Category Archives: Geen onderdeel van een categorie

Gemeenschappelijk persbericht van OSMF en GraphHopper: GraphHopper Routingmotor 1.0 vrijgegeven

Notitie: De OpenStreetMap Foundation en GraphHopper publiceren dit gezamenlijke persbericht omdat GraphHopper een Gouden Lid is van de OSM stichting van GraphHopper GmbH. Als u ook lid wilt worden van OSMF stichting, kunt u zich aansluiten bij https://join.osmfoundation.org/corporate-membership/.

Op 25 mei werd vrijgave van de versie 1.0 van de open source GraphHopper routingmotor aangekondigd. De eerste versie 0.1 van de routeringmotor werd uitgebracht in 2013 en is sindsdien uitgegroeid tot een volwassen oplossing die sinds eind 2014 op openstreetmap.org is geïntegreerd en nu door duizenden bedrijven over de hele wereld wordt gebruikt.

De nieuwe release bevat een snelle alternatieve route functie, evenals een nieuwe aanpasbare routing die mensen in staat stelt om het routing gedrag aan te passen, zelfs zonder kennis van programmeren.

Nieuwe functie van de GraphHopper Routingmotor: snel alternatieve routes
Persoonlijk aanpasbare routing: Hier wordt de fietsmodus gedwongen om officiële fietsroutes te volgen al betekent dit soms een grote omweg. Een andere mogelijkheid een fietscargo waarbij de breedte van de route wordt verrekend.

Voor een demo en meer details over de nieuwe mogelijkheden,kijk in graphhopper.com

Een belangrijke speler in de GraphHopper gemeenschap is de GraphHopper GmbH. De missie van de GraphHopper GmbH is om de routing software basis van de toekomst te bouwen, met zoveel mogelijk open source software en ook gebruikmakend van open data, zoals OpenStreetMap. De GraphHopper GmbH ondersteunt het OpenStreetMap-project met het sponsoren van de routingdienst voor openstreetmap.org, met het gebruik en de verbetering van de gegevens en het verspreiden van het woord. Sinds 2018 is de GraphHopper GmbH ook Gouden Bedrijfslid van de OSMF.

Wat is GraphHopper
De GraphHopper Routingmotor is een open source softwareproject dat in 2012 is gestart. De GraphHopper GmbH is een bedrijf dat in 2016 in Duitsland is opgericht om de ontwikkeling van zijn open source projecten zoals de GraphHopper Routingmotor en jsprit te ondersteunen.

GraphHopper routing is geïntegreerd in www.openstreetmap.org, samen met OSRM routing.

Wat is OpenStreetMap Foundation.

De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het Verenigd Koninkrijk ter ondersteuning van het OpenStreetMap-project. Het heeft als doel het bevorderen van de groei, ontwikkeling en distributie van gratis georuimtelijke gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project en u kan het ondersteunen door lid te worden. Het State of the Map Organisatie Commitee is een van onze vrijwilligerswerkgroepen.

Wat is Open Street Map

OpenStreetMap is opgericht in 2004 en is een internationaal project om een gratis wereldkaart te maken. Hiervoor verzamelen wij, duizenden vrijwilligers, gegevens over wegen, spoorwegen, rivieren, bossen, gebouwen en nog veel meer wereldwijd. Onze kaartgegevens kunnen door iedereen gratis worden gedownload en voor elk doel worden gebruikt – inclusief commercieel gebruik. Het is mogelijk om uw eigen kaarten te maken die bepaalde kenmerken benadrukken, om routes te berekenen enz. OpenStreetMap wordt steeds vaker gebruikt wanneer men kaarten nodig heeft die zeer snel of gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt.

Aankondiging van de oproep voor mogelijke betoelaging – subsidiëring voor de uitwerking van projecten van de OSM Stichting.

2020 wordt het eerste jaar dat de OSM Stichting het nieuwe micro-betoelagingsproject zal uitvoeren. De komende weken hopen we van u te horen over een gedurfd, gemeenschapsgedreven en impactvol OpenStreetMap-projectidee dat kan genieten van een microsubsidie tot 5000 euro. We verwelkomen een breed scala aan projecten, met als minimumvereiste een duidelijke verbinding met OpenStreetMap.

