Jesteś aktywnym współtwórcą OSM? Teraz możesz w łatwy sposób dołączyć do Fundacji OpenStreetMap

Deutsch English Français Galego Polski Nederlands Русский

Dane mapy opracowane przez Autorów OpenStreetMap. Oficjalne logo OSM autorstwa Kena Vermette’a, CC-BY-SA 3.0, obowiązują znaki towarowe. Obraz autorstwa CWG, CC BY-SA 2.0.

Jeżeli wnosisz istotny wkład w OpenStreetMap, powinieneś mieć głos w Fundacji OpenStreetMap, wspierającej cały projekt, i móc głosować na wybranych przez siebie członków zarządu. Od teraz istnieje łatwiejszy i darmowy sposób na stanie się członkiem Fundacji OpenStreetMap:

Wolontariusze z Grupy Roboczej ds. Członkostwa Fundacji OSM niedawno wdrożyli program członkostwa dla aktywnych współtwórców, w ramach którego możesz łatwo ubiegać się o status Członka Stowarzyszonego Fundacji bez konieczności opłacenia składki członkowskiej.

Co mogę robić jako Członek Stowarzyszony Fundacji OSM?

 • Możesz głosować w wyborach do zarządu na wybranych przez siebie kandydatów.
 • Możesz uczestniczyć w głosowaniach dotyczących wybranych (lecz nie wszystkich) spraw podczas Walnych Zebrań.
 • Możesz uczestniczyć w dyskusjach między członkami odbywających się za pośrednictwem listy mailingowej członków Fundacji OSM (jeżeli jesteś już członkiem Fundacji, zarejestruj się tutaj – możesz również zapoznać się z ogólnodostępnym archiwum).
  • Subskrypcja listy mailingowej jest opcjonalna.
  • Istnieje opcja otrzymywania dziennych podsumowań, zawierających wszystkie wiadomości z danego dnia.
  • Jeżeli chcesz, możesz wysyłać maile we własnym języku 🙂
 • Możesz dumnie przyznać, że jesteś członkiem Fundacji OSM 🙂

Jak to działa?

Członkostwo stowarzyszone będzie automatycznie przyznawane maperom, którzy zawnioskują o członkostwo oraz w ciągu ostatniego roku (365 dni) przeznaczyli przynajmniej 42 dni na wnoszenie wkładu do OSM.

Nie wszyscy wnoszą wkład do projektu poprzez mapowanie – niektóre z najbardziej znanych osób na liście członków bardzo mało mapują. Mimo tego są bardzo zaangażowane, na przykład w organizowanie konferencji. Takie inne formy wnoszenia wkładu również powinny być uwzględniane. Jeżeli w ogóle nie mapujesz lub mapowałeś przez mniej niż 42 dni, będziemy oczekiwać od ciebie krótkiego opisu tego, co robisz dla OpenStreetMap. Następnie Zarząd zagłosuje nad Twoim wnioskiem.

Jak mogę sprawdzić ile dni przeznaczyłem na mapowanie?

 • Oszacowanie tej wielkości, które powinno być dokładne w większości przypadków, możesz uzyskać przy użyciu narzędzia Pascala Neisa How did you contribute.
 • Jeżeli posiadasz odpowiednią wiedzę techniczną i chciałbyś samodzielnie zweryfikować liczbę dni przeznaczonych na mapowanie, użyj API zestawów zmian OSM do sformułowania zapytania dotyczącego Twoich zestawów zmian. Możesz następnie zebrać i zliczyć wszystkie unikalne daty spod atrybutów created_at zestawów zmian.

Chciałbym skorzystać z programu dla aktywnych współtwórców i zostać członkiem!

● Jeżeli kwalifikujesz się na podstawie aktywności w mapowaniu (przynajmniej 42 dni przeznaczone na mapowanie w ciągu ostatnich 365 dni), prosimy o wypełnienie tego formularza, by zyskać status członka.

● Jeżeli kwalifikujesz się na podstawie innego wkładu do OpenStreetMap, prosimy o wypełnienie tego formularza oraz opisanie swojej aktywności.
Ogólny link:
https://join.osmfoundation.org/active-contributor-membership/

Jak wypełnić formularz?

Formularz dla osób aktywnych w mapowaniu (przynajmniej 42 dni w ciągu ostatnich 365 dni):

 1. Imię (pole wymagane).
 2. Nazwisko (pole wymagane).
 3. Kraj zamieszkania (pole wymagane).
 4. Adres email (pole wymagane).
 5. Nazwa użytkownika OpenStreetMap (pole wymagane).
  Twoja nazwa użytkownika jest używana w celu weryfikacji spełnienia warunku 42 dni przeznaczonych na mapowanie w ciągu ostatnich 365 dni. Na Twoje konto zostanie również wysłana odpowiednia wiadomość. Wielkość znaków w nazwie użytkownika ma znaczenie.
 6. Proszę o zapisanie mnie do listy mailingowej OSMF-talk (możesz zapisać się lub anulować subskrypcję samodzielnie).

Formularz dla pozostałych aktywnych osób

 1. Imię (pole wymagane).
 2. Nazwisko (pole wymagane).
 3. Kraj zamieszkania (pole wymagane).
 4. Adres email (pole wymagane).
 5. Nazwa użytkownika OpenStreetMap (pole wymagane).
  Twoja nazwa użytkownika jest używana w celu identyfikacji. Na Twoje konto zostanie wysłana odpowiednia wiadomość. Wielkość znaków w nazwie użytkownika ma znaczenie.
 6. Proszę o zapisanie mnie do listy mailingowej OSMF-talk (możesz zapisać się lub anulować subskrypcję samodzielnie).
 7. Podziel się z nami ogólnym zarysem Twojej aktywności dla OpenStreetMap (pole wymagane).
  Potrzebujemy sposobu na weryfikację Twojego wkładu. Z tego powodu zachęcamy do wspomnienia o znanych członkach społeczności lub organizacjach, z którymi współpracujesz oraz są świadomi Twojej działalności.

Często zadawane pytania

Jakie dane muszę przekazać?

 • Imię i nazwisko.
 • Nazwę użytkownika OSM.
 • Twój kraj zamieszkania.
 • Adres email (ten, na który mają być przesyłane formularze do głosowania oraz powiązany z dobrowolną subskrypcją listy mailingowej członków Fundacji OSM)

Jaki jest okres ważności członkostwa?

Podobnie jak w przypadku płatnego członkostwa, członkostwo uzyskane w ramach programu zwalniającego ze składki członkowskiej musi być odnawiane co roku. Po otrzymaniu przypomnienia wymagane będzie złożenie wniosku o odnowienie członkostwa, podobnego do pierwszej aplikacji. Spełnienie warunku 42 dni przeznaczonych na mapowanie w ciągu ostatniego roku zostanie sprawdzone w momencie złożenia wniosku o odnowienie. Alternatywnie, ponownie poprosimy Cię o wysłanie jednego/dwóch akapitów na temat swojej działalności dla OpenStreetMap.

Co jeszcze powinienem wiedzieć?

Zgodnie z wymogami prawa, każdy członek Fundacji OSM może przeglądać rejestr członków (przed udostępnieniem rejestru pytamy o uzasadnienie prośby; dalsze udostępnianie rejestru przed odbiorcę jest niedozwolone w większości przypadków). Informacje o tym, za pośrednictwem jakiego programu zostało uzyskane członkostwo, nie są udostępniane. W rejestrze widoczne będzie imię i nazwisko, kraj, email oraz jedna ze zgłoszonych nazw użytkownika OSM.

Jaki jest powód istnienia programu członkostwa dla aktywnych współtwórców?

