Author Archives: Mikel

Comezamos 2023 no Consello da OSMF

En xaneiro, a nova directiva da OSMF reuniuse para discutir as actuacións que cada compoñente quere impulsar en 2023. O que xurdiu foi unha axenda inicial de traballo para este ano, cunha boa distribución en todas as áreas. Embaixo amósanse algunhas frases directamente de cada unha das compoñentes sobre o que estamos pensando e como e onde queremos contribuír en 2023.

Agradecemos a vosa aportación e participación. Contacta connosco directamente  ou, se es unha persoa membro da OSMF, únete á reunión mensual do Consello. Seguiremos desenvolvendo e perfeccionando as nosas ideas, e teremos unha reunión virtual proximamente.

Mikel:

A recadación de fondos é a miña principal prioridade, apoiar o noso persoal básico e a infraestrutura de forma sostible. Teremos campañas de recadación de fondos en fontes diversificadas, incluíndo pequenos doadores comunitarios, subvencións públicas e privadas e compromisos do sector corporativo. En segundo lugar, centrareime en facer da OSMF un excelente lugar para traballar, seguir implementando os procesos e as estruturas necesarias e apoiándoos para que teñan éxito. Finalmente, como secretario, quero darlle á OSMF un ton de comunicación profesional e receptivo. Canto máis penso niso, máis creo que a excelente comunicación é a clave para tanto: a través da captación de fondos, a creación de reputación e o crecemento da comunidade.

Sara:

Gustaríame centrar este ano en facer que as operacións diarias da OSMF funcionen con máis fluidez, para que o Consello teña máis tempo no futuro para centrarse en asuntos estratéxicos. Isto inclúe unha planificación e un orzamento anuais, comunicacións sen problemas para e desde o Consello e un plan financeiro onde a maioría dos nosos custos operativos se cubran mediante ingresos regulares. Tamén espero obter algo de sabedoría dos nosos grupos de traballo para entender como podemos axudarnos mutuamente para difundir o traballo de forma máis eficiente e con máis ombros.

Guillaume:

  • trasladando o noso rexistro corporativo á UE
  • mellorando a comunicación
  • facilitar melloras de procesos para o etiquetado OSM, como a democracia líquida
  • planificación financeira e orzamento
  • aumentar a diversidade de fontes de captación de fondos
  • con Grant, incrementar a fiabilidade da infraestrutura

Arnalie:

Durante o meu primeiro ano no consello de Consello da OSMF, gustaríame centrarme en:

  • Constituír máis seccións locais
  • Diversificar a pertenza da OSMF, incluíndo os grupos de traballo da OSMF
  • Garantir a sustentabilidade financeira e a captación de fondos eficaz (un aspecto que do que teño que aprender máis e desenvolver persoalmente)

Roland:

Para min, a recadación de fondos é o máis importante que hai que facer agora mesmo. Necesitamos cartos tanto para as melloras tan esperadas como para as operacións diarias, e as nosas fontes tradicionais de ingresos dos membros individuais e corporativos nin sequera cobren as nosas operacións diarias. Ao mesmo tempo, o anuncio de Overture deixou claro que algúns consumidores de datos están dispostos a gastar cartos en datos de mapas fiables. Polo tanto, un elemento básico é axustar os niveis de adhesión corporativa.

Outro aspecto é recadar cartos para proxectos de mellora e mesmo proxectos completamente novos. A historia demostrou que é máis factible conseguir ingresos para ideas concretas que para un fondo abstracto. Mentres o Consello traballe en nome da comunidade, escoitarei as aportacións sobre os proxectos existentes e discutiremos as ideas de novos proxectos que sexan o suficientemente concretos para estimar os custos e ter así unha lista de posibilidades para entusiasmar a quen queira doar. Non espero que todos os proxectos sexan financiados, pero si quero ver todas as oportunidades de financiamento potencial atopando un proxecto impactante no que se poida investir.

Craig:

Agora, neste mes, estou a facer algo de forza coas miñas   promesas electorais .

Quero axudar a OSMF a construír a comunidade de cartografía e apoiar e animar aos líderes comunitarios existentes. O meu esforzo especial estará en África.

Estou ansioso por priorizar o programa de diversidade e inclusión da OSMF. Teño algunhas ideas, pero isto hai que facelo como un esforzo colectivo.

En materia de tecnoloxía, gustaríame apoiar a OSMF para documentar as súas operacións informáticas, actualizar e mellorar o software, ver as estruturas de datos, promover mosaicos de mapas vectoriais e manter o hardware actualizado e fiable.

Tamén estou a facer un esforzo para apoiar a administración dun xeito profesional, centrado na planificación estratéxica, o orzamento, a captación de fondos e as comunicacións.

