Author Archives: Georges Kuster

FOSSGIS e.V. Verbindt zich ertoe OpenStreetMap jaarlijks financiëel te steunen

De Duitse afdeling van OpenStreetMap, FOSSGIS e.V., heeft unaniem gestemd voor een toezegging om jaarlijkse financiële steun te verlenen aan de OpenStreetMap Foundation. Dit is een unieke beslissing voor een lokale afdeling van OpenStreetMap, die een weerspiegeling is van de relatief grote omvang en financiële middelen van de Duitse OSM-gemeenschap, evenals haar sterke betrokkenheid bij het OSM-project.


Met onze grote OSM-gemeenschap en vele OSM-gebruikers in Duitsland ziet FOSSGIS e.V. het als zijn verantwoordelijkheid om de wereldwijde OSM-gemeenschap te helpen waar ze kunnen.

–Jörg Thomsen, voorzitter van de raad van bestuur van FOSSGIS

Er is geen vast bedrag vastgesteld door de leden; in plaats daarvan zal het FOSSGIS-bestuur het bedrag elk jaar vaststellen, afhankelijk van hun capaciteiten en de behoeften van de OSMF. In de vergadering van 5 december heeft het bestuur besloten dat de bijdrage voor 2023 en 2024 elk 5.000 EUR ,voor elke van beide jaren, zal bedragen.

FOSSGIS e.V. ondersteunt al lange tijd de wereldwijde OSM-gemeenschap: ze hebben verschillende diensten die voor iedereen toegankelijk zijn, waaronder Overpass API, een tegelserver, routeringsdiensten (Valhalla en OSRM, die beide rechtstreeks beschikbaar zijn bij www.osm.org) en andere. Meer informatie over FOSSGIS.De FOSSGIS-gemeenschap ondersteunt OpenStreetMap op talloze manieren. Directe financiële steun voor het werk van de OSM Foundation is heel belangrijken wordt zeer gewaardeerd.

Mikel Maron, bestuurslid van OSMF en coördinator van de adviescommissie

Als een erkende lokale afdeling van de OSMF is FOSSGIS Duitsland niet verplicht om de OSMF te ondersteunen, noch is de OSMF verplicht om FOSSGIS te ondersteunen. Lokale gemeenschappen zijn divers in omvang, reikwijdte en missie, en bestaan als zodanig onafhankelijk van de OSMF en zijn niet verplicht om een financiële bijdrage te leveren aan het OSM-project. (U kunt meer te weten komen over lokale gemeenschappen door deze blogpost te lezen of deze FAQ te lezen)

Een gedeelde liefde voor kaarten,gratis en open source software en gegevens betekent echter dat de lokale gemeenschappen van OSM en de OSMF zich inzetten om op alle mogelijke manieren samen te werken om het OpenStreetMap-project vooruit te helpen. De OSMF is FOSSGIS zeer erkentelijk voor haar inzet en bijdragen!


De OpenStreetMap Foundation is een een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht om het OpenStreetMap-project te ondersteunen. Het moedigt de groei, ontwikkeling en distributie van gratis geospatiale gegevens aan voor iedereen om ze te gebruiken en te delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project, wordt financieel ondersteund door lidmaatschapsgelden en donaties en organiseert de jaarlijkse, internationale State of the Map-conferentie. Onze vrijwillige werkgroepen en enkele kernmedewerkers leveren belangrijke bijdragen om het OpenStreetMap-project te ondersteunen. Word lid van de OpenStreetMap Foundation voor slechts £ 15 per jaar of gratis als u een actieve OpenStreetMap-bijdrager bent.

Gezamenlijke verklaring van Quincy Morgan en het bestuur van de OpenStreetMap Foundation over iD-ontwikkeling.

Na twee en een half jaar iD te hebben ontwikkeld, wil Quincy om persoonlijke redenen de fakkel doorgeven. Samen met de OpenStreetMap Foundation wil hij iD overdragen in goede handen. De Stichting begint nu met het zoeken van een vervanger, dit door de OSM-gemeenschap te raadplegen over een geplande betaalde functie voor iD-gebruikers.

Om de continuïteit te garanderen, zal Quincy zelf deel uitmaken van een OpenStreetMap Foundation-werkgroep, een bevoorrechte omgeving om zijn kennis door te geven, terwijl zijn opvolger zich verder zal bekwamen in het beheersen van iD.

De OpenStreetMap Foundation blijft zich volledig inzetten voor een robuuste ondersteuning van de editor, waardoor 80% van de OpenStreetMap-gebruikers bijdragen aan het gemeenschappelijke bouwwerk.

De Stichting bedankt Quincy voor zijn geweldige werk aan iD.

Vier de aarde en de ruimte in kaarten

April brengt de twee internationale herdenkingsdagen met leuke ideeën om in kaart te brengen. Dag van de aarde op 22 april toont steun voor milieubescherming en de minder bekende Internationale dag van de bemande ruimtevlucht op 12 april, die vijftig jaar na de eerste bemande ruimtevlucht van Yuri Gargarin werd gecreëerd door de Verenigde Naties.

Deze vieringen zijn nauw met elkaar verweven in de beroemde afbeelding “Aarde-opgang”, die het wereldwijde het milieubewustzijn heeft aangewakkerd en heeft geleid tot de eerste Dag van de Aarde in 1970. De toenemende beschikbaarheid van aardobservatiebeelden heeft, sindsdien, OpenStreetMap rechtstreeks geholpen de kaart voor de hele wereld te maken.

earthrise image from the Apollo 8 mission, public domain

Er zijn tal van mogelijkheden om zaken met betrekking tot “Dag van de aard”e in kaart te brengen. U kunt natuurgebieden, reservaten en parken, recyclingfaciliteiten en vele andere soorten kenmerken in kaart brengen die in het OSM-milieuproject in kaart zijn gebracht.

En voor de Internationale Dag van de Bemande Ruimtevlucht, omdat OSM (nog) niet de ruimte in kaart brengt, kun je terrestrische kenmerken in kaart brengen die verband houden met ruimtevluchten, zoals lanceerplaatsen, ruimte-gerelateerde faciliteiten, historische locaties en musea, of zelfs gewoon dingen genoemd naar de ruimte.

De aarde karteren

Het OSM-milieuproject heeft veel geweldige ideeën, zowel lokaal als mondiaal.

U kunt de labels en functies voor recycling bekijken: o.a. openbare afvalbakken of recyclingcentra, en kijken of er iets in uw omgeving ontbreekt.

U kunt helpen bij het in kaart brengen van uw favoriete groene ruimte of natuurgebied, of het nu wildernis, een park of iets anders is. Nationale parken en natuurreservaten behoren tot de vele die zijn opgenomen in begrensde en beschermde gebieden, of je zou kunnen proberen landgebruik, natte gebieden of mangrovebossen in kaart te brengen. Er zijn ook voorzieningen voor schone energie, zoals windenergie – zijn er bij jou in de buurt die niet in kaart zijn gebracht? Andere ideeën zijn fiets- en wandelpaden, of je kunt kijken of er vervuilende industrieën bij jou in de buurt in kaart moeten worden gebracht.

De Opdrachten Manager heeft ook projecten van verschillende vrijwilligers-organisaties die verband houden met milieukwesties, zoals het in kaart brengen van plaatsen met risico’s gerelateerd aan klimaatverandering.

Of u kunt een kijkje nemen op plaatsen die verband houden met het milieu: het Milieuprogramma van de Verenigde Naties heeft zijn hoofdkantoor in Nairobi, de eerste Schoolklimaatstaking van Greta Thunberg vond plaats op de Zweedse Riksdag, en er is zelfs een Dag van de Aarde-monument in Orlando, Florida.

Karteren van ruimtevluchten.

Er zijn veel aardgebonden opties om ruimtevluchten in kaart te brengen! OSM heeft tags, legendetekens voor ruimtehavens en lanceerplatforms en Wikipedia heeft een lijst met raketlanceringssites inclusief lengte- en breedtegraadcoördinaten. Er zijn ook ruimtehavens over de hele wereld (via Overpass). Je kunt er een paar bij jou in de buurt bekijken en ervoor zorgen dat alles op de juiste manier om hen heen in kaart is gebracht en getagd – of kijk of er ergens ter wereld ontbreken. (Zorg er echter voor dat u de lokale richtlijnen voor taggen volgt.)

U kunt er ook voor zorgen dat planetaria of ruimtemusea bij u in de buurt in kaart worden gebracht.

En er zijn nog meer grappige plekken die verband houden met ruimtevluchten: bijvoorbeeld de Fremont Rocket-sculptuur in Seattle, VS en pubs zoals de Rocket in Londen en in Jena, Duitsland.

En natuurlijk zijn er allerlei dingen die verband houden met niet-menselijke ruimtevluchten, zoals het UFO-incident in Roswell, New Mexico, VS, waar het International UFO Museum & Research Center is, de Rendelsham Forest UFO-landingsplaatsen in het VK en de vliegende schotelvormige watertoren Nave do ET (ET’s Ship) in Varginha, Brazilië.

Laat ons weten wat u in kaart brengt – en vertel ons over eventuele komende dagen waarvan u denkt dat die interessant zijn voor een OSM-blogpost.

Photo credits:

Earthrise: William Anders/NASA, public domain Windmill: © Hans Hillewaert / CC BY-SA 4.0 Space Shuttle: NASA, public domain Fremont Rocket: damnitgetmybeer/Mapillary, CC BY-SA 4.0

Oproep voor deelname aan de subcommissie moderatie

Vrijwilligers uit de hele OpenStreetMap-gemeenschap komen samen om de manier waarop we communiceren in onze centrale ruimtes te verbeteren, en we hebben uw hulp nodig! De Subcommissie Moderatie van de Werkgroep Lokale afdelingen en gemeenschappen nodigt u uit om aan het proces deel te nemen.

De subcommissie heeft een werkbereik gecreëerd om u te helpen begrijpen welk werk er wordt verricht en een implementatieplan dat een stapsgewijze aanpak beschrijft, inclusief hoe u kunt deelnemen en de verschillende soorten bijdragen waarvoor leden van de gemeenschap zich kunnen aanmelden.

Please take a minute to share your ideas and any interest in participating in the process via this form. And help spread the word! Please share this form with anyone who might be interested. Form closes April 10, 2021. Thank you!

Neem even de tijd om uw ideeën en eventuele interesse in deelname aan het proces via dit formulier te delen. En help mee het woord te verspreiden! Deel dit formulier met iedereen die mogelijk geïnteresseerd is. Het formulier sluit op 10 april 2021. Bedankt!

Bericht van de bestuursvoorzitter van de OSMF i.v.m. richtlijnen en gedragscode bij de mailinglijsten

Aan de OpenStreetMap en OSMF gemeenschappen:

Namens de Raad van Bestuur van de OpenStreetMap Foundation geef ik volgende informatie door.

Na overleg over de huidige controverse over vrouwonvriendelijk taalgebruik in de mailings heeft de Raad besloten dat:

Het bestuur zal partners zoeken om te helpen bij het opzetten van een moderatorteam voor de OSMF-talk en talk mailinglijsten. Deze moderators hebben het vertrouwen van de gemeenschap nodig onder voorbehoud van moderatie (toestemming van de bestuurden) door een soort goedkeuringsmechanisme.

