Wiadomość od Przewodniczącego Zarządu Fundacji OSM w sprawie zachowań na listach mailingowych

Do społeczności OpenStreetMap i Fundacji OSM:

W imieniu Zarządu Fundacji OpenStreetMap przekazuję następujące informacje.

Wskutek niedawnych kontrowersji na liście mailingowej osmf-talk dotyczących mizoginistycznych wypowiedzi, Zarząd Fundacji podjął następującą decyzję:

Zarząd Fundacji odnajdzie osoby, które pomogą w stworzeniu zespołu moderatorów dla list mailingowych OSMF-talk i talk. Członkowie zespołu muszą cieszyć się zaufaniem społeczności, którą będą zarządzać, stąd konieczne będzie opracowanie mechanizmu zatwierdzania moderatorów.

Zespół moderatorów rozpocznie pracę nad egzekwowaniem aktualnych wytycznych Etykiety tak szybko, jak będzie to możliwe. Rozpoczniemy również prace nad aktualizacją/zmianą zasad Etykiety, która będzie koncentrować się na zrównoważeniu interesów wszystkich uczestników dyskusji.

Zwróciliśmy się z prośbą do Grupy Roboczej ds. Oddziałów Lokalnych i Społeczności (Local Chapters and Communities Working Group, LCCWG) o objęcie przewodnictwa w tej sprawie i współpracę z sygnatariuszami listu otwartego do Zarządu oraz członkami Specjalnego Komitetu ds. Różnorodności i Włączenia Społecznego w celu opracowania propozycji do rozważenia przez Zarząd na jego styczniowym posiedzeniu. Grupa Robocza przyjęła to zadanie. Dokładna godzina i data styczniowego posiedzenia nie została jeszcze ustalona, lecz, tak jak zwykle, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Fundacji z dużym wyprzedzeniem.

Jak zawsze, zachęcamy członków społeczności OSM do dzielenia się swoimi opiniami i wszelkimi istotnymi informacjami w tym temacie. Można tego dokonać publicznie za pośrednictwem osmf-talk lub prywatnie, w bezpośredniej komunikacji z Grupą Roboczą ds. Oddziałów Lokalnych i Społeczności. Czuję się w obowiązku przypomnieć o istniejącym od czerwca 2011 r. Kodeksie Etykiety, który powinien być przestrzegany przez wszystkich członków społeczności.

Z wyrazami szacunku,

Allan Mustard

This post is also available in: angielski holenderski francuski Galicyjski portugalski, Brazylia hiszpański