Bericht van de bestuursvoorzitter van de OSMF i.v.m. richtlijnen en gedragscode bij de mailinglijsten

Aan de OpenStreetMap en OSMF gemeenschappen:

Namens de Raad van Bestuur van de OpenStreetMap Foundation geef ik volgende informatie door.

Na overleg over de huidige controverse over vrouwonvriendelijk taalgebruik in de mailings heeft de Raad besloten dat:

Het bestuur zal partners zoeken om te helpen bij het opzetten van een moderatorteam voor de OSMF-talk en talk mailinglijsten. Deze moderators hebben het vertrouwen van de gemeenschap nodig onder voorbehoud van moderatie (toestemming van de bestuurden) door een soort goedkeuringsmechanisme.

Dit moderatorteam zal beginnen met het zo snel mogelijk handhaven van de huidige Etiquette-richtlijnen. We zullen ook beginnen met het bijwerken / vervangen van onze Etiquette-regels, die zich moeten richten op het afwegen van de belangen van alle deelnemers.

We hebben de Local Chapters and Communities Working Group (LCCWG) (lokale afdelingen en gemeenschaps werkgroepen) gevraagd om hierin het voortouw te nemen en samen te werken met de ondertekenaars van de open brief aan de Raad. Samen met leden van de Speciale Commissie Diversiteit en Inclusie wordt gevraagd om met voorstellen te komen die de Raad kan overwegen tijdens zijn vergadering in januari. De LCCWG heeft deze taak aanvaard. Dit onderwerp zal op de agenda van de januari-vergadering van de Raad van Bestuur staan, de exacte tijd en datum zullen nog worden bepaald, hoewel het zoals gebruikelijk ruim van tevoren op de website van de Stichting zal worden geplaatst.

Leden van de OSM-gemeenschap zijn, zoals altijd, welkom om hun mening en alle relevante informatie over deze kwestie te delen, hetzij in het openbaar via osmf-talk, hetzij privé in directe communicatie met de LCCWG. Ik voel me gedwongen om alle leden van de gemeenschap eraan te herinneren dat er sinds juni 2011 een Etikequette-code bestaat die door alle leden van de gemeenschap moet worden nageleefd.

Met vriendelijke groeten aan iedereen,

Allan Mustard

This post is also available in: Engels Frans Galicische Portugees, Brazilië Spaans Pools