Dit moderatorteam zal beginnen met het zo snel mogelijk handhaven van de huidige Etiquette-richtlijnen. We zullen ook beginnen met het bijwerken / vervangen van onze Etiquette-regels, die zich moeten richten op het afwegen van de belangen van alle deelnemers.

We hebben de Local Chapters and Communities Working Group (LCCWG) (lokale afdelingen en gemeenschaps werkgroepen) gevraagd om hierin het voortouw te nemen en samen te werken met de ondertekenaars van de open brief aan de Raad. Samen met leden van de Speciale Commissie Diversiteit en Inclusie wordt gevraagd om met voorstellen te komen die de Raad kan overwegen tijdens zijn vergadering in januari. De LCCWG heeft deze taak aanvaard. Dit onderwerp zal op de agenda van de januari-vergadering van de Raad van Bestuur staan, de exacte tijd en datum zullen nog worden bepaald, hoewel het zoals gebruikelijk ruim van tevoren op de website van de Stichting zal worden geplaatst.

Leden van de OSM-gemeenschap zijn, zoals altijd, welkom om hun mening en alle relevante informatie over deze kwestie te delen, hetzij in het openbaar via osmf-talk, hetzij privé in directe communicatie met de LCCWG. Ik voel me gedwongen om alle leden van de gemeenschap eraan te herinneren dat er sinds juni 2011 een Etikequette-code bestaat die door alle leden van de gemeenschap moet worden nageleefd.

Met vriendelijke groeten aan iedereen,

Allan Mustard

De beste wereldkaart voor toegankelijkheid

De Internationale Dag van personen met een handicap wordt elke 3de december gevierd, en OpenStreetMap drukt haar stempel op deze dag door te zeggen “Ons doel is om de beste wereldkaart te zijn voor toegankelijkheid”. OpenStreetMap is lange tijd een hulpmiddel geweest om open gegevens over functies met betrekking tot handicaps in kaart te brengen en te delen.

beeld van Wheelmap, foto van Andi Weiland, gesellschafstbilder.de

We vroegen gemeenschapsleden die verzameld waren op de toegankelijkheid-mailinglijst waarom en hoe OpenStreetMap zo nuttig is.

Jean-Marie Favreau van de “Université Clermont Auvergne” legt uit:

De kracht van OpenStreetMap is dat iedereen toegankelijkheidsgegevens kan invoeren, of dit nu lokale autoriteiten, gebruikersverenigingen of individuele medewerkers zijn. Omdat het een wereldwijd project is, vergemakkelijkt het het delen van observaties en lessen over hoe de uitrusting, gewoonten en praktijken van toegankelijkheid variëren in verschillende landen. Ten slotte bevinden de gegevens zich in een open gegevensbank en worden ze beheerd door een gemeenschap, zodat ze nauwkeuriger de realiteit weergeven van de gebieden die ze in kaart brengen.

Nick Bolton van de ” University of Washington ” voegt toe:

Wanneer mensen met een handicap kaartinformatie zoeken, merken ze dat toegankelijkheidsinformatie ontbreekt of geen rekening houdt met hun persoonlijke voorkeuren; noch bedrijven, noch overheidsinstanties creëren consequent verbonden voetgangerskaartgegevens die flexibel genoeg zijn om tegemoet te komen aan de diversiteit van voetgangerszorgen van mensen met een handicap. OpenStreetMap is zeer geschikt om deze informatiekloof op te vullen, aangezien het een flexibel en democratisch uitbreidbaar datamodel heeft, in kaart kan worden gebracht door de lokale bevolking zonder te wachten tot een bureau of bedrijf middelen vrijmaakt of aansprakelijkheden op zich neemt. Bovendien worden alle gegevens onmiddellijk gepubliceerd en nagekeken door het publiek en gebruikers.

We zijn blij dat OpenStreetMap aan deze behoefte kan voldoen. Lees verder om meer te weten te komen over toepassingen voor personen met een handicap en manieren om bij te dragen aan de kaart.

Apps voor toegankelijkheid

Er zijn veel toepassingen en onderzoeksprojecten voor personen met een handicap die OpenStreetMap gebruiken voor het verzamelen en delen van toegankelijkheidsgegevens en voor het op de juiste manier communiceren van die gegevens .

Een van de meest bekende toepassingen voor het bijhouden en delen van toegankelijkheidsgegevens is Wheelmap. Wheelmap helpt bij het vinden en taggen van de rolstoeltoegankelijkheid van nuttige punten. Er is zowel een Android-app als een iPhone-app. Ze voeren momenteel een belangrijke campagne om de bereikbaarheid van Covid-19-testlocaties in kaart te brengen. Svenja Heinecke deelde meer over Wheelmap tijdens de State of the Map 2018.

Gegevens over voetpaden zijn essentieel voor toegankelijke navigatie. OpenSidewalks richt zich op het ontwikkelen van symbolen, schema’s en hulpmiddelen voor het verzamelen van toegankelijkheidsgegevens van voetpaden, en het zusterproject AccessMap creëert geïndividualiseerde toegankelijke routeplannen voor mensen met mobiliteitsbeperkingen. Beide zijn projecten van het Taskar Center aan de Universiteit van Washington. Deze aanpak is opgepikt door de Italiaanse OpenStreetMap-gemeenschap in Padua en Milaan, met een bijdrage van mensen met een handicap, middelbare scholieren en andere nieuwe kaartenmakers.

