Gemeenschappelijk persbericht van OSMF en GraphHopper: GraphHopper Routingmotor 1.0 vrijgegeven

Notitie: De OpenStreetMap Foundation en GraphHopper publiceren dit gezamenlijke persbericht omdat GraphHopper een Gouden Lid is van de OSM stichting van GraphHopper GmbH. Als u ook lid wilt worden van OSMF stichting, kunt u zich aansluiten bij https://join.osmfoundation.org/corporate-membership/.

Op 25 mei werd vrijgave van de versie 1.0 van de open source GraphHopper routingmotor aangekondigd. De eerste versie 0.1 van de routeringmotor werd uitgebracht in 2013 en is sindsdien uitgegroeid tot een volwassen oplossing die sinds eind 2014 op openstreetmap.org is geïntegreerd en nu door duizenden bedrijven over de hele wereld wordt gebruikt.

De nieuwe release bevat een snelle alternatieve route functie, evenals een nieuwe aanpasbare routing die mensen in staat stelt om het routing gedrag aan te passen, zelfs zonder kennis van programmeren.

Nieuwe functie van de GraphHopper Routingmotor: snel alternatieve routes
Persoonlijk aanpasbare routing: Hier wordt de fietsmodus gedwongen om officiële fietsroutes te volgen al betekent dit soms een grote omweg. Een andere mogelijkheid een fietscargo waarbij de breedte van de route wordt verrekend.

Voor een demo en meer details over de nieuwe mogelijkheden,kijk in graphhopper.com

Een belangrijke speler in de GraphHopper gemeenschap is de GraphHopper GmbH. De missie van de GraphHopper GmbH is om de routing software basis van de toekomst te bouwen, met zoveel mogelijk open source software en ook gebruikmakend van open data, zoals OpenStreetMap. De GraphHopper GmbH ondersteunt het OpenStreetMap-project met het sponsoren van de routingdienst voor openstreetmap.org, met het gebruik en de verbetering van de gegevens en het verspreiden van het woord. Sinds 2018 is de GraphHopper GmbH ook Gouden Bedrijfslid van de OSMF.

Wat is GraphHopper
De GraphHopper Routingmotor is een open source softwareproject dat in 2012 is gestart. De GraphHopper GmbH is een bedrijf dat in 2016 in Duitsland is opgericht om de ontwikkeling van zijn open source projecten zoals de GraphHopper Routingmotor en jsprit te ondersteunen.

GraphHopper routing is geïntegreerd in www.openstreetmap.org, samen met OSRM routing.

Wat is OpenStreetMap Foundation.

De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het Verenigd Koninkrijk ter ondersteuning van het OpenStreetMap-project. Het heeft als doel het bevorderen van de groei, ontwikkeling en distributie van gratis georuimtelijke gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project en u kan het ondersteunen door lid te worden. Het State of the Map Organisatie Commitee is een van onze vrijwilligerswerkgroepen.

Wat is Open Street Map

OpenStreetMap is opgericht in 2004 en is een internationaal project om een gratis wereldkaart te maken. Hiervoor verzamelen wij, duizenden vrijwilligers, gegevens over wegen, spoorwegen, rivieren, bossen, gebouwen en nog veel meer wereldwijd. Onze kaartgegevens kunnen door iedereen gratis worden gedownload en voor elk doel worden gebruikt – inclusief commercieel gebruik. Het is mogelijk om uw eigen kaarten te maken die bepaalde kenmerken benadrukken, om routes te berekenen enz. OpenStreetMap wordt steeds vaker gebruikt wanneer men kaarten nodig heeft die zeer snel of gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt.

This post is also available in: Engels Frans Galicische Portugees, Brazilië Spaans Pools