Monthly Archives: July 2020

Dziękujemy Wam, administratorzy systemów OpenStreetMap!

Obraz autorstwa Grupy Roboczej ds. Komunikacji OSM, CC-BY-SA 3.0, mają zastosowanie znaki towarowe.

Dziś obchodzimy Dzień Wdzięczności dla Administratorów Systemów Komputerowych – z tej okazji składamy podziękowania naszym administratorom systemów za ich wspaniałą pracę!

Otrzymuj powiadomienia o nowych postach na naszym blogu: zasubskrybuj kanał RSS!

ÖPNVKarte, nowa warstwa na www.openstreetmap.org

ÖPNVKarte, nowa warstwa dostępna na osm.org. Kafelki dzięki uprzejmości MeMoMaps.

Od teraz na OpenStreetMap.org dostępna jest nowa warstwa mapy, przedstawiająca nasz bogaty zbiór danych na odmienny sposób: ÖPNVKarte.

ÖPNVKarte to mapa transportu publicznego, na której przedstawione są trasy pociągów, tramwajów, lekkiej kolei, autobusów, promów, metra oraz punkty użyteczne dla podróżnych korzystających z tych metod przemieszczania się. Melchior Moos, twórca warstwy, wyraża nadzieję, że jej umieszczenie na globalnej stronie będzie „pomocą i wynagrodzeniem dla maperów z całego świata oraz sprawi, że efekty ich pracy staną się bardziej widoczne”.

Legenda do mapy ÖPNVKarte jest dostępna na stronie https://öpnvkarte.de (oraz OpenBusMap.org). Dla tych, którzy są ciekawi pochodzenia nazwy warstwy – wzięła się ona z niemieckiego wyrażenia „mapa transportu publicznego”.

ÖPNVKarte już wcześniej była zamieszczona na stronach takich, jak: openstreetmap.de, openstreetmap.no, Mappa-Mercia, Facilmap , OSM inspector oraz w niektórych aplikacjach mobilnych.

ÖPNVKarte dołączyła do innych warstw zamieszczonych na naszej stronie:

 • Podstawowa(OpenStreetMap Carto), czyli domyślna warstwa na osm.org,
 • ƒ„Rowerowa(kafelki dzięki uprzejmości Andy’ego Allana),
 • Transportu publicznego(kafelki dzięki uprzejmości Andy’ego Allana) oraz
 • Humanitarna (styl kafelków autorstwa HOT OSM, hostowana przez OSM France).

Grupa Robocza ds. Operacyjnych jest wciąż zainteresowana warstwami wyróżniającymi różne aspekty OpenStreetMap, które mogłyby zostać umieszczone na osm.org. Kryteria, które powinny spełniać warstwy, są dostępne pod tym linkiem (oryginał w języku angielskim tutaj).

Grupa Robocza ds. Operacyjnych OSM

Tłumaczenie: Mateusz Bartczak

Chciałbyś tłumaczyć wpisy na naszym blogu na swój język? Wyślij wiadomość na adres communication@osmfoundation.org pod tytułem „Helping with translations in [language]”.

Fundacja OpenStreetMap jest organizacją non-profit, utworzoną w celu wsparcia projektu OpenStreetMap. Jest dedykowana wspieraniu wzrostu, rozwoju i dystrybucji darmowych danych geoprzestrzennych, z których każdy może korzystać i je udostępniać. Fundacja OpenStreetMap jest właścicielem i zajmuje się utrzymaniem infrastruktury projektu OpenStreetMap. Fundacja jest wspierana finansowo przez składki członkowskie i darowizny oraz organizuje coroczną, międzynarodową konferencję State of the Map. Fundacja nie zatrudnia żadnych pełnoetatowych pracowników oraz wspiera projekt OpenStreetMap poprzez pracę grup roboczych, w których skład wchodzą wolontariusze. Jeżeli chciałbyś zostać członkiem fundacji, więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

OpenStreetMap została utworzona w 2004 roku i jest międzynarodowym projektem mającym na celu stworzenie darmowej mapy świata. W tym celu my, tysiące wolontariuszy, zbieramy dane o drogach, liniach kolejowych, rzekach, lasach, budynkach i wielu innych obiektach na świecie. Uzyskane przez nas dane mapy mogą być pobierane za darmo przez każdego i wykorzystywane do dowolnych celów – także komercyjnych. Możliwe jest tworzenie własnych map, które wyróżniają niektóre funkcje, służą do wyznaczania tras, itp. OpenStreetMap jest coraz częściej wykorzystywana, gdy potrzeba mapy, którą można bardzo szybko i łatwo aktualizować.