Het Compas-onderzoeksproject aan de Universiteit Clermont Auvergne ontwikkelt ACTIVmap in samenwerking met andere academische en particuliere onderzoekers om multimodale kaarten te bouwen die gebruik maken van tactiele, geluids- en haptische (gevoelsmatige) feedback om geografische informatie weer te geven en ermee te communiceren.

Hoe kan jij helpen?

U kunt natuurlijk ook handicapgerelateerde tags toevoegen met gewone OpenStreetMap-editors zoals JOSM en iD, en mobiele apps zoals Vespucci, StreetComplete, OsmAND en Go Map !

De OpenStreetMap-wiki heeft een uitgebreide gids met tags die nuttig zijn voor de behoeften van mensen met een handicap. Hier zijn slechts enkele van de soorten functies die kunnen worden getagd in OpenStreetMap, waarvan vele snel en gemakkelijk kunnen worden toegevoegd met StreetComplete:

 • Tactile paving (tactile_paving=yes/no) and tactile information maps (information=tactile_map)
 • Designated parking spaces (amenity=parking_space + access=no + disabled=yes/designated)
 • Traffic signals with sound (traffic_signals:sound=yes/no)
 • Accessibility information for steps, such as the presence of handrails (handrail:left/right/center=yes/no), the number of steps (step_count=*) as well as whether there is a ramp (ramp=yes/no) and which kind
 • Wheelchair accessibility at shops and other amenities (wheelchair=yes/limited/no) as well as bathrooms (toilets:wheelchair=yes/no)

Er zijn veel andere manieren om te helpen, ook gedocumenteerd op de wiki. Maak bijvoorbeeld reclame voor OpenStreetMap met vrienden met een handicap, en vraag hen hoe OSM nog meer kan helpen. Je zou een mapping party kunnen organiseren die zich richt op het in kaart brengen van dit soort features. Vertaal onze wikipagina’s over handicaps in andere talen. Of bouw nieuwe routerings- en weergavetoepassingen voor mensen met een handicap.

Het freeform-tagging-systeem van OSM is altijd in ontwikkeling. Als er iets is waarvan u denkt dat het in kaart moet worden gebracht in OSM, maar dat niet is, kunt u helpen dat proces te begeleiden naar een bredere acceptatie.

Kom bij ons

Laat ons weten hoe u bijdraagt. En om contact te maken met onze community, word lid van de lijst op https://lists.openstreetmap.org/listinfo/accessibility door een e-mail te sturen naar accessibility-subscribe@openstreetmap.org.

Dit bericht is ook beschikbaar in: Duits , Oekraïens, Engels

Dit bericht is geplaatst in Actuele gebeurtenissen en getagd als Toegankelijkheid, Actuele gebeurtenissen, CWG op 2 december 2020https://blog.openstreetmap.org/2020/12/02/the-best-world-map-for-accessibility/ door Mikel. Laat een antwoord achter

Post navigation

Actieve medewerker OSM? Je kan nu heel eenvoudig lid worden van OpenStreetMap Foundation

The OpenStreetMap Foundationis een non-profit organisatie, opgericht om het OpenStreetMap Project te ondersteunen. Het is gewijd aan het aanmoedigen van de groei, ontwikkeling en distributie van gratis geospatiale gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project, wordt financieel ondersteund door lidmaatschapsgelden en donaties, en organiseert de jaarlijkse, internationale State of the Map-conferentie. Het heeft geen fulltime werknemers en het ondersteunt het OpenStreetMap-project via het werk van onze vrijwilligerswerkgroepen. Overweeg om lid te worden van de Stichting.

OpenStreetMap werd opgericht in 2004 en is een internationaal project om een gratis kaart van de wereld te maken. Om dit te doen, verzamelen wij, duizenden vrijwilligers, gegevens over wegen, spoorwegen, rivieren, bossen, gebouwen en nog veel meer wereldwijd. Onze kaartgegevens kunnen door iedereen gratis worden gedownload en voor elk doel worden gebruikt – ook voor commercieel gebruik. Het is mogelijk om uw eigen kaarten te maken die bepaalde kenmerken benadrukken, om routes te berekenen enz. OpenStreetMap wordt steeds meer gebruikt wanneer men kaarten nodig heeft die zeer snel of gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt.

Actieve OSM-bijdrager? U kunt nu gemakkelijk lid worden van de OpenStreetMap Stichting (OpenStreetMap Foundation)

Deutsch English Français Galego Nederlands Polski Русский


Kaartgegevens door OpenStreetMap-bijdragers. Officieel OSM logo door Ken Vermette, CC-BY-SA 3.0 en handelsmerken zijn van toepassing. Afbeelding door CWG CC BY-SA 2.0

Als u een aanzienlijke bijdrage levert aan het OpenStreetMap-project, moet u een stem hebben in de OpenStreetMap Foundation, die het project ondersteunt, en in staat zijn om te stemmen op de bestuursleden van uw keuze. Er is nu een gemakkelijkere en kostenloze manier om een OpenStreetMap Foundation-lid te worden:

De vrijwilligers van de OSMF leden werkgroep (Membership Working Group) hebben zojuist het actieve medewerker-lidmaatschapsprogramma geïmplementeerd, waar u eenvoudig een aanvraag kunt indienen om een geassocieerd lid van de stichting (Foundation) te worden en het lidmaatschapsgeld niet hoeft te betalen.

Wat kan ik doen als een OSMF geassocieerd lid?

 • Bij de bestuursverkiezingen kunt u stemmen op de bestuurskandidaten van uw keuze.
 • U kunt tijdens bepaalde algemene vergaderingen (maar niet alle) over bepaalde onderwerpen stemmen.
 • U kunt deelnemen aan de discussies tussen leden op de OSMF-ledenmailinglijst (als u al een OSMF-lid bent, registreer u hier – bekijk het archief dat voor iedereen beschikbaar is).

Inschrijving op de mailinglijst is optioneel.
Je hebt de mogelijkheid om een enkele dagelijkse samenvatting te ontvangen met alle e-mails van de dag.
E-mail gerust in uw taal 🙂

Je kunt met trots zeggen dat je een OSMF-lid bent 🙂

Hoe werkt het?

We zullen automatisch geassocieerde lidmaatschappen toekennen aan mappers die daarom verzoeken en die in het afgelopen jaar (365 dagen) ten minste 42 kalenderdagen hebben bijgedragen.

Niet iedereen draagt bij door aan de kaart werken. Enkelen van de bekendste namen in onze ledenlijst dragen nauwelijks bij aan de kaart. Sommigen zijn bijvoorbeeld erg betrokken bij het organiseren van conferenties. Ook die andere vormen van bijdrage moeten worden erkend. Als u niets of minder dan de 42 dagen een bijdrage levert voor de kaart, maar wel op een andere manier actief bijdraagt, verwachten we dat u een of twee alinea’s schrijft over wat u doet voor OpenStreetMap. Het bestuur stemt vervolgens over uw aanvraag.

Hoe kom ik erachter hoeveel kaartdagen ik heb?

 • U kan een schatting krijgen via tools zoals Pascal Neis. Hoe heeft u bijgedragen, dit zou voor de meeste doeleinden nauwkeurig genoeg moeten zijn.
 • Als u technisch onderlegd bent en uw kaartdagen zelf wilt verifiëren, gebruik dan de API voor wijzigingensets van OSM om uw wijzigingensets op te vragen. Vervolgens kunt u alle unieke datums verzamelen in de created_at-attributen van de wijzigingensets, en tellen hoeveel unieke dagen u de afgelopen 365 dagen heeft.

Ik wil graag lid worden via het “active contributor programma” ( actieve deelnemer-programma)

● Als u in aanmerking komt op basis van kaartactiviteit (ten minste 42 kaartdagen in de afgelopen 365 dagen), vul dan dit formulier in om uw actieve deelnemer-lidmaatschap te krijgen

● Als u in aanmerking komt voor andere bijdragen aan OpenStreetMap, vul dan dit formulier in en beschrijf uw activiteiten om uw actieve deelnemer-lidmaatschap te krijgen.
Algemene link:
https://join.osmfoundation.org/active-contributor-membership/

Veel gestelde vragen (FAQ)

Wat moet ik doorgeven, bezorgen?

 • Je naam
 • Je OSM gebruikersnaam of ID
 • Het land waar je verblijft.
 • Uw e-mailadres (waar de stembiljetten naar toe zullen worden gestuurd. Dit zal het e-mailadres zijn dat is gekoppeld aan je deelname aan de OSMF-ledenmailinglijst, als u ervoor kiest om u in te schrijven)

Hoe lang is mijn lidmaatschap geldig?

Net als bij een betaald lidmaatschap, moet het lidmaatschap onder het programma voor vrijstelling van lidmaatschapsbijdragen jaarlijks worden verlengd. U krijgt een herinnering en u kunt vervolgens de verlenging aanvragen, vergelijkbaar met de eerste aanvraag. De controle voor het in kaart brengen van ten minste 42 kalenderdagen in het afgelopen jaar zal worden uitgevoerd op het moment dat u de verlenging aanvraagt, of u dient opnieuw een of twee alinea’s in over wat u doet voor OpenStreetMap.

Wat moet ik nog meer weten?

Volgens de wet heeft elk lid van de OSMF inzage in het ledenregister (we vragen naar het doel voordat het wordt uitgedeeld en distributie door de ontvanger is over het algemeen niet toegestaan). Wie zich heeft aangesloten onder welk programma wordt niet onthuld. De naam, het land, het e-mailadres en een van de OSM-accountnamen worden weergegeven.

Waarom bestaat dit actieve -bijdrager-programma?

Door actievere communityleden uit te nodigen om lid te worden van de OSMF, worden we weerbaarder tegen overnamepogingen door massale aanmeldingen. Wij zijn van mening dat zelfs kaartenmakers voor wie £ 15 niet veel geld is, eerder bereid zullen zijn om mee te doen als ze vanwege hun goede werk worden uitgenodigd voor een gratis lidmaatschap. Bovendien is een actieve bijdrage aan het project gemakkelijker te beoordelen dan financiële problemen en hoeft de aanvrager geen persoonlijke informatie vrij te geven. Het potentiële verlies van inkomsten uit individuele lidmaatschapsbijdragen vormt geen bedreiging voor onze financiële stabiliteit. Sterker nog, er zijn nogal wat leden die graag meer dan £ 15 doneren. Die donaties hoeven niet aan enig lidmaatschap te worden gekoppeld.

Waarom 42 mapping dagen?

Het in kaart brengen van mapping-dagen is niet perfect, maar we hebben een vergelijking nodig die objectief, gemakkelijk te verifiëren en eenvoudig te meten en te implementeren is.
Waarom 42 dagen? Als we de” in kaart brengen” activiteit meten door OSMF-leden (83%), brengt ongeveer de helft van hen meer dan 42 dagen per jaar in kaart. We verwachten een “enigszins uitzonderlijke” bijdrage in termen van kaartdagen.

42

Hoe worden mijn bijdragen aan de kaart omgezet in dagen om de 42 dagen te meten?

Voor het meten van de mappingdagen wordt de tijdstempel van elke wijzigingenset gebruikt. Doorgaans hebben alle wijzigingen in een wijzigingsset dezelfde tijdstempel. Een dag wordt gedefinieerd in UTC van middernacht tot middernacht.

