Propozycja powołania Zespołu ds. Rozwiązywania Sporów Dotyczących Oprogramowania

W skrócie

Po konsultacjach z udziałem społeczności i członków Fundacji za pośrednictwem, odpowiednio, list mailingowych OSM-talk oraz OSMF-talk, oraz w odpowiedzi na potrzeby wyrażone przez deweloperów iD, Zarząd Fundacji OSM proponuje powołanie niedużego zespołu – Zespołu ds. Rozwiązywania Sporów Dotyczących Oprogramowania („Zespół”) – mającego za zadanie doraźne rozwiązywanie sporów powstających wokół funkcji edytora iD. Inne projekty oprogramowania związane z OSM mogłyby również, wedle własnej woli, korzystać z pomocy Zespołu. Prosimy o dzielenie się uwagami do poniższej propozycji za pośrednictwem listy mailingowej OSM-talk (zapisz się do OSM-talk tutaj).

Kontekst

Wskutek emocjonalnych reakcji niektórych uczestników sporów, kontrowersje, jakie pojawiły się w związku ze zmianami w iD, stały się zagrożeniem dla projektu – mimo tego, że w stosunku do całkowitej liczby aktualizacji, modyfikacji i ulepszeń, którym z biegiem czasu poddany został edytor iD, są dosyć rzadkie. Kontrowersje te są niepożądane i nie można pozwolić, by szkodziły OpenStreetMap oraz jej społeczności. Dlatego też, idąc za sugestią deweloperów iD, Fundacja OSM poszukuje metody polubownego rozwiązywania wszelkich powstających sporów za pośrednictwem mechanizmu, który będzie ostatecznie pod kontrolą społeczności OSM.

Propozycja

Zarząd Fundacji („Fundacja”) OpenStreetMap ustanowi Zespół ds. Rozwiązywania Sporów Dotyczących Oprogramowania („Zespół”), składający się z pięciu członków. Nominację do wejścia w skład Zespołu będzie mógł otrzymać każdy członek Fundacji. Dozwolone będzie nominowanie samego siebie (zgłaszanie się jako ochotnik). Zarząd dokona wyboru pięciu osób spośród nominowanych.

Na wstępnym etapie Zespół będzie zajmował się wyłącznie sporami wokół funkcji edytora iD. Jeżeli następnie twórcy innego oprogramowania związanego z OSM zechcą skorzystać z pomocy Zespołu, bedą mogli wnioskować o włączenie projektu do zakresu kompetencji Zespołu. Przystąpienie do współpracy z Zespołem będzie dobrowolne i nie będzie miało wpływu na, przykładowo, decyzje Fundacji związane z finansowaniem.

Po włączeniu projektu oprogramowania do zakresu kompetencji Zespołu, Zespół staje się, bez wyjątku, miejscem do rozstrzygania sporów wokół tego projektu, których nie dało się rozwiązać na drodze swobodnej dyskusji i przy udziale kierownictwa projektu. Deweloperzy będą mogli w dowolnym momencie wnioskować o rozstrzygnięcie sporu. Także członkowie społeczności projektu będą mogli, po poinformowaniu deweloperów o problemach oraz działając w dobrej wierze, wnioskować o rozstrzygnięcie sporu przez Zespół. Zespół będzie mógł odmówić rozpatrzenia wniosków, wokół których wciąż trwa dyskusja wewnątrz społeczności, lub wniosków, które uzna za obraźliwe, powtarzalne, niepoważne lub fałszywe. Członkowie społeczności będą mogli odwołać się do Zarządu Fundacji OSM, jeżeli uznają, że wniosek został niesłusznie odrzucony.

Zespół będzie uprawniony do zwrócenia się o pomoc do ekspertów danego zagadnienia w celu zbadania i rozwiązania problemów, na przykład dotyczących szablonów tagowania. Zespół zbada wszystkie strony sporu i wyda orzeczenie. W przypadku kwestii związanych z tagowaniem, Zespół będzie odradzał stosowanie kontrowersyjnych szablonów i reguł walidacji, niepodpartych solidnymi i stabilnymi normami społeczności. Zespół będzie bazował na istniejącej dokumentacji, najnowszych głosowaniach wśród społeczności, statystykach użytkowania i poprzednich dyskusjach, ponadto będzie mógł zwoływać ekspertów do merytorycznych zagadnień. Występując z wnioskiem o uwzględnienie w zakresie kompetencji Zespołu, deweloperzy z góry wyrażają zgodę na związanie się z jego decyzjami.

Kadencja

Kadencja członków Zespołu będzie trwać dwa lata, z tym wyjątkiem, iż przez pierwszy rok działalności kadencja dwóch członków Zespołu będzie trwać jeden rok. W ten sposób co roku w skład zespołu potencjalnie wejdą dwie lub trzy nowe osoby, co pozwoli na zachowanie ciągłości i pamięci instytucjonalnej. Dany członek będzie mógł sprawować maksymalnie trzy kadencje z rzędu. Do pełnienia kolejnej kadencji członek będzie mógł zostać wybrany po przerwie o długości równej przynajmniej jednemu okresowi kadencji.

Skład Zespołu, konflikty interesów

Członkowie Zespołu będą musieli posiadać doświadczenie jako wolontariusze w projekcie OpenStreetMap. Przy powoływaniu członków Zarząd będzie dążył, by skład Zespołu odzwierciedlał wszystkie interesy całej społeczności OpenStreetMap. Członkowie nie będą mogli uczestniczyć w sprawach dotyczących oprogramowania rozwijanego, częściowo lub całkowicie, przez współpracowników tej samej organizacji. Zespół będzie objęty zasadami dotyczącymi konfliktów interesów analogicznymi do tych stosowanych w odniesieniu do Zarządu Fundacji OSM oraz grup roboczych.

Przejrzystość

Decyzje Zespołu będą utrwalane na stronie internetowej Fundacji OSM, w ramach której Zespół będzie posiadał własną podstronę.

Ewaluacja

Decyzja o utworzeniu Zespołu zostanie poddana ewaluacji przez Zarząd oraz poddana dyskusji w gronie członków Fundacji po upływie jednego roku.

Przed utworzeniem Zespołu oraz w ramach ewaluacji Zarząd Fundacji OSM zweryfikuje, czy żadne z istniejących grup roboczych nie są zainteresowane przejęciem zadań Zespołu i włączeniem ich do własnego zakresu kompetencji.

Prośba o uwagi

Prosimy o dzielenie się swoimi komentarzami za pośrednictwem listy mailingowej OSM-talk (zapisz się do OSM-talk tutaj).

Allan Mustard
Przewodniczący w Zarządzie Fundacji OpenStreetMap

Tłumaczenie: Mateusz Bartczak.

Otrzymuj powiadomienia o nowych wpisach na naszym blogu: zasubskrybuj kanał RSS!

Fundacja OpenStreetMap jest organizacją non-profit, utworzoną w celu wsparcia projektu OpenStreetMap. Jest dedykowana wspieraniu wzrostu, rozwoju i dystrybucji darmowych danych geoprzestrzennych, z których każdy może korzystać i je udostępniać. Fundacja OpenStreetMap jest właścicielem i zajmuje się utrzymaniem infrastruktury projektu OpenStreetMap. Fundacja jest wspierana finansowo przez składki członkowskie i darowizny oraz organizuje coroczną, międzynarodową konferencję State of the Map. Fundacja nie zatrudnia żadnych pełnoetatowych pracowników oraz wspiera projekt OpenStreetMap poprzez pracę grup roboczych, w których skład wchodzą wolontariusze. Jeżeli chciałbyś zostać członkiem fundacji, więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

OpenStreetMap została utworzona w 2004 roku i jest międzynarodowym projektem mającym na celu stworzenie darmowej mapy świata. W tym celu my, tysiące wolontariuszy, zbieramy dane o drogach, liniach kolejowych, rzekach, lasach, budynkach i wielu innych obiektach na świecie. Uzyskane przez nas dane mapy mogą być pobierane za darmo przez każdego i wykorzystywane do dowolnych celów – także komercyjnych. Możliwe jest tworzenie własnych map, które wyróżniają niektóre funkcje, służą do wyznaczania tras, itp. OpenStreetMap jest coraz częściej wykorzystywana, gdy potrzeba mapy, którą można bardzo szybko i łatwo aktualizować.

This post is also available in: angielski francuski Galicyjski hiszpański