Program Mikrograntów Fundacji OSM: gratulacje dla wybranych projektów

Po wielu tygodniach rozpatrywania 48 złożonych wniosków do programu Mikrograntów Fundacji OSM, komitet ma przyjemność ogłosić 12 projektów, które zostały wybrane do dofinansowania. Choć wszystkie zgłoszenia zawierały przemyślane i potencjalnie bardzo wpływowe propozycje, musieliśmy wybrać tylko niektóre z nich, aby zmieścić się w planowanym budżecie – maksymalnie 5 tysięcy euro na projekt, w sumie do 50 tysięcy euro. Wybrane wnioski zawierają pomysły na najwyższym poziomie – dzięki dofinansowaniu z programu mikrograntów będą wpierać nas w kształtowaniu społeczności OpenStreetMap przez całe nadchodzące 12 miesięcy.

Oto wnioski, które zostały zaakceptowane:

 • Ulotki promujące OSM (Leaflets to Promote OSM)
  Seria ulotek promujących OpenStreetMap dopasowanych do celów Lokalnych Oddziałów Fundacji. Dofinansowanie zostanie wykorzystane na pokrycie kosztów druku i dystrybucji ulotek. Prace nad projektami ulotek zostaną wykonane w formie wolontariatu.
 • Mapy dotykowe dla niewidomych i niedowidzących dzieci (Tactile Maps for Blind or Visually Impaired Children)
  Inspirowanie innych ludzi oraz promowanie OpenStreetMap przez stworzenie mapy, która będzie używana przez niewidome dzieci. Mapy zostaną podarowane szkołom dla dzieci niewidomych i będą używane podczas lekcji poświęconych nauczaniu poruszania się po mieście.
 • Darmowy wideotutorial dla początkujących na temat mapowania wysp na Oceanie Spokojnym z wykorzystaniem OSM i QGIS (A Free Video Tutorial for Beginners about Mapping Pacific Islands using OSM and QGIS)
  Projekt ma na celu stworzenie i udostępnienie darmowego materiału edukacyjnego na temat OSM oraz QGIS ulokowanego w kontekście Oceanu Spokojnego.
 • Budynki OSM Ireland (OSM Ireland Buildings)
  W ramach naszego projektu chcemy zmapować wszystkie budynki w Irlandii przy użyciu OpenStreetMap.
Członkowie Zarządu OpenStreetMap Ireland podczas niedawnego spotkania online.
 • Utrzymanie mapy z wykorzystaniem StreetComplete (Map Maintenance with StreetComplete)
  Rozszerzenie aplikacji StreetComplete o funkcjonalność, która pozwoli jej użytkownikom na aktywne i ciągłe dbanie o aktualność przekazywanych danych.
Tobias Zwick, twórca StreetComplete.
 • Nauczanie OSM w Albanii poprzez LibreTech School (Teaching and learning OSM in Albania through LibreTech School)
  Organizacja lekcji dla początkujących i nowych autorów OpenStreetMap z lokalnego środowiska. „Nauczyciele”, którymi będą chętni wolontariusze, zorganizują lekcje online, w których wezmą udział członkowie grup niedostatecznie reprezentowanych w Albanii. W procesie nauczania będą korzystać między innymi z filmów instruktażowych wyjaśniających pierwsze kroki w pracy z OSM oraz wprowadzających do społeczności OSM.
 • Mapowanie wsi i osad w Kosowie (Mapping Villages and Settlements in Kosovo)
  Planujemy organizację dwunastu mapathonów, podczas których uczniowie szkół średnich będą mapować tereny swoich osad i wsi. Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z ASSET – projektem zajęć pozalekcyjnych, którego celem jest rozwijanie zdolności do zatrudnienia i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz budowanie pozytywnego nastawienia do ich przyszłego życia.
 • Mapowanie źródeł wody oraz urządzeń sanitarnych na terenie nieformalnych siedlisk w Nairobi (Water and Sanitation mapping in Nairobi’s informal settlements)
  Mapowanie na terenie czterech siedlisk w celu uzupełnienia i aktualizacji danych dotyczących publicznych toalet, punktów czerpania wody oraz urządzeń sanitarnych.
 • Mapowanie ośrodków zajmujących się zwalczaniem HIV na Filipinach z wykorzystaniem OpenStreetMap (HIV facilities mapping in the Philippines on OpenStreetMap)
  Wirus HIV jest bardzo rozpowszechniony na terenie całego kraju. Osoby zakażone HIV są szczególnie podatne na zagrożenia, szczególnie w okresach klęsk żywiołowych oraz wybuchu epidemii. Celem tego projektu jest zmapowanie i weryfikacja lokalizacji oraz danych kontaktowych wszystkich ośrodków zajmujących się HIV na Filipinach z wykorzystaniem OSM.
 • Mapowanie nowych miast w Ugandzie (Mapping Uganda’s New Cities)
  Projekt ma na celu zmapowanie wszystkich 15 zatwierdzonych niedawno miast na terenie Ugandy.
Niektórzy z członków MapUganda.
 • Projekt Road Completion (Road Completion project)
  Zautomatyzowane przetwarzanie oficjalnych baz sieci dróg i wyświetlanie porównania w formie, która pomoże maperom w dodawaniu lub korygowaniu sieci dróg w OpenStreetMap.
 • Kalendarz OpenStreetMap (OpenStreetMap Calendar)
  Kalenarz OpenStreetMap upraszcza organizację wydarzeń i pozostawanie na bieżąco z nadchodzącymi wydarzeniami.

Wszystkie projekty muszą zostać ukończone w ciągu 12 miesięcy od startu. Od oficjalnego rozpoczęcia, które nastąpi niebawem, powinny także wykazywać obiecujące postępy i rezultaty. Najbliższe kroki obejmą zawarcie porozumień dotyczących finansowania i wypłatę środków. Następnie rozpocznie się etap realizacji zaakceptowanych projektów.

Na terogoczną rundę mikrograntów Zarząd przeznaczył łącznie 42 368 euro (kwota ulegnie jeszcze pewnemu zmniejszeniu w związku z wykorzystaniem wspólnej infrastruktury do wideorozmów i innymi drobnymi poprawkami). Wszystkie wnioski obejmował zakaz modyfikacji treści i charakteru projektu w celu zwiększenia szans na wyselekcjonowanie – podstawą do oceny była forma pierwotnie zgłoszona. W procesie wyboru brane były pod uwagę wyrazy poparcia ze strony społeczności. Wstępnie wyselekcjonowane propozycje zostały także zaopiniowane przez Zarząd Fundacji OSM.

W skład Komitetu ds. Mikrograntów wchodzą Christopher Beddow, Janet Chapman, Geoffrey Kateregga, Clifford Snow oraz Hanna Krüger. W imieniu całego komitetu pragniemy złożyć wielkie podziękowania dla Joosta Schouppego za wszelkie porady i uczestnictwo w ocenie wniosków w trakcie całego procesu. Dziękujemy również Craigowi Allanowi oraz Michaelowi Collinsonowi, którzy pełnili rolę neutralnych obserwatorów w drugiej połowie działań komitetu. Na koniec, szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy włożyli pracę i wysiłek w opracowanie wniosku na temat projektu skupionego na ulepszaniu OpenStreetMap – poświęcenie, które nie zawsze wiąże się z nagrodą, jednak obrazuje ducha wolontariatu i innowacyjności, pozwalającego całemu projektowi OpenStreetMap bujnie się rozwijać.

Komitet ds. Mikrograntów Fundacji OSM

Informacje na temat Mikrograntów Fundacji OSM: ramy projektu, protokoły posiedzień komitetu i harmonogram.