Geldt betalende mapping-activiteit ook?

Het “programma voor actieve bijdragen” is er om uw betrokkenheid bij het project te meten. In de eerste plaats denken we dat dit blijkt uit vrijwilligersactiviteiten voor het project. Als u voor OSM organiseert of in kaart brengt als onderdeel van uw betaalde baan, is dat niet noodzakelijk een blijk van betrokkenheid bij het project. Standaard nemen we deze activiteiten niet op als kwalificerend voor dit type lidmaatschap. Maar voel je vrij om je bijdragen toe te lichten, en het bestuur zal oordelen.

Kan dit niet worden vervalst?

We bespraken ook mogelijk misbruik. Wanneer we een aanvraag ontvangen, nemen we contact op met de genoemde OpenStreetMap-account (s) via het berichtensysteem van OSM om te bevestigen dat ze eigendom zijn van de aanvrager. Je zou natuurlijk kleine bijdragen kunnen leveren, zoals een enkel knooppunt op 60 dagen heen en weer bewegen, en misschien onopgemerkt blijven en je lidmaatschap krijgen. Maar dat zou fraude zijn, en het lidmaatschap zou kunnen worden ingetrokken als de OSMF leden werkgroep ontdekt dat de bijdragen niet zinvol zijn.


Wat gebeurt er met het oude programma voor vrijstelling van kosten?

Het lidmaatschapsprogramma voor actieve bijdragers vervangt het oude “vergoedingsvrijstelling” -programma (actief vanaf januari 2018) waarbij de lidmaatschapsbijdrage werd kwijtgescholden in geval van financiële problemen of gebrek aan geschikte geldovermakingsmogelijkheden. De wijziging werd mogelijk gemaakt door een stemming tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 2019. De regel “financiële ontberingen” en “Gebrek aan geschikte geldoverdracht” zal volledig komen te vervallen, omdat we zelfs vandaag verwachten dat iemand die zich onder die regels aansluit, een soort van bijdrage laat zien, zodat ze waarschijnlijk ook onder de nieuwe regel in aanmerking komen.

Welke andere mogelijkheden heb ik om lid te worden?

Net als voorheen kan u nog steeds een Normaal lid of Geassocieerd lid van de stichting worden door de jaarlijkse contributie van £ 15 te betalen.

De belangrijkste verschillen tussen normale en geassocieerde leden zijn:

 • Normale leden moeten hun volledige woonadres opgeven.
 • Normale leden kunnen stemmen over alle kwesties tijdens de algemene vergaderingen, terwijl geassocieerde leden slechts voor bepaalde kwesties.
 • Normale leden kunnen bestuurskandidaat zijn en dus bestuurslid worden.

U kunt uw lidmaatschapstype wijzigen. Neem contact op met de Membership Working Group (e-mail hieronder) voor meer informatie.

OpenStreetMap logo with magnifying glass, showing stick figures.
Logo van Werkgroep lidmaatschap gebaseerd op het officiële OSM logo van Ken Vermette, CC-BY-SA 3.0 & handelsmerken zijn van toepassing. Cijfers van Pascal Neis, gereproduceerd met toestemming.

Ik wil de vrijwilligers van de OSMF werkgroep lidmaatschap ( Membership Working Group)!

Bedankt 🙂 We hebben uw hulp nodig en u kunt een verschil maken door lid te worden van de werkgroep. Stuur ons een e-mail op membership@osmfoundation.org

Als werkgroep leden lid kunt u ons helpen om:

 • Beheer het ledenregister.
 • Beantwoord routinevragen zoals wat voor soort lidmaatschap iemand heeft (normaal of geassocieerd) of wanneer ze moeten verlengen.
 • Hulp bij het handmatige werk voor het matchen van bankoverschrijvingen met lidmaatschappen voor nieuwe aanmeldingen en verlengingen.
 • Los andere problemen op met betrekking tot aanmelding of verlenging. Als je lid wordt, kun je zo betrokken zijn als je wilt.

Ik heb een andere vraag!

contacteer ons via membership@osmfoundation.org

Cute half-blobs with eyes, holding sticks with maps.
Afbeelding door Tintao CC BY-SA 2.0, gewijzigd.

Ontvang meldingen over nieuwe blogposts: Abonneer u op de RSS-feed!

Wil je deze en andere blogposts vertalen in een andere taal ..? Stuur een e-mail naar communication@osmfoundation.org met als onderwerp: Helpen met vertalingen in het [taal]

OpenStreetMap is opgericht in 2004 en is een internationaal project om een gratis wereldkaart te maken. Hiervoor verzamelen wij, duizenden vrijwilligers, gegevens over wegen, spoorwegen, rivieren, bossen, gebouwen en nog veel meer wereldwijd. Onze kaartgegevens kunnen door iedereen gratis worden gedownload en voor elk doel worden gebruikt – inclusief commercieel gebruik. Het is mogelijk om uw eigen kaarten te maken die bepaalde kenmerken benadrukken, om routes te berekenen enz. OpenStreetMap wordt steeds vaker gebruikt wanneer men kaarten nodig heeft die zeer snel of gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt.

Continue reading

Viering van de 16de verjaardag van OSM

Zaterdag 8 augustus 2020 vieren we de 16de verjaardag van OpenStreetMap!

Plan je een online-party of een mapathon?

U kan de BigBlueButton-videoserver van de OpenStreetMap Foundation gebruiken! Om een gratis account en je eigen videoruimte te krijgen, meld je.

U kan uw videoruimte zelfs na de verjaardag gebruiken voor elk OSM-gerelateerd evenement.

