Το OSM Ονομάστηκε ως Ψηφιακό Δημόσιο Αγαθό από Οργανισμό Συνδεόμενο με Τα Ηνωμένα Έθνη

από τον Κρεγκ Άλαν

Το OpenStreetMap αιτήθηκε και πλέον καταχωρήθηκε ως «Ψηφιακό Δημόσιο Αγαθό» από την Συμμαχία για τα Ψηφιακά Δημόσια Αγαθά (DPGA), η οποία είναι μια πρωτοβουλία πολλαπλών φορέων την οποία προσυπογράφουν τα Ηνωμένα Έθνη. Ο χαρακτηρισμός αυτός είναι ένα σημαντικό βήμα στην διασφάλιση της αναγνώρισης του OpenStreetMap για τον θετικό ρόλο που έχει στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Με την επίσημη καταχώρηση από τη DPGA, το εγχείρημα του OSM έχει αποκτήσει περαιτέρω αξιοπιστία και ένα διεθνώς προβεβλημένο προφίλ σε συνάρτηση με τη πρόοδο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Τι είναι τα Δημόσια Αγαθά;

Η φράση «δήμοσια αγαθά» επινοήθηκε από οικονομολόγους για να περιγράψουν πράγματα τα οποία έιναι δωρεάν, ανεξάντλητα, και μη ανταγωνιστικά. Το φως του ηλίου είναι ένα αρκετά καλό παράδειγμα – δεν κοστίζει τίποτε, ποτέ δεν εξαντλείται, και αν ο γείτονας χρησιμοποιεί πολύ, δεν λιγοστεύει καθόλου τη δική σου επάρκεια.

Όπως και το φως του ηλίου, τα δεδομένα του OSM είναι δωρεάν, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις όσο θέλεις, και αν ο γείτονας σου τα χρησιμοποιεί πολύ επίσης, η δική σου προμήθεια δεν τελειώνει. Προσοχή: είναι τα δεδομένα που είναι δημόσιο αγαθό, όχι οι διακομιστές· οι διακομιστές μας δεν είναι δωρεάν και οι πόροι είναι περιορισμένοι.

Κάνοντας τον Κόσμο ενα Καλύτερο Μέρος

Μια επιτροπή ειδικών συγκλήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 2019 για να εξετάσουν την ψηφιακή συνεργασία προς ενίσχυση της διεθνούς ανάπτυξης. Η αναφορά τους πάνω στην «Εποχή της Ψηφιακής Αλληλοεξάρτησης» έχει πέντε κύριες συστάσεις. Και οι πέντε πρόκειται για εξαιρετικές προτάσεις, αλλά η πέμπτη πρόταση έιναι ιδιαίτερα συναφής προς το OSM καθώς αναφέρει πώς τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να καλλιεργήσουν την διεθνή ψηφιακή συνεργασία. Το αρχικό κείμενο έχει ως εξής:

«Τα ψηφιακά δημόσια αγαθά είναι ζωτικής σημασίας για την αξιοποίηση των πλήρων δυνατοτήτων των ψηφιακών τεχνολογιών και δεδομένων για να επιτευχθούν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, ειδικότερα για χώρες με μέσο και χαμηλό εισόδημα.»

Αυτό σημαίνει ότι τα Ηνωμένα Έθνη προωθούν τη χρήση δωρεάν ανοιχτών λογισμικών και δεδομένων ως εργαλεία για χώρες με μέσα και κατώτερα εισοδήματα για να τις επιτρέψουν να προωθήσουν και να ανταποκριθούν στους συμφωνημένους στόχους ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Η προώθηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς τα δωρεάν δεδομένα συνδυάζονται καλά με το δωρεάν λογισμικό και ο συνδυασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως ακόμα και από τις πιο φτωχές κυβερνήσεις. Επίσης, τα δωρεάν δεδομένα και εφαρμογές επιτρέπουν στις κυβερνήσεις να προωθήσουν την ανάπτυξη τους χωρίς να εκτρέπουν τους λιγοστούς πόρους τους για να πληρώσουν άδεεις σε εταιρείες από εύπορες χώρες.

