Prośba o opinię na temat propozycji przyznawania członkostwa w OSMF na podstawie pokaźnego wkładu w projekt

Logo MWG na podstawie oficjalnego logo OSM autorstwa Kena Vermette’a; obowiązuje licencja CC-BY-SA 3.0 oraz znaki towarowe. Postacie autorstwa Pascala Neisa, powielane za zgodą.

W grudniu ubiegłego roku na Corocznym Walnym Zgromadzeniu Fundacji OpenStreetMap przyjęto propozycję przyznawania członkostwa w fundacji wyłącznie na podstawie pokaźnego wkładu w projekt. Propozycja została przyjęta z bardzo wysokim poparciem (91%). Treść przepisu:

Opłata członkowska za członkostwo stowarzyszone [associate membership], która zazwyczaj jest powiązana ze zwykłą opłatą członkowską, może zostać zniesiona, jeżeli osoba ubiegająca się o członkostwo jest w stanie wykazać, że systematycznie wnosiła pokaźny wkład w OpenStreetMap, na przykład poprzez mapowanie.

Grupa Robocza ds. Członkostwa OSMF we współpracy z Zarządem określi, co liczy się jako „pokaźny wkład”.

Podobnie jak w przypadku płatnego członkostwa, członkostwo otrzymane w ramach niniejszego programu zwolnienia z opłaty musi być odnawiane co roku.

Bardzo prosimy o lekturę uzasadnienia niniejszej propozycji, dostępnego pod tym linkiem.

W styczniu Grupa Robocza ds. Członkostwa (Membership Working Group, MWG) omówiła wdrożenie przepisu. Przepraszamy za brak odzewu od tamtego czasu. Teraz otwieramy dyskusję – prosimy o Wasze komentarze oraz opinie w sprawie wprowadzenia nowego sposobu na uzyskanie członkostwa dla osób aktywnie udzielających się w naszym projekcie.

Tak jak opisano w uzasadnieniu wniosku, nie jesteśmy organizacją charytatywną. Chcemy, aby aktywne osoby były członkami OSMF i mogły głosować na rzecz istotnych spraw dotyczących projektu. Opłata członkowska nie powinna stanowić przeszkody.

Nasza propozycja polega na automatycznym przyznaniu członkostwa maperom, którzy wystąpią o członkostwo oraz włożyli wkład w OSM przez co najmniej 42 dni kalendarzowe w ciągu ostatniego roku (365 dni).

Zdajemy sobie sprawę, że mierzenie wkładu przez liczbę dni mapowania nie jest idealne. Potrzebujemy jednak wskaźnika, który jest obiektywny, łatwy w weryfikacji oraz nietrudny do zmierzenia i implementacji.

Dlaczego akurat 42 dni? Jeżeli policzymy w ten sposób wkład członków OSMF, którzy mapują (83%), mniej więcej połowa z nich mapuje więcej niż 42 dni w roku. W takiej sytuacji oczekujemy wkładu, który będzie „nieco ponad normę”.

Rozmawialiśmy także o nadużyciach. Oczywiście możliwy jest scenariusz, w którym ktoś wniesie bardzo mały wkład (na przykład poruszając pojedynczym węzłem przez 60 dni), pozostanie niezauważony i uzyska członkostwo. Lecz to byłoby oszustwo, a po ujawnieniu przez MWG takiego nieznaczącego wkładu członkostwo mogłoby zostać odebrane.

Wkład do projektu inny niż mapowanie

Nie każdy wnosi wkład poprzez mapowanie. Niektórzy bardzo znani członkowie fundacji bardzo rzadko mapują, a mimo tego są bardzo zaangażowani, na przykład poprzez organizowanie konferencji. Takie inne formy wkładu również powinny zostać docenione. Zarząd będzie podejmował okólne decyzje w sprawie tych wniosków.

Podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami

Chcemy usłyszeć Wasze przemyślenia na temat niniejszej propozycji. Możecie:

Komentarze mogą być w dowolnym, dogodnym dla Was języku. Dołożymy wszelkich starań, aby zostały przetłumaczone.

Bardzo prosimy o przesłanie swoich opinii i komentarzy przed 30 kwietnia 2020.

Dziękujemy.

Michael Spreng
Grupa Robocza ds. Członkostwa (Membership Working Group)

Tłumaczenie: Mateusz Bartczak.

Czy chcesz przetłumaczyć wpisy na naszym blogu na swój język? Wyślij nam wiadomość na adres communication@osmfoundation.org z tematem „Helping with translations in [your language]”.

Fundacja OpenStreetMap jest organizacją non-profit, utworzoną w celu wsparcia projektu OpenStreetMap. Jest dedykowana wspieraniu wzrostu, rozwoju i dystrybucji darmowych danych geoprzestrzennych, które każdy może używać i udostępniać. Fundacja OpenStreetMap jest właścicielem i zajmuje się utrzymaniem infrastruktury projektu OpenStreetMap. Fundacja jest wspierana finansowo przez składki członkowskie i darowizny oraz organizuje coroczną, międzynarodową konferencję State of the Map. Fundacja nie zatrudnia etatowych pracowników oraz wspiera projekt OpenStreetMap poprzez pracę grup roboczych, w których skład wchodzą wolontariusze. Jeżeli chciałbyś zostać członkiem fundacji, więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

OpenStreetMap została utworzona w 2004 roku i jest międzynarodowym projektem mającym na celu stworzenie darmowej mapy świata. W tym celu my, tysiące wolontariuszy, zbieramy dane o drogach, liniach kolejowych, rzekach, lasach, budynkach i wielu innych obiektach na świecie. Nasze dane mapowe mogą być pobierane za darmo przez każdego i wykorzystywane do dowolnych celów – także komercyjnych. Możliwe jest tworzenie własnych map, które wyróżniają niektóre funkcje, służą do wyznaczania tras, itp. OpenStreetMap jest coraz częściej wykorzystywana, gdy potrzebne są mapy, które można bardzo szybko i łatwo aktualizować.

This post is also available in: angielski hiszpański