Communityleden in omgevingen met lage bandbreedte kunnen profiteren van het gebruik van de instellingen voor lage bandbreedte van BigBlueButton.

Voeg uw evenement toe aan de OSM-wiki! Als het bewerken van wiki niet jouw ding is, stuur dan een e-mail naar communication@osmfoundation.org met je evenementdetails en we zullen het toevoegen 🙂

Andere ideeën

 • Post waarom je van OpenStreetMap houdt. We zullen later een verzameling berichten publiceren 🙂
 • Plaats een foto van jezelf met een geschreven bericht 🙂  
 • Gebruik de hashtag # OpenStreetMap16 op sociale media
 • Maak / bestel een verjaardagstaart. Zie eerdere voorbeelden van OSM-taarten voor inspiratie. Vergeet de toeschrijving niet! Make/order a birthday cake.
 • Als uw foto’s vergezeld gaan van de tekst “CC-BY-SA 2.0” (of een andere open licentie), kunnen we ze toevoegen aan de OSM-wiki (of u kunt ze zelf toevoegen! ~ Registreer hier).
 • Heeft u nog meer ideeën? Deel ze in de reacties 🙂

Vervoeg ons!

De viering van de verjaardag van de oprichting van OpenStreetMap wordt gehouden op of rond 9 augustus, de verjaardag van de registratie van de domeinnaam OpenStreetMap.org. Het concept van OpenStreetMap dateert van vóór de domeinnaamregistratie, maar dat lijkt een geschikte jubileumdatum 🙂

Blijf op de hoogte van nieuwe blogposts: Abonneer u op de RSS-feet

Wil je deze en andere blogposts vertalen in jouw taal ..? Stuur een e-mail naar communication@osmfoundation.org met het onderwerp: Helpen met vertalingen in [jouw taal]

OpenStreetMap is opgericht in 2004 en is een internationaal project om een gratis wereldkaart te maken. Hiervoor verzamelen wij, duizenden vrijwilligers, gegevens over wegen, spoorwegen, rivieren, bossen, gebouwen en nog veel meer wereldwijd. Onze kaartgegevens kunnen door iedereen gratis worden gedownload en voor elk doel worden gebruikt – inclusief commercieel gebruik. Het is mogelijk om uw eigen kaarten te maken die bepaalde kenmerken benadrukken, om routes te berekenen enz. OpenStreetMap wordt steeds vaker gebruikt wanneer men kaarten nodig heeft die zeer snel of gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt.

De OpenStreetMap Foundation is een non-profitorganisatie (vereniging zonder winstoogmerk), opgericht in het VK, om het OpenStreetMap-project te ondersteunen. De vereniging heeft als doel het bevorderen van de groei, de ontwikkeling en de verdeling van gratis georuimtelijke gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project en u kan dit ondersteunen door lid te worden.

De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project, wordt gefinancierd door lidmaatschapsgelden en donaties en organiseert de jaarlijkse internationale State of the Map-conferentie. Het heeft geen fulltime werknemers en het ondersteunt het OpenStreetMap-project door het werk van vrijwilligerswerkgroepen. Overweeg om een ​​Foundation-lid te worden.

Deze blog is eveneens beschikbaar in het Engels, het Frans,

ÖPNVKarte, een nieuwe kaartlaag op www.openstreetmap.org

ÖPNVKarte, een nieuwe kaartlaag op osm.org. Symbooltegels van MeMoMaps.

OpenStreetMap.org beveelt een nieuwe kaartlaag aan. Eén die onze rijke gegevens op een andere manier weergeeft: ÖPNVKarte.

ÖPNVKarte is een kaart voor het openbaar vervoer waarop de routes van treinen, trams, lichte spoorwegen, bussen, veerboten, metro’s en ook bezienswaardigheden voor reizigers in het openbaar vervoer worden weergegeven. Melchior Moos, de maker van de laag, hoopt dat de opname op de wereldwijde site “kartografen van over de hele wereld zal helpen en belonen door hun inspanningen voor het in kaart brengen van openbaar vervoer, zichtbaarder te maken”.

De ÖPNVKarte-kaartsleutel is te vinden op de ÖPNVKarte-website https: //öpnvkarte.de (ook OpenBusMap.org). Voor degenen die zich afvragen wat de naam is, het is afgeleid van het Duits voor ‘Kaart voor openbaar vervoer’.

ÖPNVKarte is al te zien op sites zoals: openstreetmap.de, openstreetmap.no, Mappa-Mercia, Facilmap, OSM-inspecteur en op sommige mobiele applicaties.

De ÖPNVKarte-laag is een aanvulling op de reeds bestaande lagen:

 • Standard(OpenStreetMap Carto), dit is de standaard ingestelde laag op osm.org,
 • Cycle Map(tegels beschikbaar gesteld door Andy Allan), fietskaart
 • Transport Map(tegels beschikbaar gesteld door Andy Allan) transportmap
 • Humanitarian (tegelstijl van HOT OSM, gehost door OSM France)

De OSM Operations Working Group is geïnteresseerd in nieuwe lagen die verschillende aspecten van OpenStreetMap belichten. U kan hier de criteria lezen.


OSM werkgroep operaties

Dit document is beschikbaar in het Engels , Portuguees (Brazil) , Pools , Frans

De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het Verenigd Koninkrijk ter ondersteuning van het OpenStreetMap-project. Het heeft als doel het bevorderen van de groei, ontwikkeling en distributie van gratis georuimtelijke gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project en u kan het ondersteunen door lid te worden. Het State of the Map Organisatie Commitee is een van onze vrijwilligerswerkgroepen.