Wat is een microbetoelaging? In ons geval gaat het om een bescheiden bedrag dat aan aanvragers wordt toegekend om de directe uitgaven van een project te financieren. Voor een idee van succesvolle projecten, kunt u een kijkje nemen bij de winnaars van de micro-gesubsidieerde projecten 2019 van het Humanitarian OpenStreetMap Team. Houd er rekening mee dat de OSM Foundation (OSMF) een bredere focus heeft dan de humanitaire sector, die onze wereldwijde gemeenschap omvat, en verwelkomt applicaties met elke focus die betrekking heeft op OpenStreetMap. We moedigen aanvragers met name aan om na te denken over de kernwaarden van de missie van de OSMF en hoe elk micro-gesubsidieerd project daarin kan passen.

Het OSMF Microsubsidiëringsprogramma richt zich op eenvoudige subsidievoorstellen en we zullen snel beslissen wat we zullen financieren. Ons doel is om een ingewikkeld en lang aanvraag- en beslissingsproces te vermijden. U moet een kort en beknopt voorstel indienen en we zijn van plan om de winnaars snel aan te kondigen.

We moedigen inzendingen van individuen, groepen en organisaties aan die een duidelijk idee hebben wat ze willen nastreven. Elk project moet binnen 12 maanden, na toekenning van de microsubsidie, in het voorjaar zijn afgerond. Microsubsidies staan open voor alle OSMF-leden en kunnen in elke taal worden ingediend. Als u nog geen lid bent van OSMF, kunt u zich aanmelden tot het moment dat u een microsubsidieaanvraag indient en in aanmerking komt voor een prijs. Houd er rekening mee dat er een programma voor actieve bijdragers is waarmee u gratis lid kunt worden van de OSMF.

In het licht van de aanhoudende gezondheidscrisis met betrekking tot COVID19, zullen we geen microsubsidies toekennen voor projecten waarvoor offline groepsbijeenkomsten en persoonlijke bijeenkomsten nodig zijn, hoewel deze ideeën zeker waardevol zijn voor toekomstige rondes.

Financiering kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Mogelijk hebt u hulpmiddelen en benodigdheden nodig voor het in kaart brengen van activiteiten, geld voor trainingsmateriaal, technologiekosten voor een reeks virtuele mapathons, prijzen voor een online codeer-, mapping- of schrijfwedstrijd en nog veel meer voorbeelden. Omarm alstublieft uw eigen creativiteit en voel u niet beperkt door de vele voorbeelden.

We raden u aan om uw lokale OpenStreetMap-gemeenschap te raadplegen wanneer u een microsubsidieaanvraag plant. Zorg ervoor dat u zich houdt aan de gemeenschapsrichtlijnen in het kader van het project. Als u wordt geaccepteerd voor een microsubsidie, bent u verantwoordelijk voor het rapporteren van de voortgang, het ondertekenen van een subsidieovereenkomst en het volgen van de gedetailleerde regels voor microsubsidiëring. Er wordt sterk aangeraden dat uw project de financiering gebruikt om vrijwilligerswerk een bredere en sterkere impact te geven dan zonder financiering.

The call for microgrants will open on April 19th, 2020 and we will continue to accept applications through May 10th, 2020. In order to submit,  visit the OSM Wiki page and click on “Start your application” to enter the template. When this is complete, send a message to microgrants at osmfoundation.org. We also encourage sharing your application on osmf-talk when it is submitted. If you need help with the submission process, please feel free to contact the Microgrants Committee for help. If you don’t have enough time to prepare your plan and application, please consider submitting it in a possible future round of microgrants.

De oproep voor microsubsidies wordt geopend op 19 april 2020 en we blijven aanvragen tot en met 10 mei 2020 aannemen. Om in te dienen, gaat u naar de OSM Wiki-pagina en klikt u op “Start uw aanvraag” om het aanvraagformulier te activeren en in te vullen. Als dit is voltooid, stuur dan een bericht naar microgrants@osmfoundation.org. We moedigen ook aan om uw aanvraag op osmf-talk te delen wanneer deze wordt ingediend. Als je hulp nodig hebt bij het indienen, neem dan gerust contact op met de Microgrants Commissie voor hulp. Als je niet genoeg tijd hebt om je plan en aanvraag voor te bereiden, overweeg dan om het in te dienen in een mogelijke toekomstige ronde van microsubsidiëring.

Once the submission period closes on May 10th, we invite the community to review the complete list of submissions and provide feedback on the wiki page. We also will accept feedback by email to microgrants at osmfoundation.org and via osmf-talk

Zodra de inzendingsperiode op 10 mei is afgelopen, nodigen we de community uit om de volledige lijst met inzendingen te bekijken en feedback te geven op de wikipagina. We accepteren ook feedback per e-mail aan microgrants@osmfoundation.org en via osmf-talk.

Volledige tijdslijn:

 • 19 april: opening van de oproep voor microsubsidies
 • 10 mei: einddatum van de inschrijvingen (23:59 Pacific Time Zone, USA). 
 • 10 mei ( te overwegen na discussie): beging van de discussieperiode binnen de gemeenschap
 • Eind mei: aankondiging van de toegekende projecten

Voor meer details zie de volledige regels en richtlijnen op de OSM-wiki en neem bij vragen contact met ons op via microgrants@osmfoundation.org. Dit is de eerste keer dat de OSMF een dergelijke activiteit sponsort, en we kijken ernaar uit om samen te leren hoe dit onze gemeenschap ten goede komt en hoe we een transparant, effectief en inclusief microsubsidiëringsprogramma voor alle betrokkenen kunnen opbouwen. We zijn dankbaar voor de mogelijkheid om geld beschikbaar te stellen aan de gemeenschap en we hopen uw ideeën de komende weken te horen.

Chris Beddow, OSMF Microsubsidiëringsgroep voorzitter

Het micro-betoelagingsproject wordt georganiseerd door de OpenStreetMap Foundation. De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het Verenigd Koninkrijk ter ondersteuning van het OpenStreetMap-project. Het heeft als doel het bevorderen van de groei, ontwikkeling en distributie van gratis georuimtelijke gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project en u kan het ondersteunen door lid te worden. Het State of the Map Organisatie Commitee is een van onze vrijwilligerswerkgroepen.

OpenStreetMap is opgericht in 2004 en is een internationaal project om een gratis wereldkaart te maken. Hiervoor verzamelen wij, duizenden vrijwilligers, gegevens over wegen, spoorwegen, rivieren, bossen, gebouwen en nog veel meer wereldwijd. Onze kaartgegevens kunnen door iedereen gratis worden gedownload en voor elk doel worden gebruikt – inclusief commercieel gebruik. Het is mogelijk om uw eigen kaarten te maken die bepaalde kenmerken benadrukken, om routes te berekenen enz. OpenStreetMap wordt steeds vaker gebruikt wanneer men kaarten nodig heeft die zeer snel of gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt.

Deel uw mening over de sterke en zwakke punten van OSM en de kansen en bedreigingen waarmee OSM wordt geconfronteerd!

Allan Mustard, de nieuwe voorzitter van het OSMF-bestuur vraagt de leden van de OSM-gemeenschap om hun mening te delen over de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor OSM. Sterke en zwakke punten verwijzen naar interne facetten van OSM waarover wij, de gemeenschap, controle hebben. Kansen en bedreigingen zijn externe invloeden waarmee we kunnen en in sommige gevallen moeten omgaan.

Deel uw mening op deze pagina:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_SWOT
(je hebt een OSM wiki-account nodig registreer hier)

Allan schrijft:
One usual practice in SWOT analysis is “brainstorming”. There are two rules of brainstorming. First, no idea is bad. All ideas are good and may be added to the list. We are in that phase, so no matter how crazy or unusual your idea may be, if you believe it is a genuine SWOT, put it down. We will sort out the good from the less good later. Second, no ad hominem (i.e., personal) attacks. If somebody puts something on this page that you don’t like, express your opinion politely later on.