Τα Ηνωμένα Έθνη στη συνέχεια δημιούργησα την Συμμαχία για τα Ψηφιακά Δημόσια Αγαθά ως τον οργανισμό για την εφαρμογή της πρότασης πέντε, με εντολή για την προαγωγή της ανάπτυξης και χρήσης των ψηφιακών δημόσιων αγαθών για την ανάπτυξη.

Η DPGA έχει δημιουργήσει ένα μητρώο για εγκεκριμένα ανοιχτά συστήματα, ανοιχτές εφαρμογές και ανοιχτά δεδομένα τα οποία είναι διαθέσιμα για όλους για την πρόοδο της διεθνής ανάπτυξης.

Γιατί είναι Σημαντικό Αυτό για το OSM;

Το OSM είναι μια μεγάλη αλλά κάτα κάποιο τρόπο μη αναγνωρισμένη δύναμη στη διεθνή ανάπτυξη. Αποτελεί τη βάση για πολλές ανθρωπιστικές προσπάθειες, υποστηρίζει την ακαδημαϊκή έρευνα σε πολλές διαφορετικές ειδικότητες, και είναι δομικό στοιχείο της ανάπτυξης πολλών λογισμικών, ειδικά σε εφαρμογές με βάση την γεωγραφία και την πλοήγηση. Τα δεδομένα του OSM ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως από υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, διεθνείς ΜΚΟ και κυβερνήσεις και διοίκηση όλων των βαθμών σε όλο τον κόσμο.

Με την επίσημη καταχώρηση από την DPGA το κίνημα του OSM έχει αποκτήσει περαιτέρω αξιοπιστία και ένα διεθνώς προβεβλημένο προφίλ σε σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Με απλά λόγια, και αυτό είναι κάτι που οι περισσότεροι από εμάς ξέραμε εξαρχής – Τα Ηνωμένα Έθνη πιστεύουν ότι το OSM είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να κάνουμε τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος για όλους.

Η καταχώρηση αυτή ενισχύει την αξιοπιστία και το προφίλ του OSM και των συνεργατών του και δημιουργεί νέες ευκαιρείες. Ένας σημαντικός τομέας πρόκειται για το κυβερνητικό περιβάλλον εργασίας. Το στάτους του OSM ως Δημόσιο Αγαθό, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να ανοίξει πόρτες και να προωθήσει μια αυξημένη χρήση του OSM από κυβερνητικούς οργανισμούς σε κρατικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Θα μπορούσε δυνητικά να δοθεί στο OSM μια ευκαιρία να αποκτήσει πρόσβαση σε κυβερνητικά δεδομένα, ή/και κυβερνητική χρηματοδότηση για να ενισχυθεί η χαρτογραφική μας κοινότητα ή/και μια ένα ευρύ φάσμα πόρων για την ενίσχυση των συστημάτων παράδοσης μας, προς το όφελος όλων.

(Να σημειωθεί ότι το Ίδρυμα OSM δεν έχει ακόμα αναπτύξει στρατηγική για την ενθάρυνση και διευκόλυνση της χρήσης του OSM σε κυβερνητικούς χώρους· αυτό βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της ιδέας.)

Η ενίσχυση στο προφίλ και την αξιοπιστία του OSM και των συνεργατών του μπορεί επίσης να μας βοηθήσει στην επιχειρηματολογία υπέρ της φιλανθρωπικής επένδυσης στο OSM.

Μια τελευταία σκωπτική σκέψη σχετικά με τις δυνατότητες αυτής της ευκαιρίας έιναι ότι το OSM αρχικά δημιουργήθηκε από τον Στιβ Κοστ ως απάντηση στον έλεγχο της κυβερνητικής χαρτογραφίας. Θα ήταν πράγματι πολύ ικανοποιητικό, αν η δωρεάν και ελέυθερη χαρτογραφία εξελισσόταν να γίνει η βάση μεγάλου μέρους της κυβερνητικής χαρτογραφίας.

This post is also available in: Αγγλικά Γαλλικά Γαλικικά Ιαπωνικά Ισπανικά Αραβικά