OpenStreetMap is opgericht in 2004 en is een internationaal project om een gratis wereldkaart te maken. Hiervoor verzamelen wij, duizenden vrijwilligers, gegevens over wegen, spoorwegen, rivieren, bossen, gebouwen en nog veel meer wereldwijd. Onze kaartgegevens kunnen door iedereen gratis worden gedownload en voor elk doel worden gebruikt – inclusief commercieel gebruik. Het is mogelijk om uw eigen kaarten te maken die bepaalde kenmerken benadrukken, om routes te berekenen enz. OpenStreetMap wordt steeds vaker gebruikt wanneer men kaarten nodig heeft die zeer snel of gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt.

Nieuwe licentie voor de “standaard stijl” tegels van openstreetmap.org

Een van de belangrijke producten van de OpenStreetMap-gemeenschap is de kaartlaag : “standaardstijl” op openstreetmap.org. Dit is in licentie gegeven onder CC BY-SA 2.0-voorwaarden, vermoedelijk sinds de allereerste uitgave. Op het moment dat OpenStreetMap-gegevens onder dezelfde voorwaarden werden gelicentieerd, maar 8 jaar geleden, toen we de gegevenslicentie in de ODbL 1.0 veranderden, veranderden we de tegellicentie niet en lieten we die zoals deze origineel was.

In de loop der jaren heeft dit geleid tot een situatie waarin het gebruik van de “tegels” (de afzonderlijke afbeeldingen waaruit de weergegeven kaart bestaat) onderhevig is geweest aan meer wettelijke beperkingen dan nodig is en het gebruik van de afbeeldingen in veel projecten hierdoor volledig in orde was. De absurditeit van de situatie kan duidelijker zijn als u bedenkt dat u de CC0 “gelicentieerde” kaartstijl, OSM-gegevens kunt gebruiken en dezelfde afbeeldingen kunt produceren die alleen worden beperkt door de voorwaarden van de ODbL voor “Geproduceerde werken”.

Het is al jaren duidelijk dat de situatie onhoudbaar was, waardoor er zonder goede reden frictie ontstond met derden (bijvoorbeeld PLOS One) en dat we zouden moeten overgaan op een toekenning alleen-licentie. Maar de belangrijkste vraag die de Licensing Working Group (LWG) niet had beantwoord, was: “welke licentie moeten de tegels in de toekomst hebben?”. Aangezien er een tiental licenties zijn, zou je aannemen dat dit geen probleem is, maar buiten licenties die worden gebruikt door overheidsinstanties (dat wil zeggen de OGL en derivaten), is er geen populaire noch bekende “alleen-toekennings” -licentie in gebruik en we wilden voorkomen dat we er zelf een zouden maken.

In 2019 werd aan het bestuur van de OpenStreetMap Foundation een voorstel overgemaakt om over te stappen op CC BY 4.0-licentie, samen met een verklaring van afstand van voorwaarden die verder gaan dan toeschrijving vereist. Onze redenering was dat het de voorkeur zou hebben om een bekend label te gebruiken en we zouden afzien van voorwaarden die zowel licentiegevers als licentienemers in het algemeen negeren, dus zelfs als de juridische fijne kneepjes niet werden begrepen, zou het goed komen.

Het voorstel was niet eens door het bestuur besproken toen het in de gemeenschap veel tegenstand kreeg. Hoewel de Licensing Working Group(LWG) van mening is dat de redenering achter de oppositie onjuist is, hebben we het voorstel eerder dit jaar opnieuw ingediend bij het bestuur, dit keer met de simpele vermelding dat de tegels in licentie moesten worden gegeven als een ODbL “Geproduceerd werk” zonder aanvullende voorwaarden. Dit was al besproken als een mogelijk alternatief en lijkt een algemeen aanvaarde oplossing voor het probleem. De relevante wettekst is te vinden in 4.3 van de ODbL https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/index.html en vereist in wezen alleen toekenning in een geschikte vorm.

Vorige maand aanvaardde het bestuur het voorstel en wordt de nieuwe licentie per 1 juli 2020 van kracht. Hoewel we de tekst op de Engelse versie van de openstreetmap.org “Copyright” -pagina onmiddellijk kunnen wijzigen, zullen vertalingen een beetje achterblijven en we vragen iedereen wat geduld tot alles is aangepast.

Simon Poole in naam van de Licensing Working Group


Wil je deze en andere blogposts vertalen in jouw taal ..? Stuur een e-mail naar communication@osmfoundation.org met het onderwerp: Helpen met vertalingen in [jouw taal]

De State of the Map-conferentie is de jaarlijkse, internationale conferentie van OpenStreetMap, georganiseerd door de OpenStreetMap Foundation. De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het Verenigd Koninkrijk ter ondersteuning van het OpenStreetMap-project. Het is gewijd aan het stimuleren van de groei, ontwikkeling en distributie van gratis georuimtelijke gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project en u kunt dit ondersteunen door lid te worden. Het State of the Map Organising Committee is een van onze vrijwilligerswerkgroepen.

OpenStreetMap is opgericht in 2004 en is een internationaal project om een gratis wereldkaart te maken. Hiervoor verzamelen wij, duizenden vrijwilligers, gegevens over wegen, spoorwegen, rivieren, bossen, gebouwen en nog veel meer wereldwijd. Onze kaartgegevens kunnen door iedereen gratis worden gedownload en voor elk doel worden gebruikt – inclusief commercieel gebruik. Het is mogelijk om uw eigen kaarten te maken die bepaalde kenmerken benadrukken, om routes te berekenen enz. OpenStreetMap wordt steeds vaker gebruikt wanneer men kaarten nodig heeft die zeer snel of gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt.