Category Archives: OSMF

Berichten over de organisatie van de OpenStreetMap Foundation.
Werkgroepen, het bestuur en andere entiteiten, en hoe we onze organisatie inrichten

FOSSGIS e.V. Verbindt zich ertoe OpenStreetMap jaarlijks financiëel te steunen

De Duitse afdeling van OpenStreetMap, FOSSGIS e.V., heeft unaniem gestemd voor een toezegging om jaarlijkse financiële steun te verlenen aan de OpenStreetMap Foundation. Dit is een unieke beslissing voor een lokale afdeling van OpenStreetMap, die een weerspiegeling is van de relatief grote omvang en financiële middelen van de Duitse OSM-gemeenschap, evenals haar sterke betrokkenheid bij het OSM-project.


Met onze grote OSM-gemeenschap en vele OSM-gebruikers in Duitsland ziet FOSSGIS e.V. het als zijn verantwoordelijkheid om de wereldwijde OSM-gemeenschap te helpen waar ze kunnen.

–Jörg Thomsen, voorzitter van de raad van bestuur van FOSSGIS

Er is geen vast bedrag vastgesteld door de leden; in plaats daarvan zal het FOSSGIS-bestuur het bedrag elk jaar vaststellen, afhankelijk van hun capaciteiten en de behoeften van de OSMF. In de vergadering van 5 december heeft het bestuur besloten dat de bijdrage voor 2023 en 2024 elk 5.000 EUR ,voor elke van beide jaren, zal bedragen.

FOSSGIS e.V. ondersteunt al lange tijd de wereldwijde OSM-gemeenschap: ze hebben verschillende diensten die voor iedereen toegankelijk zijn, waaronder Overpass API, een tegelserver, routeringsdiensten (Valhalla en OSRM, die beide rechtstreeks beschikbaar zijn bij www.osm.org) en andere. Meer informatie over FOSSGIS.De FOSSGIS-gemeenschap ondersteunt OpenStreetMap op talloze manieren. Directe financiële steun voor het werk van de OSM Foundation is heel belangrijken wordt zeer gewaardeerd.

Mikel Maron, bestuurslid van OSMF en coördinator van de adviescommissie

Als een erkende lokale afdeling van de OSMF is FOSSGIS Duitsland niet verplicht om de OSMF te ondersteunen, noch is de OSMF verplicht om FOSSGIS te ondersteunen. Lokale gemeenschappen zijn divers in omvang, reikwijdte en missie, en bestaan als zodanig onafhankelijk van de OSMF en zijn niet verplicht om een financiële bijdrage te leveren aan het OSM-project. (U kunt meer te weten komen over lokale gemeenschappen door deze blogpost te lezen of deze FAQ te lezen)

Een gedeelde liefde voor kaarten,gratis en open source software en gegevens betekent echter dat de lokale gemeenschappen van OSM en de OSMF zich inzetten om op alle mogelijke manieren samen te werken om het OpenStreetMap-project vooruit te helpen. De OSMF is FOSSGIS zeer erkentelijk voor haar inzet en bijdragen!


De OpenStreetMap Foundation is een een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht om het OpenStreetMap-project te ondersteunen. Het moedigt de groei, ontwikkeling en distributie van gratis geospatiale gegevens aan voor iedereen om ze te gebruiken en te delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project, wordt financieel ondersteund door lidmaatschapsgelden en donaties en organiseert de jaarlijkse, internationale State of the Map-conferentie. Onze vrijwillige werkgroepen en enkele kernmedewerkers leveren belangrijke bijdragen om het OpenStreetMap-project te ondersteunen. Word lid van de OpenStreetMap Foundation voor slechts £ 15 per jaar of gratis als u een actieve OpenStreetMap-bijdrager bent.