i harmonogram.


Informacje o zdjęciach w niniejszym poście: wysłaliśmy prośbę o przesłanie zdjęć do wszystkich dwunastu wnioskodawców. Post zawiera zdjęcia, które otrzymano do momentu publikacji.

Tłumaczenie: Mateusz Bartczak.

Chciałbyś tłumaczyć wpisy na naszym blogu na swój język? Wyślij nam wiadomość na adres communication@osmfoundation.org pod tytułem „Helping with translations in [language]”.

Fundacja OpenStreetMap jest organizacją non-profit, utworzoną w celu wsparcia projektu OpenStreetMap. Jest dedykowana wspieraniu wzrostu, rozwoju i dystrybucji darmowych danych geoprzestrzennych, z których każdy może korzystać i je udostępniać. Fundacja OpenStreetMap jest właścicielem i zajmuje się utrzymaniem infrastruktury projektu OpenStreetMap. Fundacja jest wspierana finansowo przez składki członkowskie i darowizny oraz organizuje coroczną, międzynarodową konferencję State of the Map. Fundacja nie zatrudnia żadnych pełnoetatowych pracowników oraz wspiera projekt OpenStreetMap poprzez pracę grup roboczych, w których skład wchodzą wolontariusze. Jeżeli chciałbyś zostać członkiem fundacji, więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

OpenStreetMap została utworzona w 2004 roku i jest międzynarodowym projektem mającym na celu stworzenie darmowej mapy świata. W tym celu my, tysiące wolontariuszy, zbieramy dane o drogach, liniach kolejowych, rzekach, lasach, budynkach i wielu innych obiektach na świecie. Uzyskane przez nas dane mapy mogą być pobierane za darmo przez każdego i wykorzystywane do dowolnych celów – także komercyjnych. Możliwe jest tworzenie własnych map, które wyróżniają niektóre funkcje, służą do wyznaczania tras, itp. OpenStreetMap jest coraz częściej wykorzystywana, gdy potrzeba mapy, którą można bardzo szybko i łatwo aktualizować.

Nowy dzienny rekord maperów oraz nowych użytkowników!

Liczba dziennie mapujących osób od połowy kwietnia do połowy maja 2020 (po lewej) oraz w ostatnich latach (po prawej).
Statystyki OpenStreetMap są dostępne na osmstats.neis-one.org © Pascal Neis. Zrzut ekranu autorstwa Tobiasa Knerra. Dane mapy © autorzy OpenStreetMap.

Tegoroczny maj w OpenStreetMap był rekordowy – wielokrotnie pobite zostały rekordy dziennie mapujących osób, nowych użytkowników zarejestrowanych w ciągu jednego dnia oraz nowych aktywnych maperów.

12 maja został ustanowiony nowy rekord użytkowników mapujących w ciągu jednego dnia – było ich wtedy 6999. Zaledwie dwa dni później rekord został pobity ponownie – tym razem dziennych maperów było 7209. 14 maja zostały również ustanowione rekordy nowo zarejestrowanych maperów – 6259 osoby, oraz nowych aktywnych maperów – 1019 użytkowników. Więcej danych na temat trendów statystycznych jest dostępnych na stronie OSM Stats: http://osmstats.neis-one.org/?item=members.

Zastanawialiśmy się, czy któryś z tych wyników może być związany z nietypową aktywnością maperów zwykle mapujących w weekendy, którzy teraz, w wyniku obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 mapują w dni robocze, lub związany z bardziej intensywnym zorganizowanym mapowaniem w niektórych krajach. Z tego powodu skontaktowaliśmy się z Pascalem Neisem i zapytaliśmy, czy nie byłby w stanie rzucić na tą sprawę nieco więcej światła. Pascal był bardzo pomocny, szybko zbadał sytuację i przekazał nam spostrzeżenia znajdujące się poniżej (dziękujemy!).

Według Pascala, w tygodniu maja, o którym już wspomniano, zaobserwowano wysoką aktywność użytkowników na terenach Peru, Botswany, Republiki Środkowoafrykańskiej i innych państw. W szczególności, duża liczba nowo zarejestrowanych użytkowników edytowała mapę w regionie Cusco w Peru. Warto zaznaczyć, że nowi maperzy wysyłali swoje edycje głównie w dni robocze.

Zestawy zmian OpenStreetMap filtrowane według tagu #mapimpacto. Dane z okresu od 28 kwietnia do 16 czerwca 2020.
Statystyki OSM ze strony osmstats.neis-one.org © Pascal Neis. Dane mapy © autorzy OpenStreetMap.

Pascal przyjrzał się także odpowiednim hashtagom i odnalazł nieco użytecznych informacji. W Peru (nie wszyscy, ale wciąż) znaczna liczba autorów mapy użyła tagu #mapimpacto. Szkoła Global Active Learning (GAL) School Peru, która otrzymała w 2020 roku mikrogrant Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT), koordynowała działaniami HOT na tym terenie. W Botswanie część maperów używała tagu #COVBots. Ponadto w Indiach odnotowaliśmy wytężoną działalność Educate Girls.

Wracając do nowo zarejestrowanych kont – wzrost ten ma miejsce od dłuższego czasu. OSM rozrasta się na przestrzeni lat. Według stanu na 30 maja projekt posiada około 1,5 miliona autorów oraz ponad 6,5 miliona zarejestrowanych użytkowników. Szczegółowe statystyki obejmujące dłuższy okres można znaleźć pod tym linkiem.

Bardzo cieszymy się na wieści o nowych maperach dołączających do naszej społeczności. Jeżeli nie mapowałeś od dłuższego czasu, zachęcamy Cię do spojrzenia na obszar twojej okolicy, miejsca, które dobrze znasz lub inne, jeszcze nieznane. Możesz poczytać o możliwościach zaangażowania się lub nauczyć się czegoś nowego na https://wiki.openstreetmap.org. Prosimy także o zapoznanie się z poradnikiem dobrych praktyk. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat mapowania z OpenStreetMap jako organizacja, zobacz nasze Powitanie na https://welcome.openstreetmap.org. Upewnij się, by dodać każdą zorganizowaną aktywność do wiki OSM, zgodnie z wytycznymi OSM dotyczącymi zorganizowanego mapowania.

Miłego mapowania!

Andrew i inni członkowie Grupy Roboczej ds. Komunikacji (CWG), z wkładem od Pascala Neisa

Tłumaczenie: Mateusz Bartczak.

Chciałbyś tłumaczyć wpisy na naszym blogu na swój język? Wyślij nam wiadomość na adres communication@osmfoundation.org pod tytułem „Helping with translations in [language]”.

Fundacja OpenStreetMap jest organizacją non-profit, utworzoną w celu wsparcia projektu OpenStreetMap. Jest dedykowana wspieraniu wzrostu, rozwoju i dystrybucji darmowych danych geoprzestrzennych, z których każdy może korzystać i je udostępniać. Fundacja OpenStreetMap jest właścicielem i zajmuje się utrzymaniem infrastruktury projektu OpenStreetMap. Fundacja jest wspierana finansowo przez składki członkowskie i darowizny oraz organizuje coroczną, międzynarodową konferencję State of the Map. Fundacja nie zatrudnia żadnych pełnoetatowych pracowników oraz wspiera projekt OpenStreetMap poprzez pracę grup roboczych, w których skład wchodzą wolontariusze. Jeżeli chciałbyś zostać członkiem fundacji, więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

OpenStreetMap została utworzona w 2004 roku i jest międzynarodowym projektem mającym na celu stworzenie darmowej mapy świata. W tym celu my, tysiące wolontariuszy, zbieramy dane o drogach, liniach kolejowych, rzekach, lasach, budynkach i wielu innych obiektach na świecie. Uzyskane przez nas dane mapy mogą być pobierane za darmo przez każdego i wykorzystywane do dowolnych celów – także komercyjnych. Możliwe jest tworzenie własnych map, które wyróżniają niektóre funkcje, służą do wyznaczania tras, itp. OpenStreetMap jest coraz częściej wykorzystywana, gdy potrzeba mapy, którą można bardzo szybko i łatwo aktualizować.

Nowa licencja na kafelki warstwy „Podstawowa” na openstreetmap.org

Jednym z najważniejszych wytworów społeczności OpenStreetMap jest podstawowa warstwa mapy na openstreetmap.org. Od samego początku była publikowana na licencji CC BY-SA 2.0. Podobne warunki licencji dotyczyły danych OpenStreetMap – do czasu, gdy 8 lat temu zmieniliśmy licencję na dane na ODbL 1.0. Licencja na kafelki pozostała wtedy bez zmian.

Z biegiem lat doprowadziło to do sytuacji, w której używanie „kafelków” (pojedynczych obrazów, z których składa się wyświetlana mapa) wiązało się z niepotrzebnie dużymi obostrzeniami prawnymi. Z tego powodu w wielu projektach twórcy powstrzymywali się od wykorzystania tych obrazów – w innych okolicznościach nie byłoby z tym żadnego problemu. Absurd całej sytuacji stanie się tym bardziej widoczny, gdy weźmiemy pod uwagę, że można wykorzystać dane OSM oraz styl kafelków na licencji CC0 i samodzielnie otrzymać takie same obrazy, będąc przy tym ograniczonym jedynie warunkami licencji ODbL dotyczącymi „Produktów” („Produced Works”).

Przez wiele lat było dla nas oczywiste, że taki układ, generujący niepotrzebne napięcia w kontaktach z zewnętrznymi podmiotami (na przykład tak, jak to było w przypadku PLOS One) jest nie do przyjęcia, oraz że powinniśmy przejść na licencję wymagającą od użytkowników wyłącznie uznania autorstwa. Jednak głównym pytaniem, na które Grupa Robocza ds. Licencjonowania (Licensing Working Group, LWG) nie była w stanie odpowiedzieć, było „na jakiej licencji powinniśmy w przyszłości publikować kafelki?”. Biorąc pod uwagę, że w użyciu istnieje wiele różnych licencji, możnaby założyć, że to nie będzie problem. Okazuje się, że poza licencjami wykorzystywanymi przez instytucje rządowe (takimi jak Open Government Licence i jej pochodne), nie istnieje żadna uznana i popularna licencja opierająca się wyłącznie na uznaniu autorstwa. Jednocześnie za wszelką cenę chcieliśmy uniknąć tworzenia nowej, własnej licencji.

W 2019 roku złożyliśmy do zarządu Fundacji OpenStreetMap propozycję przejścia na licencję CC BY 4.0 z jednoczesną rezygnacją ze wszystkich warunków wykraczających poza wymóg uznania autorstwa. Nasze rozumowanie opierało się na założeniach: wykorzystanie dobrze znanej marki byłoby dla nas korzystne; rezygnowalibyśmy z warunków, które i tak są zazwyczaj ignorowane zarówno przez licencjodawcę, jak i przez licencjobiorcę – nawet, jeżeli zawiłości prawne nie byłyby dokładnie rozumiane, wszystko dałoby się pomyślnie rozwiązać.

Propozycja nie została rozpatrzona przez zarząd po tym, jak spotkała się z dużym sprzeciwem ze strony społeczności. Choć Grupa Robocza ds. Licencjonowania uznaje argumentację stojącą za sprzeciwami za niesłuszną, na początku tego roku ponownie złozyliśmy propozycję do zarządu, tym razem wyłącznie z krótkim stwierdzeniem, iż kafelki powinny być na licencji „Produktu” ODbL, z pominięciem wszystkich dodatkowych warunków. Odbyły się już dyskusje, podczas których to rozwiązanie zostało uznane jako możliwy sposób rozwiązania problemu. Odpowiedni tekst prawny można odnaleźć w sekcji 4.3 licencji ODbL https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/index.html. Według jego brzmienia jedynym wymaganiem, jakie stawia, jest uznanie autorstwa w odpowiedniej formie.

W zeszłym miesiącu zarząd zaakceptował propozycję i zarządził wprowadzenie nowej licencji w życie od 1 lipca 2020. Tekst sekcji „Prawa autorskie” na openstreetmap.org w języku angielskim zostanie przez nas uaktualniony niezwłocznie po wprowadzeniu zmian. Aktualizacja innych wersji językowych nastąpi z pewnym opóźnieniem – prosimy wszystkich o cierpliwość do czasu, aż uda się wszystko dostosować do nowych przepisów.

Simon Poole w imieniu Grupy Roboczej ds. Licencjonowania

Tłumaczenie: Mateusz Bartczak.

Chciałbyś tłumaczyć wpisy na naszym blogu na swój język? Wyślij nam wiadomość na adres communication@osmfoundation.org pod tytułem „Helping with translations in [language]”.

Fundacja OpenStreetMap jest organizacją non-profit, utworzoną w celu wsparcia projektu OpenStreetMap. Jest dedykowana wspieraniu wzrostu, rozwoju i dystrybucji darmowych danych geoprzestrzennych, z których każdy może korzystać i je udostępniać. Fundacja OpenStreetMap jest właścicielem i zajmuje się utrzymaniem infrastruktury projektu OpenStreetMap. Fundacja jest wspierana finansowo przez składki członkowskie i darowizny oraz organizuje coroczną, międzynarodową konferencję State of the Map. Fundacja nie zatrudnia żadnych pełnoetatowych pracowników oraz wspiera projekt OpenStreetMap poprzez pracę grup roboczych, w których skład wchodzą wolontariusze. Jeżeli chciałbyś zostać członkiem fundacji, więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

OpenStreetMap została utworzona w 2004 roku i jest międzynarodowym projektem mającym na celu stworzenie darmowej mapy świata. W tym celu my, tysiące wolontariuszy, zbieramy dane o drogach, liniach kolejowych, rzekach, lasach, budynkach i wielu innych obiektach na świecie. Uzyskane przez nas dane mapy mogą być pobierane za darmo przez każdego i wykorzystywane do dowolnych celów – także komercyjnych. Możliwe jest tworzenie własnych map, które wyróżniają niektóre funkcje, służą do wyznaczania tras, itp. OpenStreetMap jest coraz częściej wykorzystywana, gdy potrzeba mapy, którą można bardzo szybko i łatwo aktualizować.

State of the Map 2020 już wkrótce, więcej okazji do pomocy!

Fotografia po lewej autorstwa Manfreda Stocka. Logo State of the Map 2020 autorstwa Eda Nicolai, CC-BY-SA 4.0.

Konferencja State of the Map 2020 odbędzie się już za kilka tygodni. Jeżeli chciałbyś dołączyć do tego wydarzenia nie tylko poprzez uczestnictwo w zaplanowanych sesjach online, wciąż jest wiele sposobów, na które można się zaangażować.

Krótkie prezentacje ˜˜˜„Lightning Talks”

Czy chciałbyś przeprowadzić krótką prezentację w formule „Lightning Talk” na SotM 2020? Prześlij pięciominutowe nagranie wideo swojej krótkiej prezentacji w temacie związanym z OpenStreetMap. Zapoznaj się z poradnikiem nagrywania prezentacji na SotM, prześlij nagranie pod tym linkiem i zarejestruj swoją sesję na stronie wiki SotM 2020.

Termin nadsyłania krótkich prezentacji „Lightning Talk” to 28 czerwca 2020.

Sesje niezależne

Poza głównym programem SotM umożliwiamy także organizację sesji niezależnych. Jeżeli masz pomysł na panel dyskusyjny lub warsztaty, sesja niezależna to rzecz właśnie dla Ciebie. Jedynym wymaganiem jest, aby temat sesji był związany z OpenStreetMap. Aby organizacja takich spotkań była możliwa dla każdego, bez żadnych przeszkód formalnych, cały proces odbywa się przy użyciu wiki SotM 2020.

Należy pamiętać, że przy organizacji sesji niezależnych niezmiennie obowiązuje Kodeks Postępowania SotM.

Więcej informacji na temat tego jak przygotować i zgłosić sesję niezależną na konferencję SotM 2020 można znaleźć tutaj.

Wolontariusze anglojęzyczni

Poszukujemy wolontariuszy władających językiem angielskim do pomocy przy następujących zadaniach w trakcie SotM 2020:

 • Infodesk – pomoc przy udzielaniu odpowiedzi na pytania zadawane na grupie SotM na Telegramie, Twitterze SotM oraz kanale IRC.
 • Gospodarz Sesji – ogłaszanie mówców przed ich wykładami, prowadzenie sesji pytań i odpowiedzi po wykładach.
 • Asystent Techniczny – pomoc prezentującym oraz gospodarzom sesji w obsłudze sprzętu do wideokonferencji.
 • Transmisja – organizacja transmisji w trakcie konferencji.

Możesz przeczytać więcej na temat powyższych zadań oraz dopisać się do listy chętnych pod tym linkiem: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/State_of_the_Map_2020/volunteers.

Gadżety konferencyjne

W tym roku wszystko odbywa się nieco inaczej – dotyczy to także gadżetów. Zapraszamy do zapoznania się z projektami naklejek i t-shirtów oraz do podzielenia się z nami zdjęciami wydrukowanych przez Was gadżetów 🙂

Grupa Robocza ds. State of the Map

Tłumaczenie: Mateusz Bartczak.

Chciałbyś tłumaczyć wpisy na naszym blogu na swój język? Wyślij nam wiadomość na adres communication@osmfoundation.org pod tytułem „Helping with translations in [language]”.

State of the Map to coroczna, międzynarodowa konferencja OpenStreetMap, organizowana przez Fundację OpenStreetMap. Fundacja OpenStreetMap to organizacja non-profit, założona w Wielkiej Brytanii w celu wspierania projektu OpenStreetMap. Jej celem jest wspomaganie wzrostu, rozwoju i dystrybucji darmowych danych geoprzestrzennych, z których każdy może korzystać i je udostępniać. Fundacja OpenStreetMap jest właścicielem i zajmuje się utrzymaniem infrastruktury projektu OpenStreetMap. Możesz wesprzeć fundację zostając jej członkiem. Komitet Organizacyjny State of the Map jest jedną z naszych Grup Roboczych, w których skład wchodzą wolontariusze.

OpenStreetMap została założona w 2004 roku. To międzynarodowy projekt, którego założeniem jest stworzenie darmowej mapy świata. W tym celu my, tysiące wolontariuszy, zbieramy dane o drogach, kolei, rzekach, lasach, budynkach i wielu innych obiektach na świecie. Dane naszej mapy mogą być pobierane za darmo przez każdego i używane do dowolnych celów – także komercyjnych. Można także tworzyć własne mapy wyróżniające pewne szczególne cechy, czy służące do wyznaczania tras. OpenStreetMap jest używana coraz częściej, gdy potrzeba mapy, którą można bardzo szybko i łatwo aktualizować.

W dążeniu do rozwiązania kontrowersji związanych z iD

Zarząd Fundacji OpenStreetMap dąży do rozwiązania kontrowersji, które okresowo pojawiały się wokół aktualizacji i ulepszeń edytora iD. Niniejsza prośba o komentarz ma doprowadzić do ustanowienia struktur społeczności, które nie będą odpowiadały przed Zarządem ani podlegać żadnym jego wpływom – zgodnie z filozofią, według której Zarząd wspiera OSM, lecz nie wskazuje nikomu co oraz jak należy mapować. Prosimy o wysyłanie komentarzy poprzez listę mailingową OSM-talk (zasubskrybuj listę OSM-talk tutaj) lub, jeżeli jesteś członkiem Fundacji, poprzez listę mailingową OSMF-talk (zasubskrybuj listę OSMF-talk tutaj).

Propozycje i rekomendacje Fundacji OSM dotyczące zarządzania projektem iD

iD to łatwy w obsłudze i przyjazny, domyślny edytor OpenStreetMap dla przeglądarek – oprogramowanie kluczowo ważne dla całego projektu. Przy jego rozwoju wkładane jest wiele pasji, co czasem wydaje się stanowić problem.

Zarząd Fundacji OSM zwołał niedawno małe spotkanie w celu omówienia sposobów na poprawę środowiska, w którym rozwija się iD. Chociaż w jego trakcie zdarzały się sytuacje, w których mniejsze lub większe decyzje dotyczące iD powodowały konflikt, to dyskusje dotyczące rozwoju programu były w znacznej większości konstruktywne i niepolaryzujące. Zebranie skupiało się na obszarach, wokół których powstaje najwięcej problemów (najczęściej, choć nie zawsze, dotyczących tagowania) oraz na sposobach na wyrażanie konstruktywnej krytyki, prowadzącej do rozwiązania konfliktowych kwestii bez ich przeradzania się w spory szkodliwe dla projektu.

Mówiąc wprost: osoby zajmujące się utrzymaniem iD potrzebują przestrzeni, w której będą w stanie wydajnie pracować; osoby dające wkład do projektu, użytkownicy i inni zainteresowani muszą być wysłuchiwani; proces decyzyjny musi być zrozumiały i respektowany; konflikty potrzebują sposobu na eskalację i rozstrzygnięcie.

Nie ma żadnego technicznego sposobu na rozwiązanie takiej sytuacji. To, czego potrzeba, to odpowiedni proces i organizacja. W tym celu poniżej znajduje się kilka propozycji i rekomendacji ze strony Zarządu Fundacji OSM. Przekazujemy je zespołowi projektu iD w celu rozważenia ich wsparcia i wdrożenia. Mamy nadzieję, że zespół projektu iD uzna nasze sugestie za pomocne i będzie chętny do odbycia dyskusji, podczas której ocenimy, które rozwiązania mogą zadziałać.