Informacje o zdjęciach w niniejszym poście: wysłaliśmy prośbę o przesłanie zdjęć do wszystkich dwunastu wnioskodawców. Post zawiera zdjęcia, które otrzymano do momentu publikacji.

Tłumaczenie: Mateusz Bartczak.

Chciałbyś tłumaczyć wpisy na naszym blogu na swój język? Wyślij nam wiadomość na adres communication@osmfoundation.org pod tytułem „Helping with translations in [language]”.

Fundacja OpenStreetMap jest organizacją non-profit, utworzoną w celu wsparcia projektu OpenStreetMap. Jest dedykowana wspieraniu wzrostu, rozwoju i dystrybucji darmowych danych geoprzestrzennych, z których każdy może korzystać i je udostępniać. Fundacja OpenStreetMap jest właścicielem i zajmuje się utrzymaniem infrastruktury projektu OpenStreetMap. Fundacja jest wspierana finansowo przez składki członkowskie i darowizny oraz organizuje coroczną, międzynarodową konferencję State of the Map. Fundacja nie zatrudnia żadnych pełnoetatowych pracowników oraz wspiera projekt OpenStreetMap poprzez pracę grup roboczych, w których skład wchodzą wolontariusze. Jeżeli chciałbyś zostać członkiem fundacji, więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

OpenStreetMap została utworzona w 2004 roku i jest międzynarodowym projektem mającym na celu stworzenie darmowej mapy świata. W tym celu my, tysiące wolontariuszy, zbieramy dane o drogach, liniach kolejowych, rzekach, lasach, budynkach i wielu innych obiektach na świecie. Uzyskane przez nas dane mapy mogą być pobierane za darmo przez każdego i wykorzystywane do dowolnych celów – także komercyjnych. Możliwe jest tworzenie własnych map, które wyróżniają niektóre funkcje, służą do wyznaczania tras, itp. OpenStreetMap jest coraz częściej wykorzystywana, gdy potrzeba mapy, którą można bardzo szybko i łatwo aktualizować.

Nowy dzienny rekord maperów oraz nowych użytkowników!

Liczba dziennie mapujących osób od połowy kwietnia do połowy maja 2020 (po lewej) oraz w ostatnich latach (po prawej).
Statystyki OpenStreetMap są dostępne na osmstats.neis-one.org © Pascal Neis. Zrzut ekranu autorstwa Tobiasa Knerra. Dane mapy © autorzy OpenStreetMap.

Tegoroczny maj w OpenStreetMap był rekordowy – wielokrotnie pobite zostały rekordy dziennie mapujących osób, nowych użytkowników zarejestrowanych w ciągu jednego dnia oraz nowych aktywnych maperów.

12 maja został ustanowiony nowy rekord użytkowników mapujących w ciągu jednego dnia – było ich wtedy 6999. Zaledwie dwa dni później rekord został pobity ponownie – tym razem dziennych maperów było 7209. 14 maja zostały również ustanowione rekordy nowo zarejestrowanych maperów – 6259 osoby, oraz nowych aktywnych maperów – 1019 użytkowników. Więcej danych na temat trendów statystycznych jest dostępnych na stronie OSM Stats: http://osmstats.neis-one.org/?item=members.

Zastanawialiśmy się, czy któryś z tych wyników może być związany z nietypową aktywnością maperów zwykle mapujących w weekendy, którzy teraz, w wyniku obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 mapują w dni robocze, lub związany z bardziej intensywnym zorganizowanym mapowaniem w niektórych krajach. Z tego powodu skontaktowaliśmy się z Pascalem Neisem i zapytaliśmy, czy nie byłby w stanie rzucić na tą sprawę nieco więcej światła. Pascal był bardzo pomocny, szybko zbadał sytuację i przekazał nam spostrzeżenia znajdujące się poniżej (dziękujemy!).

Według Pascala, w tygodniu maja, o którym już wspomniano, zaobserwowano wysoką aktywność użytkowników na terenach Peru, Botswany, Republiki Środkowoafrykańskiej i innych państw. W szczególności, duża liczba nowo zarejestrowanych użytkowników edytowała mapę w regionie Cusco w Peru. Warto zaznaczyć, że nowi maperzy wysyłali swoje edycje głównie w dni robocze.

