Nova opcija upita

Prije nekoliko tjedana na glavnoj OpenStreetMap.org stranici se pojavila nova opcija. S desne strane postoji nova “?” opcija koja radi upite na odabranoj lokaciji na karti.

  • Zumirajte negdje na openstreetmap.org
  • Kliknite na “?” opciju za pokretanje opcije upita
  • kliknite negdje na karti na područje koje vas interesira
  • Prođite mišom preko ponuđenih rezultata da ih vidite na karti te odaberite neko o kojem želite znati više

query_tool

Kad radite upit na karti ovaj novi alat dohvaća okolne točke interesa iz OpenStreetMap baze, te omogućava pristup detaljnim oznakama koje se nalaze u bazi.

Više od karte.

Ovaj novi alat pomaže istaknuti glavnu poantu na kojoj se temelji OpenStreetMap. To je mnogo više od obične karte. OpenStreetMap je bogata baza geoprostornih informacija, od kojih su samo neke vidljive na “standardnom” prikazu karte. Ostale informacije su dosupne preko drugih slojeva (kao biclističke rute prikazane na biciklističkom sloju) te se može pristupiti svim ostalim podatcima omogućavanjem “map data” sloja (također dostupnog preko izbornog prozora). Ovaj novi alat upita omogućava novi prozor u OpenStreetMap podatke, i novi način pronalaženja svih detalja koje naši članovi dodaju u bazu.

Za developere ovi podatci otvaraju nove mogućnosti. Svi podastci su dostupni za slobodno preuzimanje.

This post is also available in: English Japanese