Monthly Archives: July 2020

ÖPNVKarte, een nieuwe kaartlaag op www.openstreetmap.org

ÖPNVKarte, een nieuwe kaartlaag op osm.org. Symbooltegels van MeMoMaps.

OpenStreetMap.org beveelt een nieuwe kaartlaag aan. Eén die onze rijke gegevens op een andere manier weergeeft: ÖPNVKarte.

ÖPNVKarte is een kaart voor het openbaar vervoer waarop de routes van treinen, trams, lichte spoorwegen, bussen, veerboten, metro’s en ook bezienswaardigheden voor reizigers in het openbaar vervoer worden weergegeven. Melchior Moos, de maker van de laag, hoopt dat de opname op de wereldwijde site “kartografen van over de hele wereld zal helpen en belonen door hun inspanningen voor het in kaart brengen van openbaar vervoer, zichtbaarder te maken”.

De ÖPNVKarte-kaartsleutel is te vinden op de ÖPNVKarte-website https: //öpnvkarte.de (ook OpenBusMap.org). Voor degenen die zich afvragen wat de naam is, het is afgeleid van het Duits voor ‘Kaart voor openbaar vervoer’.

ÖPNVKarte is al te zien op sites zoals: openstreetmap.de, openstreetmap.no, Mappa-Mercia, Facilmap, OSM-inspecteur en op sommige mobiele applicaties.

De ÖPNVKarte-laag is een aanvulling op de reeds bestaande lagen:

  • Standard(OpenStreetMap Carto), dit is de standaard ingestelde laag op osm.org,
  • Cycle Map(tegels beschikbaar gesteld door Andy Allan), fietskaart
  • Transport Map(tegels beschikbaar gesteld door Andy Allan) transportmap
  • Humanitarian (tegelstijl van HOT OSM, gehost door OSM France)

De OSM Operations Working Group is geïnteresseerd in nieuwe lagen die verschillende aspecten van OpenStreetMap belichten. U kan hier de criteria lezen.


OSM werkgroep operaties

Dit document is beschikbaar in het Engels , Portuguees (Brazil) , Pools , Frans

De OpenStreetMap Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in het Verenigd Koninkrijk ter ondersteuning van het OpenStreetMap-project. Het heeft als doel het bevorderen van de groei, ontwikkeling en distributie van gratis georuimtelijke gegevens die iedereen kan gebruiken en delen. De OpenStreetMap Foundation bezit en onderhoudt de infrastructuur van het OpenStreetMap-project en u kan het ondersteunen door lid te worden. Het State of the Map Organisatie Commitee is een van onze vrijwilligerswerkgroepen.

OpenStreetMap is opgericht in 2004 en is een internationaal project om een gratis wereldkaart te maken. Hiervoor verzamelen wij, duizenden vrijwilligers, gegevens over wegen, spoorwegen, rivieren, bossen, gebouwen en nog veel meer wereldwijd. Onze kaartgegevens kunnen door iedereen gratis worden gedownload en voor elk doel worden gebruikt – inclusief commercieel gebruik. Het is mogelijk om uw eigen kaarten te maken die bepaalde kenmerken benadrukken, om routes te berekenen enz. OpenStreetMap wordt steeds vaker gebruikt wanneer men kaarten nodig heeft die zeer snel of gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt.