Comezamos 2023 no Consello da OSMF

En xaneiro, a nova directiva da OSMF reuniuse para discutir as actuacións que cada compoñente quere impulsar en 2023. O que xurdiu foi unha axenda inicial de traballo para este ano, cunha boa distribución en todas as áreas. Embaixo amósanse algunhas frases directamente de cada unha das compoñentes sobre o que estamos pensando e como e onde queremos contribuír en 2023.

Agradecemos a vosa aportación e participación. Contacta connosco directamente  ou, se es unha persoa membro da OSMF, únete á reunión mensual do Consello. Seguiremos desenvolvendo e perfeccionando as nosas ideas, e teremos unha reunión virtual proximamente.

Mikel:

A recadación de fondos é a miña principal prioridade, apoiar o noso persoal básico e a infraestrutura de forma sostible. Teremos campañas de recadación de fondos en fontes diversificadas, incluíndo pequenos doadores comunitarios, subvencións públicas e privadas e compromisos do sector corporativo. En segundo lugar, centrareime en facer da OSMF un excelente lugar para traballar, seguir implementando os procesos e as estruturas necesarias e apoiándoos para que teñan éxito. Finalmente, como secretario, quero darlle á OSMF un ton de comunicación profesional e receptivo. Canto máis penso niso, máis creo que a excelente comunicación é a clave para tanto: a través da captación de fondos, a creación de reputación e o crecemento da comunidade.

Sara:

Gustaríame centrar este ano en facer que as operacións diarias da OSMF funcionen con máis fluidez, para que o Consello teña máis tempo no futuro para centrarse en asuntos estratéxicos. Isto inclúe unha planificación e un orzamento anuais, comunicacións sen problemas para e desde o Consello e un plan financeiro onde a maioría dos nosos custos operativos se cubran mediante ingresos regulares. Tamén espero obter algo de sabedoría dos nosos grupos de traballo para entender como podemos axudarnos mutuamente para difundir o traballo de forma máis eficiente e con máis ombros.

Guillaume:

  • trasladando o noso rexistro corporativo á UE
  • mellorando a comunicación
  • facilitar melloras de procesos para o etiquetado OSM, como a democracia líquida
  • planificación financeira e orzamento
  • aumentar a diversidade de fontes de captación de fondos
  • con Grant, incrementar a fiabilidade da infraestrutura

Arnalie:

Durante o meu primeiro ano no consello de Consello da OSMF, gustaríame centrarme en:

  • Constituír máis seccións locais
  • Diversificar a pertenza da OSMF, incluíndo os grupos de traballo da OSMF
  • Garantir a sustentabilidade financeira e a captación de fondos eficaz (un aspecto que do que teño que aprender máis e desenvolver persoalmente)

Roland:

Para min, a recadación de fondos é o máis importante que hai que facer agora mesmo. Necesitamos cartos tanto para as melloras tan esperadas como para as operacións diarias, e as nosas fontes tradicionais de ingresos dos membros individuais e corporativos nin sequera cobren as nosas operacións diarias. Ao mesmo tempo, o anuncio de Overture deixou claro que algúns consumidores de datos están dispostos a gastar cartos en datos de mapas fiables. Polo tanto, un elemento básico é axustar os niveis de adhesión corporativa.

Outro aspecto é recadar cartos para proxectos de mellora e mesmo proxectos completamente novos. A historia demostrou que é máis factible conseguir ingresos para ideas concretas que para un fondo abstracto. Mentres o Consello traballe en nome da comunidade, escoitarei as aportacións sobre os proxectos existentes e discutiremos as ideas de novos proxectos que sexan o suficientemente concretos para estimar os custos e ter así unha lista de posibilidades para entusiasmar a quen queira doar. Non espero que todos os proxectos sexan financiados, pero si quero ver todas as oportunidades de financiamento potencial atopando un proxecto impactante no que se poida investir.

Craig:

Agora, neste mes, estou a facer algo de forza coas miñas   promesas electorais .

Quero axudar a OSMF a construír a comunidade de cartografía e apoiar e animar aos líderes comunitarios existentes. O meu esforzo especial estará en África.

Estou ansioso por priorizar o programa de diversidade e inclusión da OSMF. Teño algunhas ideas, pero isto hai que facelo como un esforzo colectivo.

En materia de tecnoloxía, gustaríame apoiar a OSMF para documentar as súas operacións informáticas, actualizar e mellorar o software, ver as estruturas de datos, promover mosaicos de mapas vectoriais e manter o hardware actualizado e fiable.

Tamén estou a facer un esforzo para apoiar a administración dun xeito profesional, centrado na planificación estratéxica, o orzamento, a captación de fondos e as comunicacións.

Mateusz:

Para comezar, é necesario manter as cousas básicas funcionando. Isto aplica á comunidade OSM, aos servidores e ao software crítico. Temos a esperanza en que nestes ámbitos só fagan falta actividades rutineiras.

Estou a traballar nun resumo orzamentario lexible por humanos, necesario para o traballo do Consello de OSMF, unha mellor transparencia e para as persoas interesadas no que realmente está a facer a OSMF, especialmente quen potencialmente poida doar.

O manexo do RXPD está atrapado no limbo e é responsabilidade do Consello de OSMF organizar o manexo desta molesta tarefa.

Por último, quero tomar medidas para facer cumprir os requisitos de atribución.

This post is also available in: Inglés Francés Español Ucraíno Arabic