Zapraszając bardziej aktywnych członków społeczności do przyłączenia się do Fundacji OSM, stajemy się odporniejsi na próby przejęcia Fundacji na drodze masowych rejestracji nowych członków. Uważamy, że nawet maperzy, dla których 15 funtów to nie jest duża kwota, będą bardziej skłonni dołączyć do Fundacji, jeżeli zostanie im zaoferowane darmowe członkostwo w zamian za dobrą pracę. Ponadto, ocena aktywnego udziału w projekcie jest łatwiejsza niż oszacowanie trudności finansowych oraz nie wymaga od wnioskującego podawania prywatnych informacji. Potencjalna utrata środków pochodzących ze składek od indywidualnych członków nie osłabia naszej stabilności finansowej. W rzeczywistości jest dosyć spora grupa członków, którzy z chęcią wspierają projekt kwotą wyższą niż 15 funtów. Takie darowizny nie muszą być w żaden sposób powiązane z członkostwem.

Dlaczego akurat 42 dni mapowania?

Sprawdzanie liczby dni przeznaczonych na mapowanie nie jest idealne, lecz potrzebujemy wskaźnika, który będzie obiektywny, nietrudny do weryfikacji oraz prosty do wyznaczenia i implementacji.
Dlaczego 42 dni? Jeżeli zmierzymy wkład członków Fundacji OSM, którzy mapują (83% wszystkich członków) poprzez liczbę dni przeznaczonych na mapowanie, mniej więcej połowa z nich mapuje więcej niż 42 dni w roku. W tym przypadku oczekujemy aktywności, która będzie „odrobinę powyżej średniej”.

42

W jaki sposób zmiany, które wprowadzam, są dzielone na dni?

W celu wyznaczenia liczby dni przeznaczonych na mapowanie korzystamy z oznaczenia czasu przypisanego do każdego zestawu zmian. Zwykle wszystkie zmiany w danym zestawie mają to samo oznaczenie czasowe. Dzień jest definiowany jako okres od północy do północy czasu UTC.

Czy płatne mapowanie też się liczy?

„Program dla aktywnych współtwórców” ma na celu zmierzenie Twojego zaangażowania w projekt. Uważamy, że w pierwszej kolejności przejawia się ono działalnością w ramach wolontariatu. Jeżeli zajmujesz się organizacją lub mapowaniem dla OSM w ramach swojej płatnej pracy, nie jest to koniecznie oznaka zaangażowania w projekt. Domyślnie nie uwzględniamy tego typu działań jako kwalifikujących się do tego typu członkostwa. Mimo tego nie krępuj się opisać swoją aktywność – Zarząd podejmie decyzję na drodze głosowania.

Czy nie da się oszukać tego mechanizmu?

Przedyskutowaliśmy przypadki naruszenia zasad. Po otrzymaniu wniosku, kontaktujemy się ze zgłoszonymi kontami OpenStreetMap przez system wiadomości OSM, by zweryfikować, że należą do osoby składającej wniosek. Oczywiście możliwe byłoby wysyłanie nieznaczących zmian, takich jak poruszanie jednym węzłem przez 60 dni, następnie przejście niezauważonym i otrzymanie członkostwa. Jednak to byłoby oszustwo – po ujawnieniu przez Grupę Roboczą ds. Członkostwa OSM, że wkład danego użytkownika jest nieznaczący, członkostwo mogłoby zostać odebrane.


Co się stanie z poprzednim programem zwolnienia ze składki członkowskiej?

Program członkostwa dla aktywnych współautorów zastępuje dawny program „umorzenia składek” (aktywny od stycznia 2018), w którym opłata członkowska była uchylana w sytuacjach trudności finansowych lub braku odpowiedniego sposobu przekazywania środków. Zmiana stała się możliwa po głosowaniu podczas Corocznego Walnego Zebrania w 2019 roku. Kryteria „trudności finansowych” oraz „braku odpowiedniego sposobu przekazywania środków” zostaną całkowicie wycofane – nawet w poprzednim programie oczekiwaliśmy od dołączającej osoby wykazania pewnego rodzaju wkłady w projekt, dlatego jest duża szansa, że teraz również będzie kwalifikować się do skorzystania z nowych zasad.

