Deel uw mening over de sterke en zwakke punten van OSM en de kansen en bedreigingen waarmee OSM wordt geconfronteerd!

Allan Mustard, de nieuwe voorzitter van het OSMF-bestuur vraagt de leden van de OSM-gemeenschap om hun mening te delen over de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor OSM. Sterke en zwakke punten verwijzen naar interne facetten van OSM waarover wij, de gemeenschap, controle hebben. Kansen en bedreigingen zijn externe invloeden waarmee we kunnen en in sommige gevallen moeten omgaan.

Deel uw mening op deze pagina:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_SWOT
(je hebt een OSM wiki-account nodig registreer hier)

Allan schrijft:
One usual practice in SWOT analysis is “brainstorming”. There are two rules of brainstorming. First, no idea is bad. All ideas are good and may be added to the list. We are in that phase, so no matter how crazy or unusual your idea may be, if you believe it is a genuine SWOT, put it down. We will sort out the good from the less good later. Second, no ad hominem (i.e., personal) attacks. If somebody puts something on this page that you don’t like, express your opinion politely later on.

” Een gebruikelijke praktijk in SWOT-analyse is “brainstormen”. Er zijn twee brainstormregels.
Ten eerste: er is geen idee slecht. Alle ideeën zijn goed en kunnen aan de lijst worden toegevoegd. We zitten in die fase, dus hoe gek of ongebruikelijk je idee ook is, als je denkt dat het een echte SWOT is, geef het aan. We zullen het goede van het minder goede later uitzoeken.
Ten tweede, geen ad hominem (d.w.z. persoonlijke) aanvallen. Als iemand op deze pagina iets plaatst dat u niet bevalt, maak uw mening dan later beleefd kenbaar .”

Je bent van harte welkom om de beginpagina in andere talen te vertalen en toe te voegen aan de OSM-wiki. Als u niet weet hoe, stuur ons dan een e-mail naar communication@osmfoundation.org

Referentiematerialen over dit type analyse staan op de wikipagina.
wikipagina. Discussie over de analyse kan plaatsvinden op de OSM wiki en de OSM dagboeken.

Bedankt voor Uw deelname:)

OSM Communicatie Werkgroep

Wil je deze en andere blogposts vertalen in jouw taal ..? Stuur ons een e-mail naar  communication@osmfoundation.org  met onderwerp: “Helpen met vertalingen in [uw taal]”

De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het VK om het OpenStreetMap-project te ondersteunen. Het is gericht op het stimuleren van de groei, ontwikkeling en distributie van gratis geospatiale gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project, wordt financieel ondersteund door lidmaatschapsgelden en donaties en organiseert de jaarlijkse, internationale State of the Map-conferentie. Het heeft geen fulltime werknemers en ondersteunt het OpenStreetMap-project door het werk van onze vrijwilligerswerkgroepen. A.u.b., overweeg om lid te worden.


OpenStreetMap werd opgericht in 2004 en is een internationaal project om een gratis wereldkaart te maken. Daartoe verzamelen wij, – duizenden vrijwilligers -, gegevens over wegen, spoorwegen, rivieren, bossen, gebouwen en nog veel meer wereldwijd. Onze kaartgegevens kunnen door iedereen gratis worden gedownload en voor elk doel worden gebruikt, inclusief commercieel gebruik. Het is mogelijk om uw eigen kaarten te produceren die bepaalde functies markeren, om routes te berekenen enz. OpenStreetMap wordt steeds vaker gebruikt wanneer men kaarten nodig heeft die zeer snel of gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt.

This post is also available in: Engels Frans Portugees, Brazilië Kroatisch