Mateusz:

Para comezar, é necesario manter as cousas básicas funcionando. Isto aplica á comunidade OSM, aos servidores e ao software crítico. Temos a esperanza en que nestes ámbitos só fagan falta actividades rutineiras.

Estou a traballar nun resumo orzamentario lexible por humanos, necesario para o traballo do Consello de OSMF, unha mellor transparencia e para as persoas interesadas no que realmente está a facer a OSMF, especialmente quen potencialmente poida doar.

O manexo do RXPD está atrapado no limbo e é responsabilidade do Consello de OSMF organizar o manexo desta molesta tarefa.

Por último, quero tomar medidas para facer cumprir os requisitos de atribución.

Visión da Fundación OpenStreetMap sobre o lanzamento de Overture

O lanzamento da Fundación Overture Maps  é un desenvolvemento significativo no mundo dos datos abertos de mapas. Quen fundou Overture son líderes influentes da industria tecnolóxica e comprometeron moitos recursos. Aínda que moitos detalles de Overture seguen sen estar claros, a Fundación OpenStreetMap está interesada en comprender mellor o proxecto. No mellor escenario, OpenStreetMap beneficiaríase dos avances de Overture no desenvolvemento de software, dos datos e do financiamento. Non obstante, tamén recoñecemos os riscos e seguiremos desenvolvendo a nosa capacidade para facer medrar a comunidade e financiar a nosa infraestrutura e o desenvolvemento futuro.

Os datos de OpenStreetMap están dispoñibles para que os utilice calquera, desde creadores e creadoras de mapas afeccionados ata corporacións globais, e animamos a Overture a que faga o mesmo, seguindo as expectativas da nosa comunidade e os termos de licenza. Os problemas técnicos que aborda Overture, como os controis de calidade, a integración de datos e o aliñamento dos esquemas, son valiosos para calquera provedor de datos de mapas. Sabemos que os consumidores de datos estiveron traballando illados nestes desafíos durante demasiado tempo e, ao sacar estes problemas ao ámbito común e as ferramentas de fonte aberta, todos podemos beneficiarnos.

Despois do anuncio, tivemos conversacións informais con algunhas persoas implicadas en Overture para facer preguntas e aprender máis. En particular, preguntamos sobre como se solapa o traballo de Overture co de OpenStreetMap e cal será a futura participación das empresas membros en OpenStreetMap. As respostas foron útiles, aínda que quedan moitas preguntas. Animamos a Overture a interactuar coa nosa comunidade e a compartir os seus plans publicamente. Compartiremos aquí algúns puntos que foron discutidos de xeito informal.

Sempre que se falou se fixo fincapé en que Overture non ten a intención de substituír ou bifurcar OpenStreetMap. Ven o traballo como complementario. As empresas individuais esperan seguir traballando directamente con OpenStreetMap, e incluso poden aumentar a súa participación, incluídas as achegas financeiras. As edicións de mapas adecuadas para OpenStreetMap deberían ir a OpenStreetMap. Este compromiso declarado co traballo e a comunidade de OpenStreetMap tamén suxire que as empresas e a Fundación Linux están a bordo para apoiar financeiramente a OpenStreetMap. Overture uniuse cun pequeno grupo, e a intención é medrare traballar moitos detalles. Agradecen a participación de OpenStreetMap na forma que teña máis sentido.

A comunidade OpenStreetMap ten unha ampla experiencia e coñecemento no traballo coas realidades diversas e complexas dos datos xeográficos e compilalos nun conxunto de datos global unificado. Este coñecemento pode ser apoiado pero non substituído por enfoques automatizados. Cremos firmemente que o noso enfoque de recollida de datos impulsado pola comunidade seguirá a ser fundamental para calquera mapa global. A misión da Fundación OpenStreetMap (OSMF) de apoiar o crecemento e desenvolvemento da comunidade OSM é máis importante ca nunca.

Animamos a Overture a relacionarse coa Fundación e a comunidade OpenStreetMap, e facernos parte da discusión estratéxica de Overture de forma holística. A través dun bo compromiso, podemos identificar áreas para colaborar e aportar melloras ao núcleo de OpenStreetMap, en lugar de crear esforzos duplicados ou competidores. Os recursos que os fundadores de Overture están a investir no proxecto, e o seu compromiso declarado co traballo e a comunidade de OpenStreetMap, amosan o valor que dan aos bos mapas e o potencial para apoiar melloras nas áreas fundamentais da misión de OpenStreetMap. Damos a benvida a Overture para discutir co Consello da OSMF e explorar as mellores formas de facilitar a comunicación continua, a toma de decisións, a colaboración e o apoio.