Monthly Archives: March 2017

Χρήση δεδομένων με άδεια CC BY 4.0 στο OpenStreetMap

Φωτογραφία προβολέα CC CC-BY Τίμοθι Βόλμερ

Μετά από προσεκτική σκέψη και γνωμοδότηση με τα Creative Commons, έχουμε αποφασίσει να συνεχίσουμε το καθεστώς της ρητής άδειας για χρήση στο OpenStreetMap από τους αδειοδότες για δεδομένα και βάσεις δεδομένων σε CC BY.

Αν και το OpenStreetMap δημιουργείται σε μεγάλο βαθμό από εθελοντές που βγαίνουν και χαρτογραφούν τις γειτονιές τους, έχουμε συχνά χρησιμοποιήσει εξωτερικά σύνολα δεδομένων για την βελτίωση του χάρτη, είτε για διαστάυρωση στοιχείων είτε ενσωματώνοντας απευθείας τα δεδομένα. Πολλά από αυτά τα σύνολα δεδομένων κυκλοφορούν με όρους CC BY (Creative Commons Αναφορά Δημιουργού) και αυτό κάνει την διαλειτουργικότητα μεταξύ των αδειών αυτών και την άδεια διανομής μας, την ODbL 1.0, κάτι που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν για οποιαδήποτε χρήση αυτών των δεδομένων στο OSM.

Τόσο η έκδοση 2.0 όσο και η 3.0 της άδειας CC BY (Creative Commons Αναφορά Δημιουργού) έχουν υπάρξει δημοφιλείς με κυβερνητικές και άλλες πηγές για πολύ καιρό. Λόγω των διαφορών μεταξύ της CC BY και της ODbL σε σχέση με την αναφορά, η LWG (Ομάδα Εργασίας Νομικών/Αδειοδότησης του OSMF) απαιτεί πάντοτε ρητή άδεια από τους αδειοδότες για την χρήση τέτοιων δεδομένων στο OpenStreetMap και την αναφορά σε αυτόυς μέσω της εγγραφής τους στις σελίδες αναφοράς στις κεντρικές ιστοσελίδες μας.

Η CC BY 4.0 είναι μια αναθεώρηση της αρχικής άδειας CC BY με διατάξεις για την διαχείρηση των δικαιωμάτων βάσεων δεδομένων και απλούστερη γλώσσα. Μπορείτε να δείτε μια σύνοψη των διαφορών μεταξύ των αδειών εδώ. Η νέα έκδοση γίνεται όλο και πιο δημοφιλής με πιθανές πηγές δεδομένων και έχουμε λάβει πολλαπλά αιτήματα να βγάλουμε ανακοίνωση σχετικά με την συμβατότητα των δεδομένων και των βάσεων δεδομένων αδειοδοτημένων με CC BY 4.0 και την ODbL. Για τους λόγους αυτούς η LWG ξεκίνησε, στα τέλη του προηγούμενου έτους, μια προσπάθεια να επιθεωρήσει την άδεια και να καθοδηγήσει τους συνεισφέροντες σχετικά με την καταλληλότητα της CC BY 4.0 για υλικό στο OSM.

Υπήρξαν κάποιες ελπίδες ότι οι πηγές CC BY θα μπορούσε να είναι ευθέως συμβατές με την ODbL. Αλλά παρ’ όλο που ούτε τα CC ούτε το OSMF έχουν αναλάβει μια ολοκληρωμένη ανάλυση συμβατότητας, έχουμε βρει τουλάχιστον ένα σημείο ασυμβατότητας και μια πιθανή πρόκληση σχετικά με την αναφορά που μας οδηγούν στην απόφαση μας να συνεχίσουμε να ζητάμε για ρητή άδεια για την χρήση υλικού αδειοδοτημένου με BY 4.0 στο εγχείρημα OSM. Αυτή είναι η κατάλληλη πορεία.

Οι λόγοι για αυτή την απόφαση είναι διττοί: Η CC BY προσφέρει παραπάνω ευελιξία στον τρόπο που ένας αδειδοτούμενος μπορεί να αναφέρει την αρχική πηγή και αρκετά άτομα έχουν υπαινιχθεί ότι ο έμμεσος μηχανισμός αναφοράς που χρησιμοποιούμε ήδη ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της BY 4.0. Παρ’ όλα αυτά το OSMF πιστεύει ότι οι αδειοδότες υλικού με BY 4.0 ενδεχομένως να ξαφνιαστούν με αυτό, και θα πρέπει, για λόγους ευγένειας και καλής συμπεριφοράς, να συνεχίσουμε να ζητάμε για ρητή άδεια να τους αναφέρουμε στις ιστοσελίδες μας.

ο 2ος λόγος είναι πως οι άδειες CC BY περιέχουν μια αυστήρη απαγόρευση ενάντια στη διανομή του αδειοδοτημένου υλικού με μέσα/μεταφορά με ενεργό DRM. Η ODbL περιέχει έναν παρόμοιο περιορισμό, αλλά επιτρέπει την παράλληλη διανομή των «Παράγωγων Βάσεων Δεδομένων» ως μέθοδο εκπλήρωσης της υποχρέωσης για ανεμπόδιστη πρόσβαση. Η διανομή των «Παραγόμενων Έργων» της ODbL (παραδείγματος χάριν, χάρτες) δεν απαιτεί καν αυτό. Για την αποφυγή αυτής της ασυμβατότητας θα απαιτούμε την ρητή αποποίηση της απαγόρευσης της εφαρμογής Αποτελεσματικών Τεχνολογικών Μέτρων (όπως ορίζονται στην άδεια) που βρίσκουμε στη Παράγραφο 2a5B της CC BY 4.0.

Για να διευκολύνουμε την απόκτηση της άδειας έχουμε ετοιμάσει μία συνοδευτική επιστολή και αποποιητική δήλωση και ένα παρόμοιο έγγραφο για την απαραίτητη αποποίηση για τις εκδόσεις 2.0 και 3.0 της CC BY. Μπορείτε να τις βρείτε εδώ. Παρακαλώ μήν ξεχνάτε ότι οι εισαγωγές πρέπει να ακολουθούν τους Οδηγίες Εισαγωγής και ότι η ύπαρξη νομικής αδείας είναι μονάχα ένα από τα υποχρεωτικά βήματα για ένα επιτυχημένο εγχείρημα με δεδομένα τρίτων.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα Creative Commons, συγκεκριμένα την Νταϊάν Πίτερς για την υποστήριξή της σε αυτή τη διαδικασία και την Καθλίν Λου από το Mapbox για σύνταξη των συνοδευτικών επιστολών και των δηλώσεων αποποίησης.

Σάιμον Πουλ – Για την Ομάδα Εργασίας Αδειοδότησης του OSMF