Jakie są inne opcje, by zostać członkiem?

Niezmiennie możesz stać się Członkiem Zwykłym lub Członkiem Stowarzyszonym Fundacji przez zapłatę składki członkowskiej w wysokości 15 funtów.

Główne różnice między Członkami Zwykłymi a Stowarzyszonymi to:

 • Zwykli członkowie muszą podawać swój pełny adres zamieszkania.
 • Zwykli członkowie mogą głosować we wszystkich sprawach podczas Walnych Zebrań. Członkowie Stowarzyszeni są uprawnieni do głosowania tylko w niektórych sprawach.
 • Zwykli członkowie mogą kandydować do zarządu i stawać się jego członkami.

Istnieje możliwość zmiany typu członkostwa. Skontaktuj się z Grupą Roboczą ds. Członkostwa, by uzyskać więcej informacji (adres email poniżej).

OpenStreetMap logo with magnifying glass, showing stick figures.
Logo Grupy Roboczej ds. Członkostwa bazujące na oficjalnym logo OSM autorstwa Kena Vermette’a, CC-BY-SA 3.0, obowiązują znaki towarowe. Postacie autorstwa Pascala Neisa, powielane za pozwoleniem.

Chciałbym pomóc wolontariuszom w Grupie Roboczej ds. Członkostwa Fundacji OSM!

Dziękujemy 🙂 Potrzebujemy Twojej pomocy, zaś ty możesz wiele zmienić dołączając do naszej Grupy Roboczej. Prześlij nam wiadomość na adres membership@osmfoundation.org.

Jako członek Grupy Roboczej ds. Członkostwa, możesz nam pomóc przy:

 • Administrowaniu rejestrem członków.
 • Udzielaniu odpowiedzi na rutynowe pytania o typ posiadanego członkostwa (normalne lub stowarzyszone) oraz o termin odnowienia członkostwa.
 • Manualnej pracy przy uzgadnianiu otrzymanych przelewów bankowych z nowymi lub odnawianymi członkostwami.
 • Rozwiązywaniu problemów związanych z rejestracją lub odnawianiem członkostwa.

Jeżeli dołączysz, możesz być zaangażowany na tyle, na ile masz na to ochotę.

Mam jeszcze inne pytanie!

Zapraszamy do kontaktu pod adresem membership@osmfoundation.org.

Cute half-blobs with eyes, holding sticks with maps.
Rysunek autorstwa Tintao, CC BY-SA 2.0, zmodyfikowana.

Tłumaczenie: Mateusz Bartczak.

Otrzymuj powiadomienia o nowych postach na naszym blogu: zasubskrybuj kanał RSS!

Chciałbyś tłumaczyć wpisy na naszym blogu na swój język? Wyślij wiadomość na adres communication@osmfoundation.org pod tytułem „Helping with translations in [language]”.

Fundacja OpenStreetMap jest organizacją non-profit utworzoną w celu wsparcia projektu OpenStreetMap. Jest dedykowana wspieraniu wzrostu, rozwoju i dystrybucji darmowych danych geoprzestrzennych, z których każdy może korzystać i je udostępniać. Fundacja OpenStreetMap jest właścicielem i zajmuje się utrzymaniem infrastruktury projektu OpenStreetMap. Fundacja jest wspierana finansowo przez składki członkowskie i darowizny oraz organizuje coroczną, międzynarodową konferencję State of the Map. Fundacja nie zatrudnia żadnych pełnoetatowych pracowników oraz wspiera projekt OpenStreetMap poprzez pracę Grup Roboczych, w których skład wchodzą wolontariusze.

TLDR
https://join.osmfoundation.org/active-contributor-membership/

This post is also available in: angielski holenderski francuski Galicyjski japoński portugalski, Portugalia portugalski, Brazylia rosyjski hiszpański