Fundacja OSM ustanowi proces składania odwołań

Fundacja OSM poważnie rozważa stworzenie lub wskazanie organu do rozstrzygania różnego rodzaju konfliktów w sprawach technicznych, który byłby w stanie korzystać z wiedzy specjalistycznej w celu doraźnego (ad hoc) określenia najlepszej ścieżki rozwoju dla społeczności. Projekty oprogramowania mogłyby zdecydować się na skorzystanie z procesu odwoławczego – korzystanie z niego nie byłoby wymagane. Taki proces odwoławczy mógłby obejmować arbitralne rozwiązanie sporu między różnymi stronami/projektami oraz pomoc w osiągnięciu porozumienia; mógłby również wiązać się z podejmowaniem lub unieważnianiem decyzji. Mechanizm ten jest wciąż na etapie wczesnej dyskusji i nie został do końca zdefiniowany.

Konflikty, których nie udało się rozwiązać bezpośrednio wewnątrz społeczności projektu iD z udziałem jego opiekunów i zainteresowanych stron, mogłyby być kierowane do rozpatrzenia na drodze takiego procesu odwoławczego.

Rola tego organu z pewnością nie polegałaby na zmuszaniu programistów do dodawania konkretnych funkcji. Jednak w przypadku zgłoszenia konfliktu do rozpatrzenia, organ miałby możliwość weryfikacji, czy nowo dodane funkcje (takie jak szablony, zasady weryfikacji czy implementacja zewnętrznych usług) są zgodne z warunkami osiągniętego porozumienia.

Jeżeli takie rozwiązanie jest potencjalnie przydatne na obecnym etapie, Fundacja OSM kieruje prośbę do iD o rozpowszechnienie informacji i podzielenie się oczekiwaniami tak, aby nowa procedura mogła być jak najbardziej efektywna.

Fundacja OSM będzie wspierać rozwój lepszych systemów wspomagających dobór odpowiedniego tagu; iD udokumentuje obecny sposób podejmowania decyzji oraz wyodrębni obawy

Jedynym sposobem na wybranie „poprawnych” tagów jest złożona ocena różnych źródeł dokumentacji OSM – wiki, lista mailingowa Tagging, taginfo. Pozostawia to narzędzia do edycji i wykorzystywania danych w pozycji, w której muszą decydować, które tagi są lub nie są odpowiednie do użycia w OpenStreetMap. Kiedy taka sytuacja prowadzi do konfliktu, w najlepszym przypadku jest źródłem niepotrzebnego zamieszania; w najgorszym przypadku może skutkować zablokowaniem dalszego rozwoju. W tym celu Fundacja OSM zachęca do opracowywania lepszej dokumentacji oraz metod podejmowania decyzji i doboru odpowiednich tagów. W razie potrzeby Fundacja jest przygotowana do wsparcia takich działań przy pomocy infrastruktury lub innych form pomocy. Rozwój tego rodzaju systemów zapewniłby większą przejrzystość dla twórców narzędzi. Jeżeli działania podjęte w związku z szablonami iD zostałyby zakwestionowane, konflikt mógłby zostać przekazany do rozpatrzenia z wykorzystaniem procesu opisanego wyżej.

W czasie, gdy prace nad systemami wspomagającymi tagowanie będą w trakcie, po stronie projektu iD rekomendujemy sporządzenie opisu obecnego podejścia do decyzji dotyczących tagowania w pliku CONTRIBUTING.md. Oczywistym jest, że iD stara się unikać podejmowania decyzji na temat tego, które tagi są odpowiednie dla OpenStreetMap; zamiast tego celem iD jest reprezentowanie w szablonach powszechnie uznanego stanowiska na temat tagów. „Powszechnie uznane” to w tym momencie określenie bardzo subiektywne, przy czym projekt iD zdecydowanie wspiera (tak przynajmniej się nam wydaje – powiadomcie nas, jeżeli jest inaczej) działania OSM mające na celu wprowadzenie większej przejrzystości do sposobu, w jaki powstają tagi.

Prośby o nowe szablony mogą być zgłaszane przy użyciu problemów (issue), próśb o połączenie (pull request, PR) oraz w dyskusjach pod problemami/PRami. Opiekun projektu iD zastrzega sobie prawo do włączania lub wyłączania niektórych tagów/szablonów ze względów technicznych lub użytkowych. Celem jest jednak uniknięcie tworzenia tagów i wykorzystywania ich ogólnych zalet do podejmowania decyzji. Jeżeli proponowany szablon obejmuje tag, wobec którego istnieje porozumienie (na podstawie oceny źródłowej dokumentacji) i jednocześnie utworzenie szablonu spełni potrzeby innych użytkowników – zostanie on zaakceptowany. Jeżeli nie ma jasnego porozumienia, szablon (reguła weryfikacji, itp.) nie zostanie zaakceptowany.

Ustanowienie kwartalnych spotkań organizacyjnych, publikowanie terminów i notatek z codwutygodniowych synchronizacji

Fundacja OSM rekomenduje iD wprowadzenie (mniej więcej) cokwartalnych wideospotkań z osobami aktywnie udzielającymi się w projekcie. Takie spotkania byłyby okazją do wyjścia z rutyny codziennej pracy nad iD i określenia, czy prace idą po właściwej drodze. W planie spotkania byłoby podsumowanie działań dokonanych w ciągu ostatniego kwartału, dyskusja o aktualnych wymaganiach i najważniejszych potrzebach, oraz określenie planów na nadchodzący kwartał i dalsze miesiące. Dodatkowo, jeżeli pewne decyzje lub tematy okazały się być trudne lub zaczęły powodować konflikty, byłby to czas na bezpośrednią dyskusję. Z każdego spotkania byłyby sporządzane notatki, później udostępniane publicznie.

Obecnie iD przeprowadza także codwutygodniową synchronizację – fakt ten jednak nie jest powszechnie znany. iD może zwiększyć ogólną świadomość na temat codwutygodniowej synchronizacji, ogłaszając ją na dodatkowych kanałach, takich jak https://ideditor.blog/, oraz dopilnowując, by notatki z synchronizacji były widoczne i łatwo dostępne.

iD może poprawić przejrzystość podejmowania decyzji i komunikacji

Rekomendujemy, aby w pliku CONTRIBUTING.md opiekunowie iD dodali nową sekcję opisującą proces podejmowania decyzji wewnątrz projektu. Niektóre z przedstawionych tu kwestii wymagają wprowadzenia w życie innych rekomendacji. Nowa sekcja zawierałaby wyjaśnienie poniższych zagadnień:

 • Istnieje wiele miejsc, w których można dyskutować oraz wyrażać własną opinię na temat rozwoju iD: problemy i PRy na GitHubie, comiesięczne synchronizacje, kwartalne spotkania organizacyjne, komentarze pod ogłoszeniami na https://ideditor.blog/.
 • Twórcy iD dokładają starań, by zachować jak największą elastyczność i transparentność. Domyślnie zakłada się, że opiekunowie projektu iD określają kolejność i terminy wprowadzania poprawek, zmian i ulepszeń w celu optymalizacji pracy nad kwestiami technicznymi.
 • Osoby zaangażowane w projekt zaprasza się do „testów akceptacyjnych”, podczas których przez określony czas przyjmowane i rozpatrywane są informacje zwrotne na temat przyszłych wersji.
 • Ostateczna decyzja o akceptacji PRów należy do Quincy Morgan, opiekuna projektu iD.
 • W przypadku zaistnienia sporu wokół decyzji, zostanie ona omówiona podczas kwartalnego spotkania organizacyjnego i/lub zgłoszona do rozpatrzenia przez Fundację OSM na drodze procesu odwoławczego.

Ponadto rekomendujemy opublikowanie przez iD harmonogramu prac oraz regularne aktualizowanie statusu działań nad przyszłymi głównymi wydaniami edytora. Plany wydania iD3 ostatnio były ogłaszane podczas State of the Map US. Od tego czasu podejście uległo zmianie – większa uwaga jest poświęcana aktualizacji interfejsu użytkownika oraz bardziej regularnym działaniom zwiększającym modularność. Dobrze byłoby mieć jasne wyobrażenie na temat obecnego stanu rzeczy, w jaką stronę zmierza projekt (na tyle, na ile można to teraz określić) oraz, w szczególności, w których obszarach najbardziej potrzebne jest wsparcie – tak, aby ta ważna inicjatywa zyskała trochę rozpędu.

Utworzenie dokumentacji na temat egzekwowania Kodeksu Postępowania

Projekt iD posiada własny Kodeks Postępowania, lecz brakuje w nim opisu metod zgłaszania szkodliwych incydentów wewnątrz środowiska programistycznego iD oraz sposobu rozpatrywania tych zgłoszeń. Początkowo zastrzeżenia do Kodeksu Postępowania były zgłaszane publicznie poprzez utworzenie problemu na GitHubie, jednak później opiekunowie zaczęli kierować osoby z zastrzeżeniami do zamkniętego komitetu OSMUS. Jasność co do procesu rozpatrywania uwag jest równie ważna (jeżeli nie bardziej), co do metody ich zgłaszania – jest to warunek konieczny, aby Kodeks Postępowania był pomocny w prowadzeniu projektu. Jeżeli proces ten nie jest dobrze zdefiniowany, należy go przemyśleć, na przykład podczas kwartalnego spotkania organizacyjnego. Naszą rekomendacją jest dodanie odpowiedniej sekcji dotyczącej egzekwowania Kodeksu Postępowania.

Allan Mustard
Przewodniczący w Zarządzie Fundacji OpenStreetMap

Tłumaczenie: Mateusz Bartczak.

Fundacja OpenStreetMap jest organizacją non-profit, utworzoną w celu wsparcia projektu OpenStreetMap. Jest dedykowana wspieraniu wzrostu, rozwoju i dystrybucji darmowych danych geoprzestrzennych, z których każdy może korzystać i je udostępniać. Fundacja OpenStreetMap jest właścicielem i zajmuje się utrzymaniem infrastruktury projektu OpenStreetMap. Fundacja jest wspierana finansowo przez składki członkowskie i darowizny oraz organizuje coroczną, międzynarodową konferencję State of the Map. Fundacja nie zatrudnia żadnych pełnoetatowych pracowników oraz wspiera projekt OpenStreetMap poprzez pracę grup roboczych, w których skład wchodzą wolontariusze. Jeżeli chciałbyś zostać członkiem fundacji, więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

OpenStreetMap została utworzona w 2004 roku i jest międzynarodowym projektem mającym na celu stworzenie darmowej mapy świata. W tym celu my, tysiące wolontariuszy, zbieramy dane o drogach, liniach kolejowych, rzekach, lasach, budynkach i wielu innych obiektach na świecie. Uzyskane przez nas dane mapy mogą być pobierane za darmo przez każdego i wykorzystywane do dowolnych celów – także komercyjnych. Możliwe jest tworzenie własnych map, które wyróżniają niektóre funkcje, służą do wyznaczania tras, itp. OpenStreetMap jest coraz częściej wykorzystywana, gdy potrzeba mapy, którą można bardzo szybko i łatwo aktualizować.

Wspólny komunikat prasowy OSMF i GraphHopper: GraphHopper Routing Engine 1.0 już dostępny

Zastrzeżenie: Niniejszy wspólny komunikat GraphHopper i Fundacji OpenStreetMap jest wynikiem Złotego Członkostwa Korporacyjnego firmy GraphHopper GmbH. Jeżeli chciałbyś, aby Twoja firma lub organizacja zyskała Członkostwo Korporacyjne w Fundacji OSM, możesz zgłosić ją pod tym adresem: https://join.osmfoundation.org/corporate-membership/.

25 maja ogłoszono wydanie wersji 1.0 silnika do wyznaczania tras GraphHopper. Pierwsza wersja silnika o numerze 0.1 została wydana w 2013 roku. Od tego czasu silnik stał się dojrzałym rozwiązaniem, zintegrowanym z openstreetmap.org już od końca 2014 roku. Dziś korzystają z niego tysiące firm na całym świecie.

Nowa wersja zawiera sprawnie działającą funkcję do wyznaczania tras alternatywnych, a także nowy, konfigurowalny schemat wyznaczania tras, który pozwala użytkownikom na modyfikację sposobu obliczania drogi bez żadnych umiejętności programowania.

Nowa funkcja w GraphHopper Routing Engine: szybkie wyznaczanie tras alternatywnych.
Konfigurowalne wyznaczanie trasy: na pokazanym przykładzie preferencje algorytmu w trybie rowerowym zostały zablokowane tak, aby w pierwszej kolejności wybierane były jedynie oficjalne drogi rowerowe – mimo tego, że wymusza to duży objazd. Innym przykładem zastosowania byłoby obliczanie trasy dla roweru cargo – w takiej sytuacji należałoby wziąć pod uwagę takie parametry, jak na przykład szerokość drogi.

Zapraszamy do lektury pełnego wpisu na stronie graphhopper.com, w którym opisaliśmy więcej szczegółów oraz zamieściliśmy demonstrację nowych funkcji.

Jednym z kluczowych graczy w społeczności GraphHopper jest GraphHopper GmbH. Misją GraphHopper GmbH jest tworzenie nowatorskiego zestawu oprogramowania do wyznaczania tras, opartego jednocześnie w jak największym stopniu na oprogramowaniu open source oraz otwartych zbiorach danych, takich jak OpenStreetMap. GraphHopper GmbH wspomaga projekt OpenStreetMap poprzez sponsorowanie usługi obliczania tras na openstreetmap.org, używanie i ulepszanie naszych danych, oraz poprzez rozpowszechnianie wieści o naszym projekcie. Od 2018 roku GraphHopper GmbH jest również Złotym Członkiem Korporacyjnym Fundacji OSM.

Czym jest GraphHopper?
GraphHopper Routing Engine to projekt oprogramowania open source rozpoczęty w 2012 roku. GraphHopper GmbH to firma założona w Niemczech w 2016 roku w celu wspierania spokrewnionych projektów open source, takich jak GraphHopper Routing Engine czy jsprit.

Integracja GraphHopper oraz OSRM w oknie wyznaczania trasy na www.openstreetmap.org.

Czym jest OpenStreetMap?
OpenStreetMap została założona w 2004 roku. To międzynarodowy projekt, którego założeniem jest utworzenie darmowej mapy świata. W tym celu my, tysiące wolontariuszy, zbieramy dane o drogach, kolei, rzekach, lasach, budynkach i wielu innych obiektach na całym świecie. Dane naszej mapy mogą być pobierane za darmo przez wszystkich i używane do dowolnych celów – także komercyjnych. Możliwe jest także tworzenie własnych map, na przykład wyróżniających pewne jej aspekty, czy umożliwiających wyznaczanie tras. OpenStreetMap jest coraz częściej wykorzystywana, gdy potrzebna jest mapa, którą można bardzo szybko i łatwo aktualizować.

Czym jest Fundacja OpenStreetMap?
Fundacja OpenStreetMap to organizacja non-profit stworzona w celu wspierania projektu OpenStreetMap. Jest dedykowana wspieraniu wzrostu, rozwoju i dystrybucji darmowych danych geoprzestrzennych, które każdy może używać i udostępniać. Fundacja OpenStreetMap jest właścicielem oraz zarządcą infrastruktury projektu OpenStreetMap, jest utrzymywana finansowo ze składek członkowskich i darowizn oraz organizuje coroczną, międzynarodową konferencję State of the Map. Nie zatrudnia żadnych pełnoetatowych pracowników i wspiera projekt OpenStreetMap poprzez pracę Grup Roboczych, w których skład wchodzą wolontariusze. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do rozważenia możliwości zostania członkiem Fundacji.

Tłumaczenie: Mateusz Bartczak.

State of the Map 2020 – Zaproszenie do przesyłania plakatów

Wyślij swój plakat już dziś!

Elementem kultury State of the Map stało się już, że zawsze z przyjemnością wysłuchujemy o tym, co udało się stworzyć z wykorzystaniem danych OpenStreetMap. Jako że motto tegorocznej konferencji to „Sztuka Mapy” („Art of the Map”), z tym większą chęcią nie tylko Cię posłuchamy, ale też obejrzymy Twoją pracę. Dlatego zapraszamy wszystkich do udziału w wystawie plakatów wirtualnej konferencji State of the Map 2020!

Plakat może obrazować jak dobrze zmapowany został Twój region. Możesz pokazać nowy, piękny styl mapy lub nową mapę. Plakat może się też skupiać na projekcie społecznym lub statystykach. Może także objaśniać lub zachęcać ludzi do OpenStreetMap. Najważniejsze dla nas jest, aby projekt był w temacie OSM. Mile widziane będą również akademickie plakaty na temat badań wykonanych z użyciem danych OpenStreetMap.

Potrzebujesz więcej inspiracji? Zachęcamy do przejrzenia plakatów z 2019 roku.

Zasady zgłoszeń

 • Plakat powinien być w rozmiarze A0 (841×1189 mm).
 • Plakat powinien być związany z OpenStreetMap.
 • Projekt plakatu powinien być otwarty, innowacyjny i transparentny (bez kopiowania z innych prac).
 • Plakat musi być Twoją własną pracą (indywidualną, grupową lub w ramach instytucji).
 • Plakat powinien być objęty otwartą licencją (zalecamy CC-BY-SA 3.0 lub póżniejsze, lub CC0 🙂 ).
 • Przyjmujemy maksymalnie dwa zgłoszenia na osobę, grupę lub instytucję.

Jak się zgłosić?

 • Wyślij swój plakat przez OSM Wiki.
 • Maksymalny rozmiar pliku: 30–40 MB.
 • Format: PDF.
 • Wyślij maila na adres sotm@openstreetmap.org z opisem plakatu. Opis może zawierać informacje o kulisach projektu lub dowolne inne, które uważasz za stosowne w kontekście plakatu – wszystko, co chciałbyś przekazać na żywo ludziom oglądającym Twój plakat. Przesłany tekst opublikujemy razem z plakatem na stronie SotM: https://2020.stateofthemap.org/calls/posters/.
 • Prosimy także o załączenie w mailu odnośnika do przesłanego pliku, tak abyśmy wiedzieli, który plakat należy do Ciebie.

Terminy i daty

 • Początek: 10 maja 2020.
 • Ostatni termin: 30 czerwca 2020.

Jako zespół SotM mamy w planach wyselekcjonowanie maksymalnie 20 plakatów, które zostaną opublikowane na naszej stronie oraz innych kanałach SotM na licencji CC-BY-SA 3.0 (lub późniejszych).

Grupa Robocza ds. State of the Map

Tłumaczenie: Mateusz Bartczak.

Czy chcesz przetłumaczyć wpisy na naszym blogu na swój język? Wyślij nam wiadomość na adres communication@osmfoundation.org z tematem „Helping with translations in [your language]”.

Fundacja OpenStreetMap jest organizacją non-profit, utworzoną w celu wsparcia projektu OpenStreetMap. Jest dedykowana wspieraniu wzrostu, rozwoju i dystrybucji darmowych danych geoprzestrzennych, które każdy może używać i udostępniać. Fundacja OpenStreetMap jest właścicielem i zajmuje się utrzymaniem infrastruktury projektu OpenStreetMap. Fundacja jest wspierana finansowo przez składki członkowskie i darowizny oraz organizuje coroczną, międzynarodową konferencję State of the Map. Fundacja nie zatrudnia etatowych pracowników oraz wspiera projekt OpenStreetMap poprzez pracę grup roboczych, w których skład wchodzą wolontariusze. Jeżeli chciałbyś zostać członkiem fundacji, więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

OpenStreetMap została utworzona w 2004 roku i jest międzynarodowym projektem mającym na celu stworzenie darmowej mapy świata. W tym celu my, tysiące wolontariuszy, zbieramy dane o drogach, liniach kolejowych, rzekach, lasach, budynkach i wielu innych obiektach na świecie. Nasze dane mapowe mogą być pobierane za darmo przez każdego i wykorzystywane do dowolnych celów – także komercyjnych. Możliwe jest tworzenie własnych map, które wyróżniają niektóre funkcje, służą do wyznaczania tras, itp. OpenStreetMap jest coraz częściej wykorzystywana, gdy potrzebne są mapy, które można bardzo szybko i łatwo aktualizować.

Ogłaszamy otwarcie okresu składania wniosków o Mikrogranty Fundacji OSM

W 2020 Fundacja OSM po raz pierwszy poprowadzi nowy projekt związany z mikrograntami. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni dowiemy się od was o pomysłach na śmiałe, kierowane przez społeczność i wpływowe projekty OpenStreetMap, z których wybrane będą mogły skorzystać z dofinansowania o wartości do 5000 euro. Zapraszamy do zgłaszania projektów o szerokiej tematyce – minimalnym wymogiem jest wyraźne powiązanie z OpenStreetMap.

Co to jest mikrogrant? W naszym przypadku oznacza to skromną kwotę środków przyznawanych wnioskodawcom w celu sfinansowania bezpośrednich wydatków projektu. Możecie się zainspirować przeglądając zwycięskie projekty o mikrogranty z 2019 roku przyznane przez Humanitarian OpenStreetMap Team. Trzeba mieć na uwadze, że Fundacja OSM działa w obszarze o wiele szerszym niż sektor humanitarny. Wobec tego przyjmowane są wnioski o dowolnej tematyce, które są związane z OpenStreetMap. W szczególności zachęcamy do rozważań nad podstawowymi wartościami opisanymi w deklaracji misji Fundacji OSM oraz nad tym w jaki sposób projekt wsparty funduszami z mikrograntu może je uwzględniać.

Program Mikrograntów Fundacji OSM skupia się na prostych wnioskach o dofinansowanie, które chcemy rozpatrywać szybko i bezproblemowo. Naszym celem jest uniknięcie skomplikowanego i długiego procesu składania aplikacji i podejmowania decyzji. Oczekujemy krótkich i zwięzłych zgłoszeń – planujemy, aby ogłoszenie zwycięzców odbyło się możliwie jak najszybciej.

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń przez osoby, grupy i organizacje, które posiadają jasne wyobrażenie tego, co chcą osiągnąć. Każdy projekt powinien zostać ukończony w ciągu dwunastu miesięcy od przyznania mikrograntu wiosną tego roku. Wnioski o mikrogrant mogą być zgłaszane przez wszystkich członków Fundacji OSM oraz mogą być spisane w dowolnym języku. Jeżeli nie jesteś jesteś jeszcze członkiem Fundacji, możesz ubiegać się o członkostwo tuż przed złożeniem wniosku o mikrogrant i wciąż być uprawnionym do otrzymania dofinansowania. Pamiętaj także, że istnieje program dla osób szczególnie zaangażowanych w OSM, który może umożliwić Ci dołączenie do Fundacji bez żadnych kosztów.

W świetle trwającego kryzysu zdrowotnego związanego z COVID-19, nie będziemy przyznawać mikrograntów projektom, które wymagają bezpośrednich grupowych spotkań – choć w przyszłych edycjach takie pomysły będą bardzo cenne.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na wiele różnych celów. Możesz potrzebować narzędzi i materiałów do działań związanych z mapowaniem, funduszy na materiały szkoleniowe, wydatków na technikalia do serii wirtualnych mapathonów, nagród w internetowych konkursach programowania, mapowania lub konkursach pisarskich, i wiele innych. Uwolnij swoją kreatywność – niech powyższe przykłady nie będą żadnym ograniczeniem.

Zachęcamy do konsultacji z lokalną społecznością OpenStreetMap podczas planowania wniosku o mikrogrant. Upewnij się także, że w ramach projektu przestrzegasz wytycznych naszej społeczności. W przypadku zaakceptowania wniosku, będziesz odpowiedzialny za raportowanie postępów projektu, podpisanie umowy o dofinansowanie oraz za dopilnowanie, by zasady dotyczące mikrograntów były stale przestrzegane. Szczególnie polecamy, by dofinansowanie projektu zostało wykorzystane tak, by praca wolontariuszy miała szerszy i silniejszy wpływ, niż miałoby to miejsce bez tych środków.

Okres przyjmowania wniosków o mikrogranty rozpocznie się 19 kwietnia 2020 i będzie trwał aż do 10 maja 2020. Aby złożyć wniosek, odwiedź odpowiednią stronę OSM Wiki, a następnie kliknij przycisk „Rozpocznij składanie wniosku”, by przejść do edycji szablonu. Po ukończeniu prześlij wiadomość na adres microgrants@osmfoundation.org. Zachęcamy także do udostępnienia zgłoszonej aplikacji grupie osmf-talk. Jeżeli potrzebujesz pomocy w procesie składania wniosku, prosimy o kontakt z Komitetem ds. Mikrograntów. Jeżeli nie masz wystarczająco dużo czasu na przygotowanie planu oraz wniosku, prosimy rozważyć zgłoszenie go w kolejnej edycji mikrograntów.

Po zakończeniu okresu nadsyłania wniosków, zaprosimy społeczność do zapoznania się z ich pełną listą i przedstawienia własnych opinii na stronie wiki. Spostrzeżenia i uwagi będą także przyjmowane za pośrednictwem adresu microgrants@osmfoundation.org oraz poprzez grupę osmf-talk.

Terminarz:

 • 19 kwietnia: rozpoczęcie okresu przyjmowania wniosków.
 • 10 maja: ostatni dzień na zgłoszenie wniosku (23:59 czasu pacyficznego, USA). 
 • 10 maja–do ustalenia: okres na zgłaszanie uwag od społeczności
 • końcówka maja: ogłoszenie zwycięzców

Po więcej szczegółów (wszystkie zasady i wytyczne), udaj się na stronę OSM wiki. W razie dowolnych pytań, skontaktuj się z nami przez microgrants@osmfoundation.org. To pierwszy raz, gdy Fundacja OSM zdecydowała się ufundować takie działanie. Cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie dowiedzieć się, jakie korzyści przyniesie taka inicjatywa oraz w jaki sposób budować program mikrograntów, który będzie przejrzysty, efektywny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Tworzenie możliwości udostępnienia naszych funduszy całej społeczności to dla nas spory powód do dumy. Mamy nadzieję, że już niedługo, w nadchodzących tygodniach podzielicie się z nami swoimi pomysłami.

Chris Beddow, Przewodniczący Komitetu ds. Mikrograntów OSMF (OSMF Microgrants Committee)

Ten post jest również dostępny w albański angielski francuski hiszpański portugalski, Brazylia

Podziękowania dla nowych sponsorów domen i serwerów cache

Content Delivery Network (CDN) serwerów cache do dystrybucji kafelków.

Grupa Robocza ds. Operacyjnych Fundacji OpenStreetMap pragnie podziękować za wszystkie ostatnie darowizny węzłów do naszej CDN pamięci podręcznej kafelków:

Węzły pamięci podręcznej kafelków pozwalają nam obsługiwać wszystkich użytkowników, odpowiadając na żądania kafelków mapy bliżej użytkownika, dając krótszy czas odpowiedzi, zmniejszając obciążenie serwera renderującego oraz oszczędzając zużycie danych w sieciach między państwami.

Serwery cache dodane w 2019 roku

W 2019 roku, dzięki uprzejmości naszych sponsorów, serwery cache były hostowane w następujących krajach:

Australia

Brazylia

Francja

Niemcy

Nowa Zelandia

Szwecja

Szwajcaria

Ukraina

Stany Zjednoczone


Chiński Smok autorstwa Nyo, domena publiczna

Motyw wewnętrznego nazewnictwa serwerów OpenStreetMap opiera się na fikcyjnych smokach ze średniowiecznych map (hic sunt dracones).

Pełny wykaz serwerów pamięci podręcznej kafelków można przeglądać pod tym linkiem oraz na mapie.

Chciałbyś hostować serwer cache kafelków?

Jeżeli prowadzisz punkt wymiany ruchu internetowego, firmę hostingową lub posiadasz dostęp do miejsca z dobrym połączeniem internetowym i wysoką przepustowością regionalną, możesz zapoznać się z wymaganiami dla węzłów CDN do dystrybucji kafelków. Zapraszamy do hostingu serwerów cache kafelków w różnych miejscach świata – w szczególności poszukujemy takich serwerów w Afryce i w Azji. Jeżeli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami.

Gandi sponsorem naszych domen

Firma Gandi, oprócz hostowania naszego nowego serwera cache kafelków Gackelchen w Bissen w Luksemburgu oraz wspierania OpenStreetMap France (Lokalnego Oddziału Fundacji OSM), od teraz również sponsoruje wiele z naszych domen. Pragniemy podziękować im za bardzo hojne wsparcie.

Grupa Robocza ds. Operacyjnych (Operations Working Group)

Tłumaczenie: Mateusz Bartczak

Czy chcesz przetłumaczyć wpisy na naszym blogu na swój język? Wyślij nam wiadomość na adres communication@osmfoundation.org z tematem „Helping with translations in [your language]”.