” Een gebruikelijke praktijk in SWOT-analyse is “brainstormen”. Er zijn twee brainstormregels.
Ten eerste: er is geen idee slecht. Alle ideeën zijn goed en kunnen aan de lijst worden toegevoegd. We zitten in die fase, dus hoe gek of ongebruikelijk je idee ook is, als je denkt dat het een echte SWOT is, geef het aan. We zullen het goede van het minder goede later uitzoeken.
Ten tweede, geen ad hominem (d.w.z. persoonlijke) aanvallen. Als iemand op deze pagina iets plaatst dat u niet bevalt, maak uw mening dan later beleefd kenbaar .”

Je bent van harte welkom om de beginpagina in andere talen te vertalen en toe te voegen aan de OSM-wiki. Als u niet weet hoe, stuur ons dan een e-mail naar communication@osmfoundation.org

Referentiematerialen over dit type analyse staan op de wikipagina.
wikipagina. Discussie over de analyse kan plaatsvinden op de OSM wiki en de OSM dagboeken.

Bedankt voor Uw deelname:)

OSM Communicatie Werkgroep

Wil je deze en andere blogposts vertalen in jouw taal ..? Stuur ons een e-mail naar  communication@osmfoundation.org  met onderwerp: “Helpen met vertalingen in [uw taal]”

De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het VK om het OpenStreetMap-project te ondersteunen. Het is gericht op het stimuleren van de groei, ontwikkeling en distributie van gratis geospatiale gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project, wordt financieel ondersteund door lidmaatschapsgelden en donaties en organiseert de jaarlijkse, internationale State of the Map-conferentie. Het heeft geen fulltime werknemers en ondersteunt het OpenStreetMap-project door het werk van onze vrijwilligerswerkgroepen. A.u.b., overweeg om lid te worden.


OpenStreetMap werd opgericht in 2004 en is een internationaal project om een gratis wereldkaart te maken. Daartoe verzamelen wij, – duizenden vrijwilligers -, gegevens over wegen, spoorwegen, rivieren, bossen, gebouwen en nog veel meer wereldwijd. Onze kaartgegevens kunnen door iedereen gratis worden gedownload en voor elk doel worden gebruikt, inclusief commercieel gebruik. Het is mogelijk om uw eigen kaarten te produceren die bepaalde functies markeren, om routes te berekenen enz. OpenStreetMap wordt steeds vaker gebruikt wanneer men kaarten nodig heeft die zeer snel of gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt.

Gemakkelijker lid worden van de OpenStreetMap Foundation

Om lid te worden van OpenStreetMap Foundation wordt steeds een contributie gevraagd (£ 15 per jaar, die u kan betalen via PayPal of overschrijving). Als u echter bij het OpenStreetMap-project betrokken bent en deze lidmaatschapskost niet kan betalen, kunnen wij U dit kwijtschelden. Sommige OSMers wonen in een land onder economische sanctie / embargo (en dus zonder PayPal). Anderen zijn in landen waar de overschrijvingskosten de kosten van lidmaatschap overschrijden. Nog anderen leven onder omstandigheden waarin deze vergoeding alleen al een aanzienlijke persoonlijke financiële last zou vormen. Een van de belangrijkste redenen voor het Membership Fee Waiver (het vrijstellen van het lidmaatschap geld) -programma streeft ernaar om de groep mappers representatiever te zijn over de hele wereld.

Om dit aan te pakken, is het Fee Waiver Program opgezet, om, voor degenen die in aanmerking komen, kosteloos een geassocieerd lidmaatschap van de Foundation te verlenen Deze vrijstelling van lidmaatschapsgeld is wel afhankelijk afhankelijk van een jaarlijkse verlenging.

Enkele redenen om lid te worden van de OSMF

Als lid van de Stichting krijgt U een stem bij het bepalen van de toekomstige richting van het project door

 • deel te nemen aan de discussies tussen leden
 • te stemmen bij de jaarlijkse OSM Foundation-verkiezingen voor het bestuur dat het project stuurt.

Zonder lid te zijn kunt u OpenStreetMap nog steeds bewerken door een gratis account aan te maken op https://www.openstreetmap.org en de Stichting te helpen door lid te worden van een van de werkgroepen.

Verkiesbaarheid

Momenteel komt u in aanmerking voor het aanvragen van een vrijstelling van lidmaatschapsgeld als:

 • U een actieve mapper bent en komt uit een land dat geen geschikte overboekingsysteem heeft.
 • U een actieve mapper, en het betalen van de contributie een onredelijke last voor u betekent vanwege financiële moeilijkheden.

Houd er rekening mee dat er mogelijk wijzigingen zijn na de jaarlijkse algemene vergadering van 2019.

Talen

U kan een aanvraag indienen in een andere taal dan het Engels.

Waar meer informatie te vinden

Lees de Fee Waiver-handleiding (lidgeld-vrijstellingshandleiding) (EN) op de OSM-wiki voor meer informatie over het invullen van de formulieren, de procedure en de links naar de formulieren.

Hoe helpen, hoe actief deelnemen

Als u meer mensen uit uw gemeenschap wilt helpen lid te worden van de Stichting, kan u:

Dank u.

Werkgroep lidmaatschap

Het vergoedingsvrijstellingsprogramma is ontwikkeld onder leiding van het bestuur door de vrijwilligers van de Membership Working Group, met name dankzij Joost Schouppe, Michael Spreng en Steve Friedl die het reguliere werk met de griffier-secretaris hebben voortgezet.


Wil je deze en andere blogposts vertalen in jouw taal, stuur een e-mail naar communication@osmfoundation.org met onderwerp: Helpen met vertalingen in [uw taal]

De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het VK om het OpenStreetMap-project te ondersteunen. Het is gericht op het stimuleren van de groei, ontwikkeling en distributie van gratis geospatiale gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project, wordt financieel ondersteund door lidmaatschapsgelden en donaties en organiseert de jaarlijkse, internationale State of the Map-conferentie. Het heeft geen fulltime werknemers en ondersteunt het OpenStreetMap-project door het werk van onze vrijwilligerswerkgroepen. A.u.b., overweeg om lid te worden.

Oproep voor hulp bij vertaling van blogberichten en enquêtes

Wilt u berichten op blog.openstreetmap.org vertalen? Of enquêtes van de OpenStreetMap Foundation OpenStreetMap stichting in uw taal bekijken?
Dit is een oproep aan leden van de gemeenschap die in het verleden hebben geholpen met vertalingen of die nu willen helpen.

 • Je kan zoveel oude of nieuwe blogposts vertalen als je wilt, interesse tonen betekent niet dat je elke nieuwe post moet vertalen.
 • We willen mensen aanmoedigen om samen te werken! Als meer dan één persoon een vertaling kan maken, zouden we het geweldig vinden als u samenwerkt.

Blog post vertalingen

We willen de officiële blog op blog.openstreetmap.org beschikbaar maken in meer talen, en voor sommige van de bestaande talen moeten we de vertalingen van recente blogposts nog uitvoeren. Deze zijn eenvoudig en we zullen u helpen bij uw eerste vertaalstappen.

Extra hulp nodig voor vertalingen van enquêtes

Voor enquêtes hebben we zowel hulp nodig bij het vertalen van de vragen als bij het vertalen van de antwoorden. Om die reden zouden we heel blij zijn als lokale gemeenschappen zouden besluiten om kleine groepen te vormen die ons vrijwillig willen helpen. Houd er rekening mee dat iedereen die helpt met enquêtes toegang heeft tot informatie die mensen mogelijk privé willen houden. Daarom zal u een geheimhoudingsovereenkomst moet ondertekenen. Dat kan je doen via volgende link: overeenkomst van geheimhouding.

De OpenStreetMap Foundation zal 2-3 keer per jaar enquêtes opzetten. De volgende is gepland net voor de State of the Map 2019-conferentie en de vertaling van vragen begint deze week.

Volgende stap

Wil je helpen?
Stuur ons een e-mail naar communication@osmfoundation.org 
met als onderwerp: Helpen met vertalingen in [jouw taal]
en geef aan of u wilt helpen met vertalingen van blogposts, enquêtes of beide.

Dank je!

Werkgroep communicatie

De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het VK om het OpenStreetMap-project te ondersteunen. Het is gericht op het stimuleren van de groei, ontwikkeling en gratis distributie van geospatiale gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project, wordt financieel ondersteund door lidmaatschapskosten en giften, en organiseert de jaarlijkse, internationale conferentie State of the Map. Het heeft geen fulltime werknemers en ondersteunt het OpenStreetMap-project door het werk van vrijwilliger Werkgroepen. Overweeg om lid te worden en lees over ons programma vrijstelling van onkosten.

Enquête over wereldwijde en lokale gemeenschappen in OpenStreet.

Beeld : Harry Wood. Achtergrond : Michael Belew (publiek domein).
OSM logo : Ken Vermette (cc-by-sa & trademarks apply)

Voorafgaand aan “de stand van zaken van de kaart 2019“, willen we met deze enquête de gemeenschappen over de hele wereld, vooral de stemmen die we anders misschien niet zouden horen, bereiken. Dit zal geen kwantitatieve enquête zijn. Omdat we dit door al onze netwerken laten circuleren, kan het niet eens een representatieve steekproef van de OSM-gemeenschap geven.

Het eerstvolgende grote feit is de stand van zaken van de kaart 2019 (“State of the Map (SotM) “). We willen de discussies daar aanzwengelen. SotM is de plek waar mensen van over de hele wereld elkaar ontmoeten en met elkaar omgaan. In dit onderzoek willen we ons richten op communicatie en wat er wereldwijd gebeurt. Wat doen mensen in Bali, Wit-Rusland en Brazilië? Is er een lokale gemeenschap? Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe raken we allemaal betrokken bij de wereldwijde gemeenschap?


We willen graag zien hoe de lokale gemeenschappen verbonden zijn met de wereldwijde OpenStreetMap-gemeenschap. Welke acties moet de OpenStreetMap Foundation ondernemen? Welke zorgen en ideeën heeft de gemeenschap? Houd er rekening mee dat dit op geen enkele manier een stemming is, maar eerder een manier om informatie te verzamelen, om beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

We moedigen mensen aan om samen te komen, te discussiëren en zelfs groepsantwoorden te geven. U kunt ervoor kiezen rechtstreeks aan het bestuur te reageren of je kan aangeven dat je reactie openbaar, maar anoniem, mag worden gedeeld.


https://osmf.limequery.org/428835

Einde van de enquête: 21 augustus 2019

Mogelijkheid om het antwoord te verbeteren: u kunt het antwoord verbeteren, aanpassen.

Opmerking: schakel JavaScript in en zorg ervoor dat uw adblocker niet interfereert. Misschien wilt u antwoorden met vrije tekst, dit in een tekstdocument opslaan en het vervolgens in de enquête plakken. Stuur dit in een e-mail naar dorothea@osmfoundation.org als u problemen ondervindt.

Over privacy

We verzamelen alle antwoorden. Antwoorden kunnen persoonlijke informatie bevatten die u hebt verstrekt, zoals: land, OSM-gebruikersnaam, e-mailadres, jaren van toewijzing, of u zich identificeert als een mapper / OSMF-lid / enz.

 • U moet enkel de eerste vraag beantwoorden, deze over u toestemming.
 • Voor privacy aangelegenheden over de vragenlijst, stuur een e-mail naar privacy@osmfoundation.org .

Over vertalingen

Communityleden hebben zich vrijwillig aangemeld en de enquête in hun taal/talen vertaald. Bedankt!

Links die u kunt delen

Engels (Basis taal): https://osmf.limequery.org/428835?lang=en
Chinees (vereenvoudigd): https://osmf.limequery.org/428835?lang=zh-Hans
Chinees (Traditioneel; Hong Kong): https://osmf.limequery.org/428835?lang=zh-Hant-HK
Frans: https://osmf.limequery.org/428835?lang=fr
Duits: https://osmf.limequery.org/428835?lang=de
Hongaars: https://osmf.limequery.org/428835?lang=hu
Italiaans: https://osmf.limequery.org/428835?lang=it
Lithuaniaans: https://osmf.limequery.org/428835?lang=lt
Persisch: https://osmf.limequery.org/428835?lang=fa
Portuguees (Braziliaans): https://osmf.limequery.org/428835?lang=pt-BR
Spaans: https://osmf.limequery.org/428835?lang=es

Helpen met vertalingen
Als u wilt helpen bij het vertalen van antwoorden uit de bovenstaande talen, ondertekent u deze geheimhoudings overeenkomst en stuurt u deze naar communication@osmfoundation.org met als onderwerp “Helping with translations in [taal]”. Dank je.

De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het VK om het OpenStreetMap-project te ondersteunen. Het is gericht op het stimuleren van de groei, de ontwikkeling en de distributie van gratis geospatiale gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project, wordt financieel ondersteund door lidmaatschapsgelden en donaties, organiseert de jaarlijkse internationale conferentie over de stand van zaken van de kaart: “State of the Map -conferentie”. Het heeft geen fulltime werknemers en ondersteunt het OpenStreetMap-project door het werk van onze vrijwilligers werkgroepen. Overweeg om lid te worden en lees over ons programma vrijstelling van onkosten.

Vier het 15e OSM-jubileum met een verjaardagsfeest!

Het 15e jubileum van OpenStreetMap-jubileum vieren we dit jaar 10 augustus 2019!
OSM-logo van Ken Vermette

De “verjaardag” van OpenStreetMap is verloren gegaan in de doolhof van de tijd. Wij vieren de verjaardag van OpenStreetMap op of rond 9 augustus, datum van de registratie van de domeinnaam OpenStreetMap.org-. Het concept van OpenStreetMap dateert van vóór de registratie van de domeinnaam, maar ons lijkt dat een geschikte jubileumdatum.

Dit jaar vieren we de verjaardag, het jubileum, 10 augustus!

Richt jij een feestje in ?

Hoe een gemeenschapsfeestje op gang brengen?

 • Neem contact op met OSMers bij u in de buurt en praat onderling. Beslis wat je wilt doen.
 • Het kan zo groot of zo klein zijn als je wilt. Een paar mensen ontmoeten elkaar voor wat eten / drinken, of een groter evenement.
 • Nodig nieuwe mensen uit! Het kan een geweldige manier zijn om de OSM bekendheid te verspreiden. Promoot uw evenement.
 • Je kunt een verjaardagstaart maken / bestellen. Zie eerdere voorbeelden van OSM-cakes voor inspiratie. Vergeet de toekenning niet!
 • Als u foto’s maakt, kunt u deze achteraf delen op de OSM-wiki.
 • Bewerk deze wikipagina en plaats details van je evenement erin.
 • Onthoud een kernprincipe van OSM: “Veel plezier!”

Als wiki-bewerking niet jouw ding is, stuur dan een e-mail naar communicatie@osmfoundation.org met de details van jou evenement, we zullen het toevoegen 🙂

Er zijn al evenementen gepland in Japan, Wit-Rusland, Duitsland en de VS.
Doe met ons mee!


Wil je Engelse blogposts vertalen in jouw taal ..? Stuur ons een e-mail naar communication@osmfoundation.org met onderwerp: Helping with translations in [your language]

OpenStreetMap werd opgericht in 2004 en is een internationaal project met het doel een  wereldkaart te maken en deze gratis ter beschikking te stellen. Daartoe verzamelen wij, – duizenden vrijwilligers -, gegevens over wegen, spoorwegen, rivieren, bossen, gebouwen en nog veel meer wereldwijd. Onze kaartgegevens kunnen door iedereen gratis worden gedownload en voor elk doel worden gebruikt – inclusief commercieel gebruik. Het is mogelijk om uw eigen kaarten te maken die bepaalde functies, feiten benadrukken, routes te berekenen, enz.. OpenStreetMap wordt steeds vaker gebruikt wanneer men kaarten nodig heeft die zeer snel of gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt.