Gemakkelijker lid worden van de OpenStreetMap Foundation

Om lid te worden van OpenStreetMap Foundation wordt steeds een contributie gevraagd (£ 15 per jaar, die u kan betalen via PayPal of overschrijving). Als u echter bij het OpenStreetMap-project betrokken bent en deze lidmaatschapskost niet kan betalen, kunnen wij U dit kwijtschelden. Sommige OSMers wonen in een land onder economische sanctie / embargo (en dus zonder PayPal). Anderen zijn in landen waar de overschrijvingskosten de kosten van lidmaatschap overschrijden. Nog anderen leven onder omstandigheden waarin deze vergoeding alleen al een aanzienlijke persoonlijke financiële last zou vormen. Een van de belangrijkste redenen voor het Membership Fee Waiver (het vrijstellen van het lidmaatschap geld) -programma streeft ernaar om de groep mappers representatiever te zijn over de hele wereld.

Om dit aan te pakken, is het Fee Waiver Program opgezet, om, voor degenen die in aanmerking komen, kosteloos een geassocieerd lidmaatschap van de Foundation te verlenen Deze vrijstelling van lidmaatschapsgeld is wel afhankelijk afhankelijk van een jaarlijkse verlenging.

Enkele redenen om lid te worden van de OSMF

Als lid van de Stichting krijgt U een stem bij het bepalen van de toekomstige richting van het project door

  • deel te nemen aan de discussies tussen leden
  • te stemmen bij de jaarlijkse OSM Foundation-verkiezingen voor het bestuur dat het project stuurt.

Zonder lid te zijn kunt u OpenStreetMap nog steeds bewerken door een gratis account aan te maken op https://www.openstreetmap.org en de Stichting te helpen door lid te worden van een van de werkgroepen.

Verkiesbaarheid

Momenteel komt u in aanmerking voor het aanvragen van een vrijstelling van lidmaatschapsgeld als:

  • U een actieve mapper bent en komt uit een land dat geen geschikte overboekingsysteem heeft.
  • U een actieve mapper, en het betalen van de contributie een onredelijke last voor u betekent vanwege financiële moeilijkheden.

Houd er rekening mee dat er mogelijk wijzigingen zijn na de jaarlijkse algemene vergadering van 2019.

Talen

U kan een aanvraag indienen in een andere taal dan het Engels.

Waar meer informatie te vinden

Lees de Fee Waiver-handleiding (lidgeld-vrijstellingshandleiding) (EN) op de OSM-wiki voor meer informatie over het invullen van de formulieren, de procedure en de links naar de formulieren.

Hoe helpen, hoe actief deelnemen

Als u meer mensen uit uw gemeenschap wilt helpen lid te worden van de Stichting, kan u:

Dank u.

Werkgroep lidmaatschap

Het vergoedingsvrijstellingsprogramma is ontwikkeld onder leiding van het bestuur door de vrijwilligers van de Membership Working Group, met name dankzij Joost Schouppe, Michael Spreng en Steve Friedl die het reguliere werk met de griffier-secretaris hebben voortgezet.


Wil je deze en andere blogposts vertalen in jouw taal, stuur een e-mail naar communication@osmfoundation.org met onderwerp: Helpen met vertalingen in [uw taal]

De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het VK om het OpenStreetMap-project te ondersteunen. Het is gericht op het stimuleren van de groei, ontwikkeling en distributie van gratis geospatiale gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project, wordt financieel ondersteund door lidmaatschapsgelden en donaties en organiseert de jaarlijkse, internationale State of the Map-conferentie. Het heeft geen fulltime werknemers en ondersteunt het OpenStreetMap-project door het werk van onze vrijwilligerswerkgroepen. A.u.b., overweeg om lid te worden.

This post is also available in: Engels Frans Galicische Italiaans Portugees, Brazilië Spaans Litouws