Fundacja OpenStreetMap jest organizacją non-profit, utworzoną w celu wsparcia projektu OpenStreetMap. Jest dedykowana wspieraniu wzrostu, rozwoju i dystrybucji darmowych danych geoprzestrzennych, które każdy może używać i udostępniać. Fundacja OpenStreetMap jest właścicielem i zajmuje się utrzymaniem infrastruktury projektu OpenStreetMap. Fundacja jest wspierana finansowo przez składki członkowskie i darowizny oraz organizuje coroczną, międzynarodową konferencję State of the Map. Fundacja nie zatrudnia etatowych pracowników oraz wspiera projekt OpenStreetMap poprzez pracę grup roboczych, w których skład wchodzą wolontariusze. Jeżeli chciałbyś zostać członkiem fundacji, więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

OpenStreetMap została utworzona w 2004 roku i jest międzynarodowym projektem mającym na celu stworzenie darmowej mapy świata. W tym celu my, tysiące wolontariuszy, zbieramy dane o drogach, liniach kolejowych, rzekach, lasach, budynkach i wielu innych obiektach na świecie. Nasze dane mapowe mogą być pobierane za darmo przez każdego i wykorzystywane do dowolnych celów – także komercyjnych. Możliwe jest tworzenie własnych map, które wyróżniają niektóre funkcje, służą do wyznaczania tras, itp. OpenStreetMap jest coraz częściej wykorzystywana, gdy potrzebne są mapy, które można bardzo szybko i łatwo aktualizować.

Prośba o opinię na temat propozycji przyznawania członkostwa w OSMF na podstawie pokaźnego wkładu w projekt

Logo MWG na podstawie oficjalnego logo OSM autorstwa Kena Vermette’a; obowiązuje licencja CC-BY-SA 3.0 oraz znaki towarowe. Postacie autorstwa Pascala Neisa, powielane za zgodą.

W grudniu ubiegłego roku na Corocznym Walnym Zgromadzeniu Fundacji OpenStreetMap przyjęto propozycję przyznawania członkostwa w fundacji wyłącznie na podstawie pokaźnego wkładu w projekt. Propozycja została przyjęta z bardzo wysokim poparciem (91%). Treść przepisu:

Opłata członkowska za członkostwo stowarzyszone [associate membership], która zazwyczaj jest powiązana ze zwykłą opłatą członkowską, może zostać zniesiona, jeżeli osoba ubiegająca się o członkostwo jest w stanie wykazać, że systematycznie wnosiła pokaźny wkład w OpenStreetMap, na przykład poprzez mapowanie.

Grupa Robocza ds. Członkostwa OSMF we współpracy z Zarządem określi, co liczy się jako „pokaźny wkład”.

Podobnie jak w przypadku płatnego członkostwa, członkostwo otrzymane w ramach niniejszego programu zwolnienia z opłaty musi być odnawiane co roku.

Bardzo prosimy o lekturę uzasadnienia niniejszej propozycji, dostępnego pod tym linkiem.

W styczniu Grupa Robocza ds. Członkostwa (Membership Working Group, MWG) omówiła wdrożenie przepisu. Przepraszamy za brak odzewu od tamtego czasu. Teraz otwieramy dyskusję – prosimy o Wasze komentarze oraz opinie w sprawie wprowadzenia nowego sposobu na uzyskanie członkostwa dla osób aktywnie udzielających się w naszym projekcie.

Tak jak opisano w uzasadnieniu wniosku, nie jesteśmy organizacją charytatywną. Chcemy, aby aktywne osoby były członkami OSMF i mogły głosować na rzecz istotnych spraw dotyczących projektu. Opłata członkowska nie powinna stanowić przeszkody.

Nasza propozycja polega na automatycznym przyznaniu członkostwa maperom, którzy wystąpią o członkostwo oraz włożyli wkład w OSM przez co najmniej 42 dni kalendarzowe w ciągu ostatniego roku (365 dni).

Zdajemy sobie sprawę, że mierzenie wkładu przez liczbę dni mapowania nie jest idealne. Potrzebujemy jednak wskaźnika, który jest obiektywny, łatwy w weryfikacji oraz nietrudny do zmierzenia i implementacji.

Dlaczego akurat 42 dni? Jeżeli policzymy w ten sposób wkład członków OSMF, którzy mapują (83%), mniej więcej połowa z nich mapuje więcej niż 42 dni w roku. W takiej sytuacji oczekujemy wkładu, który będzie „nieco ponad normę”.

Rozmawialiśmy także o nadużyciach. Oczywiście możliwy jest scenariusz, w którym ktoś wniesie bardzo mały wkład (na przykład poruszając pojedynczym węzłem przez 60 dni), pozostanie niezauważony i uzyska członkostwo. Lecz to byłoby oszustwo, a po ujawnieniu przez MWG takiego nieznaczącego wkładu członkostwo mogłoby zostać odebrane.

Wkład do projektu inny niż mapowanie

Nie każdy wnosi wkład poprzez mapowanie. Niektórzy bardzo znani członkowie fundacji bardzo rzadko mapują, a mimo tego są bardzo zaangażowani, na przykład poprzez organizowanie konferencji. Takie inne formy wkładu również powinny zostać docenione. Zarząd będzie podejmował okólne decyzje w sprawie tych wniosków.

Podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami

Chcemy usłyszeć Wasze przemyślenia na temat niniejszej propozycji. Możecie:

Komentarze mogą być w dowolnym, dogodnym dla Was języku. Dołożymy wszelkich starań, aby zostały przetłumaczone.

Bardzo prosimy o przesłanie swoich opinii i komentarzy przed 30 kwietnia 2020.

Dziękujemy.

Michael Spreng
Grupa Robocza ds. Członkostwa (Membership Working Group)

Tłumaczenie: Mateusz Bartczak.

Czy chcesz przetłumaczyć wpisy na naszym blogu na swój język? Wyślij nam wiadomość na adres communication@osmfoundation.org z tematem „Helping with translations in [your language]”.

Fundacja OpenStreetMap jest organizacją non-profit, utworzoną w celu wsparcia projektu OpenStreetMap. Jest dedykowana wspieraniu wzrostu, rozwoju i dystrybucji darmowych danych geoprzestrzennych, które każdy może używać i udostępniać. Fundacja OpenStreetMap jest właścicielem i zajmuje się utrzymaniem infrastruktury projektu OpenStreetMap. Fundacja jest wspierana finansowo przez składki członkowskie i darowizny oraz organizuje coroczną, międzynarodową konferencję State of the Map. Fundacja nie zatrudnia etatowych pracowników oraz wspiera projekt OpenStreetMap poprzez pracę grup roboczych, w których skład wchodzą wolontariusze. Jeżeli chciałbyś zostać członkiem fundacji, więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

OpenStreetMap została utworzona w 2004 roku i jest międzynarodowym projektem mającym na celu stworzenie darmowej mapy świata. W tym celu my, tysiące wolontariuszy, zbieramy dane o drogach, liniach kolejowych, rzekach, lasach, budynkach i wielu innych obiektach na świecie. Nasze dane mapowe mogą być pobierane za darmo przez każdego i wykorzystywane do dowolnych celów – także komercyjnych. Możliwe jest tworzenie własnych map, które wyróżniają niektóre funkcje, służą do wyznaczania tras, itp. OpenStreetMap jest coraz częściej wykorzystywana, gdy potrzebne są mapy, które można bardzo szybko i łatwo aktualizować.