Zestawy zmian OpenStreetMap filtrowane według tagu #mapimpacto. Dane z okresu od 28 kwietnia do 16 czerwca 2020.
Statystyki OSM ze strony osmstats.neis-one.org © Pascal Neis. Dane mapy © autorzy OpenStreetMap.

Pascal przyjrzał się także odpowiednim hashtagom i odnalazł nieco użytecznych informacji. W Peru (nie wszyscy, ale wciąż) znaczna liczba autorów mapy użyła tagu #mapimpacto. Szkoła Global Active Learning (GAL) School Peru, która otrzymała w 2020 roku mikrogrant Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT), koordynowała działaniami HOT na tym terenie. W Botswanie część maperów używała tagu #COVBots. Ponadto w Indiach odnotowaliśmy wytężoną działalność Educate Girls.

Wracając do nowo zarejestrowanych kont – wzrost ten ma miejsce od dłuższego czasu. OSM rozrasta się na przestrzeni lat. Według stanu na 30 maja projekt posiada około 1,5 miliona autorów oraz ponad 6,5 miliona zarejestrowanych użytkowników. Szczegółowe statystyki obejmujące dłuższy okres można znaleźć pod tym linkiem.

Bardzo cieszymy się na wieści o nowych maperach dołączających do naszej społeczności. Jeżeli nie mapowałeś od dłuższego czasu, zachęcamy Cię do spojrzenia na obszar twojej okolicy, miejsca, które dobrze znasz lub inne, jeszcze nieznane. Możesz poczytać o możliwościach zaangażowania się lub nauczyć się czegoś nowego na https://wiki.openstreetmap.org. Prosimy także o zapoznanie się z poradnikiem dobrych praktyk. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat mapowania z OpenStreetMap jako organizacja, zobacz nasze Powitanie na https://welcome.openstreetmap.org. Upewnij się, by dodać każdą zorganizowaną aktywność do wiki OSM, zgodnie z wytycznymi OSM dotyczącymi zorganizowanego mapowania.

Miłego mapowania!

Andrew i inni członkowie Grupy Roboczej ds. Komunikacji (CWG), z wkładem od Pascala Neisa

Tłumaczenie: Mateusz Bartczak.

Chciałbyś tłumaczyć wpisy na naszym blogu na swój język? Wyślij nam wiadomość na adres communication@osmfoundation.org pod tytułem „Helping with translations in [language]”.

Fundacja OpenStreetMap jest organizacją non-profit, utworzoną w celu wsparcia projektu OpenStreetMap. Jest dedykowana wspieraniu wzrostu, rozwoju i dystrybucji darmowych danych geoprzestrzennych, z których każdy może korzystać i je udostępniać. Fundacja OpenStreetMap jest właścicielem i zajmuje się utrzymaniem infrastruktury projektu OpenStreetMap. Fundacja jest wspierana finansowo przez składki członkowskie i darowizny oraz organizuje coroczną, międzynarodową konferencję State of the Map. Fundacja nie zatrudnia żadnych pełnoetatowych pracowników oraz wspiera projekt OpenStreetMap poprzez pracę grup roboczych, w których skład wchodzą wolontariusze. Jeżeli chciałbyś zostać członkiem fundacji, więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

OpenStreetMap została utworzona w 2004 roku i jest międzynarodowym projektem mającym na celu stworzenie darmowej mapy świata. W tym celu my, tysiące wolontariuszy, zbieramy dane o drogach, liniach kolejowych, rzekach, lasach, budynkach i wielu innych obiektach na świecie. Uzyskane przez nas dane mapy mogą być pobierane za darmo przez każdego i wykorzystywane do dowolnych celów – także komercyjnych. Możliwe jest tworzenie własnych map, które wyróżniają niektóre funkcje, służą do wyznaczania tras, itp. OpenStreetMap jest coraz częściej wykorzystywana, gdy potrzeba mapy, którą można bardzo szybko i łatwo aktualizować.