Aankondiging van de oproep voor mogelijke betoelaging – subsidiëring voor de uitwerking van projecten van de OSM Stichting.

2020 wordt het eerste jaar dat de OSM Stichting het nieuwe micro-betoelagingsproject zal uitvoeren. De komende weken hopen we van u te horen over een gedurfd, gemeenschapsgedreven en impactvol OpenStreetMap-projectidee dat kan genieten van een microsubsidie tot 5000 euro. We verwelkomen een breed scala aan projecten, met als minimumvereiste een duidelijke verbinding met OpenStreetMap.

Wat is een microbetoelaging? In ons geval gaat het om een bescheiden bedrag dat aan aanvragers wordt toegekend om de directe uitgaven van een project te financieren. Voor een idee van succesvolle projecten, kunt u een kijkje nemen bij de winnaars van de micro-gesubsidieerde projecten 2019 van het Humanitarian OpenStreetMap Team. Houd er rekening mee dat de OSM Foundation (OSMF) een bredere focus heeft dan de humanitaire sector, die onze wereldwijde gemeenschap omvat, en verwelkomt applicaties met elke focus die betrekking heeft op OpenStreetMap. We moedigen aanvragers met name aan om na te denken over de kernwaarden van de missie van de OSMF en hoe elk micro-gesubsidieerd project daarin kan passen.

Het OSMF Microsubsidiëringsprogramma richt zich op eenvoudige subsidievoorstellen en we zullen snel beslissen wat we zullen financieren. Ons doel is om een ingewikkeld en lang aanvraag- en beslissingsproces te vermijden. U moet een kort en beknopt voorstel indienen en we zijn van plan om de winnaars snel aan te kondigen.

We moedigen inzendingen van individuen, groepen en organisaties aan die een duidelijk idee hebben wat ze willen nastreven. Elk project moet binnen 12 maanden, na toekenning van de microsubsidie, in het voorjaar zijn afgerond. Microsubsidies staan open voor alle OSMF-leden en kunnen in elke taal worden ingediend. Als u nog geen lid bent van OSMF, kunt u zich aanmelden tot het moment dat u een microsubsidieaanvraag indient en in aanmerking komt voor een prijs. Houd er rekening mee dat er een programma voor actieve bijdragers is waarmee u gratis lid kunt worden van de OSMF.

In het licht van de aanhoudende gezondheidscrisis met betrekking tot COVID19, zullen we geen microsubsidies toekennen voor projecten waarvoor offline groepsbijeenkomsten en persoonlijke bijeenkomsten nodig zijn, hoewel deze ideeën zeker waardevol zijn voor toekomstige rondes.

Financiering kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Mogelijk hebt u hulpmiddelen en benodigdheden nodig voor het in kaart brengen van activiteiten, geld voor trainingsmateriaal, technologiekosten voor een reeks virtuele mapathons, prijzen voor een online codeer-, mapping- of schrijfwedstrijd en nog veel meer voorbeelden. Omarm alstublieft uw eigen creativiteit en voel u niet beperkt door de vele voorbeelden.

We raden u aan om uw lokale OpenStreetMap-gemeenschap te raadplegen wanneer u een microsubsidieaanvraag plant. Zorg ervoor dat u zich houdt aan de gemeenschapsrichtlijnen in het kader van het project. Als u wordt geaccepteerd voor een microsubsidie, bent u verantwoordelijk voor het rapporteren van de voortgang, het ondertekenen van een subsidieovereenkomst en het volgen van de gedetailleerde regels voor microsubsidiëring. Er wordt sterk aangeraden dat uw project de financiering gebruikt om vrijwilligerswerk een bredere en sterkere impact te geven dan zonder financiering.

The call for microgrants will open on April 19th, 2020 and we will continue to accept applications through May 10th, 2020. In order to submit,  visit the OSM Wiki page and click on “Start your application” to enter the template. When this is complete, send a message to microgrants at osmfoundation.org. We also encourage sharing your application on osmf-talk when it is submitted. If you need help with the submission process, please feel free to contact the Microgrants Committee for help. If you don’t have enough time to prepare your plan and application, please consider submitting it in a possible future round of microgrants.

De oproep voor microsubsidies wordt geopend op 19 april 2020 en we blijven aanvragen tot en met 10 mei 2020 aannemen. Om in te dienen, gaat u naar de OSM Wiki-pagina en klikt u op “Start uw aanvraag” om het aanvraagformulier te activeren en in te vullen. Als dit is voltooid, stuur dan een bericht naar microgrants@osmfoundation.org. We moedigen ook aan om uw aanvraag op osmf-talk te delen wanneer deze wordt ingediend. Als je hulp nodig hebt bij het indienen, neem dan gerust contact op met de Microgrants Commissie voor hulp. Als je niet genoeg tijd hebt om je plan en aanvraag voor te bereiden, overweeg dan om het in te dienen in een mogelijke toekomstige ronde van microsubsidiëring.

Once the submission period closes on May 10th, we invite the community to review the complete list of submissions and provide feedback on the wiki page. We also will accept feedback by email to microgrants at osmfoundation.org and via osmf-talk

Zodra de inzendingsperiode op 10 mei is afgelopen, nodigen we de community uit om de volledige lijst met inzendingen te bekijken en feedback te geven op de wikipagina. We accepteren ook feedback per e-mail aan microgrants@osmfoundation.org en via osmf-talk.

Volledige tijdslijn:

  • 19 april: opening van de oproep voor microsubsidies
  • 10 mei: einddatum van de inschrijvingen (23:59 Pacific Time Zone, USA). 
  • 10 mei ( te overwegen na discussie): beging van de discussieperiode binnen de gemeenschap
  • Eind mei: aankondiging van de toegekende projecten

Voor meer details zie de volledige regels en richtlijnen op de OSM-wiki en neem bij vragen contact met ons op via microgrants@osmfoundation.org. Dit is de eerste keer dat de OSMF een dergelijke activiteit sponsort, en we kijken ernaar uit om samen te leren hoe dit onze gemeenschap ten goede komt en hoe we een transparant, effectief en inclusief microsubsidiëringsprogramma voor alle betrokkenen kunnen opbouwen. We zijn dankbaar voor de mogelijkheid om geld beschikbaar te stellen aan de gemeenschap en we hopen uw ideeën de komende weken te horen.

Chris Beddow, OSMF Microsubsidiëringsgroep voorzitter

Het micro-betoelagingsproject wordt georganiseerd door de OpenStreetMap Foundation. De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het Verenigd Koninkrijk ter ondersteuning van het OpenStreetMap-project. Het heeft als doel het bevorderen van de groei, ontwikkeling en distributie van gratis georuimtelijke gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project en u kan het ondersteunen door lid te worden. Het State of the Map Organisatie Commitee is een van onze vrijwilligerswerkgroepen.

OpenStreetMap is opgericht in 2004 en is een internationaal project om een gratis wereldkaart te maken. Hiervoor verzamelen wij, duizenden vrijwilligers, gegevens over wegen, spoorwegen, rivieren, bossen, gebouwen en nog veel meer wereldwijd. Onze kaartgegevens kunnen door iedereen gratis worden gedownload en voor elk doel worden gebruikt – inclusief commercieel gebruik. Het is mogelijk om uw eigen kaarten te maken die bepaalde kenmerken benadrukken, om routes te berekenen enz. OpenStreetMap wordt steeds vaker gebruikt wanneer men kaarten nodig heeft die zeer snel of gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt.

This post is also available in: Engels Frans Italiaans Portugees, Brazilië Spaans Pools Albaans